Psí plemena

KATALÁNSKÝ OVČÁK

F.C.I. - Standard č. 87 / 13. 09. 2004/ GB
ZEMĚ PŮVODU Španělsko, Katalánsko
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 26.05.1982
VYUŽITÍ Podstata tohoto plemene se projeví při vedení stáda, tento pes nejenže poslouchá svého ovčáka, ale v řadě případů je schopen projevit vlastní iniciativu a řídit stádo s obdivuhodnou lehkostí tak, že se žádné zvíře neoddělí od ostatních. Díky jeho vynikající statečnosti a odvaze ho lze využívat také jako skvělého hlídače. Vzhledem ke své velikosti, krásné srsti, inteligenci a ohromné věrnosti ke svému pánovi dokáže být vynikajícím společenským psem.
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 1. Skupina - Plemena ovčácká + pastevecká a honácká
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 1. Ovčáčtí psi
Pracovní zkouška Ne

KATALÁNSKÝ OVČÁK na YouTube


Všeobecně
KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED
Pochází z katalánské části Pyrenejí, rozšířil se do celé pastevecké oblasti Katalánska.
CELKOVÝ VZHLED
Pes střední velikosti dobře vyvážených úměrných proporcí, s krásnou srstí.
DŮLEŽITÉ PROPORCE
Délka poněkud přesahuje výšku – zhruba v poměru 9 ku 8.
CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT
Velmi vyrovnaný pes, aktivní a inteligentní, s ušlechtilým výrazem, otužilé a příjemné povahy, skutečně oddaný svému ovčákovi a obětavě pracující se svěřeným stádem, které hlídá před cizími, a proto bývá někdy nepřístupný.
Je velmi otužilý, odolný vůči horku, chladu i všem klimatickým změnám. K tomu, aby pracoval i za extrémních podmínek, mu stačí i skromné krmení.


HLAVA
Hlava
Silná hlava, lehce konvexní a široká v základně, aniž by působila těžce, dobrých proporcí vzhledem ke zbytku těla. Proporce mozkovny k tlamě je 4 ku 3.
Mozkovna
Délka poněkud přesahuje šířku, s jasně vyznačenou čelní rýhou v první třetině; tato rýha směrem k týlnímu hrbolu postupně zaniká. Týlní hrbol výrazný.
Horní linie profilu mozkovny je mírně klenutá a v krátkém úseku střední části může být až zploštělá. Čelní oblouk dobře vyvinutý co do délky i do šířky. Nadočnicové oblouky dobře vyznačené.
Stop
Dobře viditelný, ne však příliš zdůrazněný.
Nosní houba
Rovná, ve správném poměru s hlavou, musí být černá.
Tlama
Rovná, spíše kratší, tvaru komolého jehlanu se zaoblenými hranami.
Pysky
Spíše silné, krátké, odděleny téměř rovnými liniemi; dolní pysk nevisí; pysky jsou intenzivně černě pigmentovány; černě pigmentované je i patro.
Čelisti / zuby
Zuby silné, dobré velikosti, bílé a zdravé. Nůžkový skus. U pracujících psů jsou povoleny otupené špičáky.
Oči
Široce otevřené, výrazné oči, pozorný, inteligentní pohled; oči jsou kulaté, tmavě jantarové, s černě lemovanými očními víčky.
Uši
Vysoko nasazené, trojúhelníkového tvaru, jemné, špičaté. Chrupavka uší je měkká a není silná. Visící uši jsou neseny těsně přiléhající k hlavě. Poměr šířky k délce ucha je 8 ku 10. Kryté jsou dlouhou hedvábnou srstí končící pohyblivými třásněmi. U pracovně nasazených psů jsou přijatelné kupírované uši.
KRK
Mohutný, silný, osvalený, spíše krátký, ale v dobrém poměru k tělu tak, aby byl pohyblivý. Dobře vsazen do ramen.


TRUP
TRUP
Poněkud prodlouženého formátu, silný, svalnatý, budící dojem síly a obratnosti.
Kohoutek
Dobře viditelný.
Hřbet
Horní linie rovná, ne sedlovitě pronesená, mírně vyvýšená záď, která však musí být za všech okolností na úrovni kohoutku nebo mírně nižší. Vzhledem k bohaté srsti a podsadě na zádi může být tato výška psa v zádi zdánlivě na první pohled vyšší než výška psa v kohoutku.
Záď
Robustní, osvalená, mírně skloněná.
Hrudník
Široký, dobře vyvinutý, dosahující až na úroveň loktů. Žebra klenutá, nejsou plochá, hrudník je prostorný a dovoluje psovi podávat dobré pracovní výkony.
Břicho a slabiny
Břicho lehce vtažené, s krátkými, ale silnými a dobře vyznačenými slabinami.
OCAS
Spíše nízko nasazen, může být dlouhý a přesahovat hlezna, nebo krátký – kratší než 10 cm. Existují také bezocasí jedinci a u pracovně využívaných psů je povoleno kupírování ocasu. V klidu ocas volně visí. V dolní části tvoří háček. Ocas nesen ve tvaru šavle je rovněž přípustný. V akci je ocas vesele zvednutý, ale není zatočený nad hřbet. Je bohatě pokrytý dlouhou a poněkud zvlněnou srstí.


Končetiny
HRUDNÍ KONČETINY
Krátké, suché, rovné, svisle postavené a rovnoběžné při pohledu zepředu a z profilu. Vzdálenost loktu od kohoutku zhruba odpovídá vzdálenosti loktu od země.
Plece
Svalnaté, silné, mírně skloněné.
Úhel mezi lopatkou a pažní kostí
Zhruba 110°.
Nadloktí
Silné, svalnaté, s rovnoběžně postavenými lokty, které nejsou vytočené ani vbočené a těsně přiléhají k tělu.
Úhel mezi pažní kostí a předloktím
Zhruba 135°.
Předloktí
Svislé, silné, vhodné k práci.
Zápěstí a přední nadprstí
Stejně svislé jako předloktí, spíše krátké.
TLAPY
Oválné, polštářky černé a tvrdé, kůže mezi prsty dobře viditelná a dobře pokrytá srstí; drápy černé a silné.
PÁNEVNÍ KONČETINY
Silné, svalnaté, svislé, budící dojem síly a obratnosti.
Stehna
Dlouhá, široká a svalnatá, se silnými kostmi.
Úhel mezi pánví a stehenní kostí
Zhruba 115°.
Úhel mezi stehenní a lýtkovou kostí
Zhruba 120°.
Běhy
Silné kosti a svaly.
Hlezna
Musí být nízko posazená, rovnoběžná a svislá.
Úhel hlezen
Zhruba 140°.
Zadní nadprstí (metatarsus)
Poměrně krátké, silné a svisle postavené.
TLAPY
Odpovídají tlapám hrudních končetin s nízko nasazenými dvojitými paspárky. Tyto paspárky jsou srostlé a spojeny meziprstovou kůží s prvním prstem.
CHODY/POHYB
Pružný, typický pro ovčáky. Pes se rozeběhne cvalem jen ve velkých prostorách, ale v kruhu je pro něj typickým krokem krátký klus charakteristický pro všechny psy s paspárky.
KŮŽE
Dosti silná, těsně přiléhající a suchá po celém těle i na hlavě. Dobře pigmentovaná.


OSRSTĚNÍ
srst
Dlouhá, hladce přiléhající nebo velmi lehce zvlněná, drsná s bohatou podsadou po celé zadní třetině těla. Na hlavě je patrný vous a knír, čupřina a výrazné obočí, které však nebrání volnému výhledu psa. Ocas je dobře osrstěný stejně jako končetiny.
Během línání lze pozorovat typický jev: probíhá ve dvou fázích. Nejdříve začíná línat přední část těla psa, takže pes budí dojem, že jde o jedince složeného ze dvou polovin s různými druhy srsti; poté začne línat zadní část těla psa a vše se opět sjednotí.
barva
Viděno z odstupu se pes zdá být jednobarevný a s lehce světlejšími odstíny na končetinách. Při bližším pohledu je patrné, že barva srsti je tvořena směsí chlupů různých odstínů: žluté, hnědé, víceméně načervenalé, šedé, černé a bílé. Základní barvy odvozené z této směsi jsou:


 • Plavá ve světlých odstínech, středně tmavá nebo tmavá.

 • Písková s chlupy zbarvenými hnědě, plavě, bíle a černě, také ve světlých, středně tmavých nebo tmavých odstínech.

 • Šedá tvořená bílou, šedou a černou s odstíny od stříbřitě šedé až po černošedou. Je-li černá převládající a je jednoduše kombinovaná s bílou, vypadá jako černá srst pokrytá námrazou.


Existují také psi se směsí černé, plavé a načervenalé, která může dominovat u některých částí těla a budí dojem černého zbarvení s tříslovou.
Bílé a černé skvrny nejsou dovoleny. V některých případech se může objevit několik málo bílých chlupů v podobě hvězdy na hrudníku (to se toleruje) nebo na horní části prstů, ale v takovém případě nesmí být bílá na prstech provázena bílými drápy.


Ostatní
Výška v kohoutku
Od 47 do 55 cm u psů.
Od 45 do 53 cm u fen.
VADY
Jakákoliv odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, která bude penalizována podle stupně její závažnosti.
HRUBÉ VADY


 • Plochá hlava nebo bez čelní rýhy.

 • Růžovité nebo špatně nasazené uši. Chrupavka uší silná, dlouhá nebo odstávající či vzpřímená.

 • Světlé oči.

 • Chybějící 2 premoláry.

 • Mírný předkus.

 • Sedlovitě pronesený hřbet.

 • Končetiny nebo tlapy vytočené /vybočené/.

 • Několik bílých drápů.

 • Paspárky prázdné /bez vnitřní kosti/ nebo jednoduchý paspárek.


DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY


 • Agresivní nebo přehnaně plachá povaha.

 • Chybějící pigmentace pysků, nosu, očních víček a patra.

 • Hnědý nos.

 • Modré oči.

 • Bílé skvrny.

 • Chybění více než 2 premolárů nebo jakýchkoliv dvou zubů.

 • Ocas stočen na bedrech.

 • Chybění paspárků nebo kůže mezi prsty.

 • Všechny drápy bílé.

 • Více než 3 cm nad limit nebo pod limit velikosti.

 • Hlava jako u pyrenejského ovčáka nebo briarda.

 • Předkus nebo podkus.


Je-li kvalita psů stejná, dává se přednost psům bez poškození (uši, ocas nebo špičáky z pracovních důvodů). Odmítají se psi, kteří mají podobná poškození, ačkoliv nepracují se stádem. Dobře pigmentované odstíny barev jsou žádoucí, a proto jsou lépe hodnoceny.
Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

Poznámka: Psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.
Zdroj: www.cmku.cz