Psí plemena

ČESKOSLOVENSKÝ VLČÁK

F.C.I. - Standard č. 332 / 03.09.1999 / GB
ZEMĚ PŮVODU bývalé Československo
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 03.09.1999
VYUŽITÍ Pracovní pes
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 1. Skupina - Plemena ovčácká + pastevecká a honácká
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 1. Ovčáčtí psi
Pracovní zkouška Ano

ČESKOSLOVENSKÝ VLČÁK na YouTube


Všeobecně
STRUČNÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ
V roce 1955 byl v tehdejším Československu uskutečněn biologický experiment - křížení německého ovčáka s karpatským vlkem. Experiment prokázal, že potomstvo vzešlé ze spojení psa německého ovčáka a vlčice, stejně jako potomstvo vlka a feny německého ovčáka, je možno vychovat. Velká většina jedinců z těchto spojení splňovala genetické nároky na pokračování chovu. V roce 1965, po skončení experimentu, byl vytvořen plán chovu tohoto nového plemene, který zahrnoval zkombinování užitečných vlastností vlka s příznivými vlastnostmi psa. V roce 1982 byl československý vlčák uznán ústředním výborem chovatelských organizací tehdejšího Československa jako národní plemeno.
CELKOVÝ VZHLED
pevná konstituce. Nadprůměrná velikost, obdélníkový rámec. Tvarem těla, pohybem, texturou srssti, barvou srsti a masky je podobný vlku.
DŮLEŽITÉ POMĚRY
délka těla
kohoutková výška = 10 : 9.
délka čenichové partie
délka mozkovny = 1 : 1,5.
POVAHA / TEMPERAMENT
živý, velmi aktivní, vytrvalý, učenlivý, s rychlými reakcemi. Nebojácný a odvážný. Nedůvěřivý. Velmi oddaný svému pánovi. Dobře odolává rozmarům počasí. Všestranně využitelný.


HLAVA
Hlava
symetrická, dobře osvalená. Při pohledu ze strany a shora tvoří tupý klín. Dobře vyjadřuje pohlaví.
Lebka
při pohledu ze strany a zpředu je čelo lehce klenuté. Nevyznačená čelní vráska. Týlní kost jasně zřetelná.
Stop
střední.
Nosní houba
oválného tvaru, černá.
Tlama
suchá, ne široká; rovný nosní hřbet.
Pysky
těsně přiléhající. Uzavřené koutky úst. Okraje pysků jsou černé.
Čelisti/Zuby
čelisti silné a symetrické. Dobře vyvinutý chrup, zvláště špičáky. Nůžkový nebo klešťový skus se 42 zuby podle obvyklého zubního vzorce. Pravidelné vsazení zubů.
Líce
suché, dostatečně osvalené, nijak výrazně nevystupují.
Oči
malé, šikmo uložené, jantarově zbarvené, s dobře přiléhajícími víčky.
Uši
vztyčené, tenké, trojúhelníkové, krátké (tj. ne delší než 1/6 kohoutkové výšky). Boční okraje nasazení uší a vnější koutky očí jsou ve stejné linii. Linie spuštěná kolmo ze špičky ucha prochází těsně podél hlavy.
KRK
suchý, dobře osvalený. V klidu svírá s horizontálou úhel do 40°. Krk musí být dostatečně dlouhý tak, aby se nos skloněné hlavy dotýkal země.


TRUP
Hřbetní linie
plynulý přechod krku v trup. Hřbetní linie je mírně spadající.
Kohoutek
dobře osvalený, vyznačený. Nesmí narušovat plynulost hřbetní linie.
Hřbet
pevný a rovný.
Bedra
krátká, dobře osvalená, ne příliš široká, mírně spadající.
Záď
krátká, dobře osvalená, ne příliš široká, mírně spáditá.
Hrudník
symetrický, dobře osvalený, prostorný, hruškovitého tvaru, zužující se směrem k hrudní kosti. Hloubka hrudníku nedosahuje až k úrovni loktů. Špička hrudní kosti nepřesahuje ramenní klouby.
Spodní linie a břicho
napjaté, vtažené břicho. Mírně vtažené slabiny.
OCAS
vysoko nasazený, nesený svěšený přímo dolů. V afektu šavlovitě zvednutý.


Končetiny
HRUDNÍ KONČETINY
hrudní končetiny jsou rovné, silné, suché a v užším postoji s mírně vytočenými tlapkami.
Plece
ramenní lopatka je umístěna poměrně daleko vpředu, dobře osvalená. Svírá s horizontálou úhel téměř 65 stupňů.
Nadloktí
silně osvalené, svírá s ramenní lopatkou úhel 120 až 130 stupňů.
Lokty
těsně přiléhající, nejsou vytočené dovnitř ani ven, dobře vyznačené, pohyblivé. Nadloktí a předloktí svírají úhel asi 150 stupňů.
Předloktí
dlouhé, suché a rovné. Délka předloktí a nadprstí je 55 % kohoutkové výšky.
Kloub nadprstí
pevný, pružný.
Nadprstí
dlouhé, svírá úhel nejméně 75 stupňů se zemí. V pohybu mírně pruží.
Přední tlapky
velké, vytočené mírně ven. Podlouhlé klenuté prsty a silné, tmavé drápky. Dobře vyznačené, pružné, tmavé polštářky.
PÁNEVNÍ KONČETINY
mohutné. Pánevní končetiny v postoji rovnoběžné. Myšlená vertikální linie, spuštěná z hrbolku kosti sedací, prochází středem hlezenního kloubu. Paspárky jsou nežádoucí a musí se odstraňovat.
Stehno
dlouhé, dobře osvalené. S pánví svírá úhel 80 stupňů. Kyčelní kloub je pevný a pružný.
Koleno
silné a pružné.
Bérec
dlouhý, suchý, dobře osvalený. Svírá úhel asi 130 stupňů s hleznem.
Hlezenní kloub
suchý, pevný, pružný.
Hlezno
dlouhé, suché. Téměř kolmé k zemi.
Zadní tlapky
podlouhlé, klenuté prsty se silnými tmavými drápky. Výrazné polštářky.
POHYB
harmonický, lehkonohý, prostor dobře pokrývající klus, při němž se končetiny pohybují co nejníže nad zemí. Hlava a krk jsou téměř v horizontální linii. V chodu pohyb mimochodem.


OSRSTĚNÍ
srst
rovná a uzavřená.Zimní a letní srst se velmi liší. V zimě převládá velmi hustá podsada, která spolu s krycí srstí vytváří husté pokrytí celého těla. Srst musí pokrývat břicho, vnitřek stehna, šourek, vnitřní část ucha a plochu mezi prsty. Dobře osrstěný krk.
barva
žlutavě šedá až stříbrošedá, s charakteristickou světlou maskou. Světlá srst také na spodní straně krku a předhrudí. Povolena je i tmavě šedá barva se světlou maskou.
KŮŽE
pružná, přiléhající, bez vrásek, nepigmentovaná.


Ostatní
Výška v kohoutku
psi nejméně 65 cm
feny nejméně 60 cm.
Hmotnost
psi nejméně 26 kg
feny nejméně 20 kg
VADY
jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.


 • příliš těžká nebo příliš lehká hlava.

 • ploché čelo.

 • chybějící dva PM1 (třenové zuby 1) nebo oba M3 (stoličky 3) nejsou penalizovány. Naproti tomu chybějící jeden M3 a dva PM1 nebo chybějící jeden PM1 a oba M3 jsou považovány za vadu.

 • tmavě hnědé, černé nebo různě zbarvené oči.

 • hrubé ucho. Ucho nasazené nízko nebo vysoko.

 • v klidu vysoko nesený krk, v postoji nízko nesený krk.

 • nevyznačený kohoutek.

 • netypická hřbetní linie.

 • dlouhá záď.

 • dlouhý ocas, nízko nasazený a nesprávně nesený.

 • příliš malé nebo příliš velké zaúhlení hrudních končetin.

 • slabé nadprstí.

 • příliš malé nebo příliš velké zaúhlení pánevních končetin. Nedostatečné osvalení.

 • slabě vyznačená maska.

 • krátký krok, vlnivý pohyb.


VYLUČUJÍCÍ VADY


 • agresivita nebo přílišná bázlivost.

 • nesoulad proporcí.

 • vady chování a povahy.

 • nestandardní hlava.

 • chybějící zuby (kromě 2 PM1 a M3), nepravidelný skus.

 • nestandardní tvar a uložení očí.

 • nestandardní nasazení a tvar uší.

 • lalok.

 • silně spáditá záď.

 • nestandardní hrudník.

 • nestandardní nasazení a nesení ocasu.

 • chybné a nestandardní postavení hrudních končetin.

 • odstávající a nestandardní srst.

 • barvy jiné než uvedené ve standardu.

 • volné šlachy.

 • nestandardní pohyb.


Jedinci, vykazující fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

Poznámka:Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.
Zdroj: www.cmku.cz