Psí plemena

BRIARD

F.C.I. - Standard č. 113 / 01.12.1989 / D
ZEMĚ PŮVODU Francie
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 06.05.1988
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 1. Skupina - Plemena ovčácká + pastevecká a honácká
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 1. Ovčáčtí psi
Pracovní zkouška Ano

BRIARD na YouTube


Všeobecně

CELKOVÝ VZHLED
robustní pes, mrštný, svalnatý a s dobrými proporcemi, s živým a čilým pohybem, s vyrovnanou povahou, není ani agresivní ani bázlivý.

Vady agresivita, bázlivost, otupělost, nedostatečná pružnost.HLAVA

Hlava
silná, dlouhá, s vyjádřeným stopem, který je ve stejné vzdálenosti od špičky nosu jako od týlního hrbolku. Pokrytá srstí, která tvoří kozí bradku a vousy. Obočí lehce zakrývá oči.

Vady krátká nebo příliš dlouhá hlava, disharmonie mezi čenichovou partií a mozkovnou, hlava proporčně neodpovídající trupu, hlava osrstěná tak, že není rozpoznatelný její tvar bradka, vousy a obočí nedostatečné, stop příliš vyjádřený nebo nepatrný.

Vylučující vady velmi silně vyjádřené výše uvedené vady.


ČELO
velmi lehce klenuté.

Vady příliš ploché nebo příliš silně klenuté, příliš široké, spadající k očím.


NOSNÍ HŘBET
rovný.

Vady příliš dlouhý, příliš úzký, příliš krátký, zakřivený.


TLAMA
ani úzká ani špičatá.

Vady špičatá, úzká nebo příliš široká, visící pysky.


NOSNÍ HOUBA
spíše čtyřúhelníková než zaoblená, nosní houba vždy černá, silná s dobře otevřenými nozdrami.

Vady malá nosní houba, svraštělá, špičatá, jiné barvy než černé, stopy skvrnité pigmentace.

Vylučující vady nosní houba hnědá nebo světlá, poněkud přerušovaná pigmentace.


SKUS
silný, bílý chrup, perfektně se uzavírající.

Vady absence jednoho řezáku. Kazivé zuby, lehký předkus nebo podkus bez ztráty kontaku. Absence jednoho premoláru. Absence dvou řezáků. Absence dvou premolárů.

Vylučující vady silný předkus nebo podkus se ztrátou kontaktu. Absence 2xP4 nebo třetího zubu, je jedno kterého druhu.


OČI
vodorovné, dobře otevřené, spíše velké, ne šikmo uložené, tmavé barvy, s inteligentním a klidným výrazem. Šedé oči u šedého briarda nemají být penalizovány.

Vady příliš malé oči, mandlového tvaru nebo světlé barvy.

Vylučující vady nestejná barva očí, bázlivý pohled, příliš světlá barva.


UŠI
vysoko nasazené, nejlépe kupírované (v ČR je kupírování uší zákonem zakázáno – pozn. překl.) a vztyčeně nesené. Pokud jsou ponechány v přirozené formě, jsou spíše krátké a nikoliv přiléhající. U jedinců stejné kvality má být má být dána přednost psovi, jehož uši jsou kupírované a vztyčeně nesené. Délka přirozeně ponechaných uší nemá překročit polovinu celkové délky hlavy, raději spíše kratší, vždy ploché a s dlouhými chlupy.

Vady příliš dlouhé nebo špatně nesené uši, příliš krátké osrstění.

Vylučující vady stočené nebo příliš hluboko nasazené (pod linií očí) ucho, krátká srst, přirozeně vztyčené ucho, implantace chrupavky.


KRK
osvalený, dobře do plecí zasazený.

Vady příliš dlouhý, příliš tenký nebo příliš krátký krk.
TRUP

HRUDNÍK
široký (na šířku ruky mezi lokty), dlouhý a dosahující k loktům.

Vady příliš slabý, nedostatečně nebo příliš hluboký, nedostatečně dlouhý, příliš plochý nebo příliš silně vyklenutý hrudní koš.


HŘBET
rovný.

Vady lehce sedlovitý nebo kapří hřbet.


ZÁĎ
málo šikmá, lehce zaoblená.

Vady příliš spáditá nebo plochá záď, tyto vady ještě zdůrazněné, záď výše než kohoutek.

OCAS
nekupírovaný, dobře osrstěný, na konci tvoří háček, nízko nesený, ne na stranu. Musí dosahovat až k hlezennímu kloubu nebo jej o nejvýše 5 cm přesahovat.

Vady kratší ocas, bez háčku, příliš krátce osrstěný. Ocas nesen hodně nad hřbetní linií nebo pod břichem, v pohybu nesený pod břichem.

Vylučující vady nad hřbetem nesený stočený ocas nebo kolmo vztyčeně nesený. Stopy operací, které měly za úkol zlepšit nesení ocasu.
Končetiny

Končetiny
dobře osvalené, silná kostra, končetiny kolmo postavené.

Vady špatný postoj, volné plece, stehno lehce vytočené, slabé v kloubech předního nadprstí, příliš strmé přední nadprstí či postavení prstů. Špatné zaúhlení v rameni, krátká srst na končetinách, tenké končetiny, slabá kostra.

Vylučující vady těžké vady v postavení.


HLEZENNÍ KLOUBY
ne příliš nízko nad zemí a tak zaúhlené, že zadní nadprstí stojí téměř kolmo.

Vady příliš vysoko nebo příliš nízko uložené, se špatným zaúhlením.

Vylučující vady těžké vady v postavení.TLAPKY
silné, kulatého tvaru (mezi kočičími a zaječími tlapkami).

Vady příliš dlouhé, příliš ploché. Vytočené nebo vtočené, nedostatečně osrstěné.

Vylučující vady těžké vady v postavení.


DRÁPKY
černé.

Vady šedé drápky.

Vylučující vady bílé drápky.


POLŠTÁŘKY
tvrdé.

Vady ne pružné, příliš ploché a slabé.


PRSTY
uzavřené.

Vady otevřené, příliš dlouhé, příliš ploché prsty.
OSRSTĚNÍ

SRST
kroucená, dlouhá, suchá (kozí srst), s lehkou podsadou.

Vady nedostatečně suchá, lehce kudrnatá, chybějící podsada. Pro uchovnění v posledním případě po 6 měsících posouzení opakovat. Příliš krátká srst, jemná srst.

Vylučující vady srst kratší než 7 cm, měkká nebo vlněné textury.


BARVY
jakékoliv jednotné zbarvení, s výjimkou níže uvedených, je povolené. Tmavé barvy jsou upřednostňovány. Jako dvoubarevnost není posuzován lehce světlejší odstín na špičkách pesíků. Taková barva musí být ve stejném barevném odstínu, jen maličko světlejší (tmavá plavá na světleplavou, tmavá černá na vymytou černou, tmavá šedá na světlešedou atd.). Plavá musí být teplá a jednotná, ani světlá ani vymytá.

Vady černá s příliš červenavým leskem, nedostatečně teplá plavá, bílá skvrna na hrudi. Příliš silné karbonování, na hranici tvorby pláštíku. Příliš světlá nebo vymytá plavá.

Vylučující vady bílá, kaštanová a mahagonová hnědá, dvoubarevnost, bílé pruhy na hrudi, bílé pesíky na špičkách prstů. Plavá s karbonovaným pláštíkem. Příliš světlá barva.

Poznámka
u dvoubarevnosti je třeba sledovat barvu kůže, která je v oblasti tmavé barvy modravá a v oblasti světlé barvy růžová.


PASPÁRKY
dvojité paspárky na pánevních končetinách. Jedinci, byť i velmi dobrého typu, mající jen jednoduchý paspárek, nesmějí být oceněni a připuštěni do chovu. Dvojité paspárky musejí sestávat ze dvou kostěných částí s drápky, posazené tak nízko nad zemí jak jen možno, aby zajistily lepší oporu tlapky.

Vady příliš vysoko posazené paspárky (v polovině výšky zadního nadprstí), absence 2 drápků. Absence kosti v jednom dvojitém paspárku.

Vylučující vady jednoduché paspárky. Absence dvojitých paspárků. Absence 2 kostí v jednom paspárku, i když drápek je v pořádku. Absence jedné kosti v každém dvojitém paspárku, i když drápek je v pořádku.
Ostatní

VÝŠKA
psi 62 až 68 cm

feny 56 až 64 cm


Délka těla musí být větší než kohoutková výška, briard má obdélníkový rámec.


Vady kvadratický pes nesmí být oceněn „výborný“. Výška větší než 68, resp. 64 cm.


Vylučující vady pod minimem výšky, více než o 2 cm nad maximem výšky. Jedinci nedosahující minimální výšky nebudou připuštěni do chovu.Poznámka: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.
Zdroj: www.cmku.cz