Psí plemena

PIKARDSKÝ OVČÁK

F.C.I. - Standard č. 176 / 22.07.1993 / D
ZEMĚ PŮVODU Francie
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 31.10.1964
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 1. Skupina - Plemena ovčácká + pastevecká a honácká
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 1. Ovčáčtí psi
Pracovní zkouška Ano

PIKARDSKÝ OVČÁK na YouTube


Všeobecně
CELKOVÝ VZHLED
pes střední velikosti, robustního vzhledu, ale elegantní formy, silný, dobře osvalený a dobře stavěný. Výraz obličeje je inteligentní, živý, bystrý, vyznačuje se vzhledem podobným grifonovi.


HLAVA
Hlava
ne masivní, má být v poměru k velikosti. Velmi lehký stop, je ve stejné vzdálenosti od špičky čenichu jako od týlního hrbolku. Lebka dosti široká, ale ne příliš. Srst o délce asi 4 cm. Obočí dobře vyvinuté, ale nezakrývající oči.
Vady
příliš vyznačený nebo minimální stop. Příliš dlouhá nebo příliš krátká srst. Chybějící nebo příliš vyjádřené obočí.
Vylučující vady
neodpovídající typu, špatné proporce, nedostatečné nebo příliš bohaté osrstění.
ČELO
při pohledu zpředu není ploché, ale lehce klenuté, s lehkou čelní rýhou.
Vady
nedostatečně nebo příliš silně klenuté. Příliš vyznačená čelní rýha.
Vylučující vady
plochá nebo kupolovitá mozkovna, ubíhající nebo příliš strmě spadající čelo.
LÍCE
ne příliš silně stavěné, ale také nikoliv ploché, měly by být přiměřeně zaoblené. Zadní část lící je pokryta stejně dlouhou srstí jako trup.
Vady
příliš vyjádřené líce, povolené nebo chybějící svalstvo.
TLAMA
silná a ne příliš dlouhá, nesmí končit špičkou. Nosní houba vždy černá. Pysky suché a dobře přiléhající. Nosní hřbet je rovný. Lehké vousy a bradka.
Vady
Příliš dlouhá a úzká tlama, příliš silná, špičatá nebo pravoúhelníková. Úzký nos, částečně masové barvy, tlustý koutek, tlustý spodní pysk. Klenutý nosní hřbet. Chybějící vousy a bradka. (Srst na hlavě musí být přibližně 4 cm dlouhá a vousy a bradka musí být patrné.)
Vylučující vady
proporčně neodpovídající lebce. Visící pysky. Nosní houba jiné barvy než černé. Depigmentace sliznic.
ČELISTI
mohutné, hermeticky se uzavírající, bez předkusu nebo podkusu.
Vady
velmi lehký předkus nebo podkus. Při absenci 2 premolárů se nesmí zadat CAC ani Res.CAC, při absenci 4 premolárů se nezadá výborná. Kariézní zuby podle závažnosti. Zlomené nebo vytržené špičáky.
Vylučující vady
absence více než 4 zubů, vyjádřený předkus nebo podkus.
UŠI
střední velikosti, v bázi široké, dosti vysoko nasazené. V bázi připomíná ovčí ucho, přirozeně je vždy nesené vztyčeně. Špička lehce zaoblená. Lehce divergentně nesené uši se tolerují. Délka 10 cm, nikdy více než 12 cm, ani u psů na horní hranici výšky.
Vady
příliš velké uši nebo uši připomínající belgického ovčáka, příliš nízko nasazené nebo příliš blízko u sebe nesené.
Vylučující vady
nesprávně nesené uši.
OČI
střední velikosti, nevystupující, tmavé barvy, nikdy světlé nebo „skleněné“. Zbarvení duhovky je více či méně tmavé, podle barvy srsti, ale nikdy světlejší než oříškově hnědé.
Vady
cokoliv, co neodpovídá výše uvedenému popisu.
Vylučující vady
„skleněné“ oči, šikmo posazené, nestejné. Příliš světlá barva.
VÝRAZ
výraz nesmí být ani zlý ani nedůvěřivý.
Vylučující vady
bázlivý výraz, uhýbavý pohled.
KRK
silný a osvalený, dobré délky, v pohybu nesený vzhůru a dobře nasazený v plecích. Hlava hrdě nesena.
Vady
dlouhý a úzký krk, krátký a tlustý krk, neharmonicky vystupující z plecí, volná kůže.


TRUP
TRUP
hrudník hluboký, ale nikoliv přehnaně – nesmí být hlubší než k loktům. Hned za lokty měřený obvod hrudníku musí přesahovat kohoutkovou výšku o 1/5. Délka trupu přesahuje kohoutkovou výšku jen o málo. Hřbet rovný, bedra pevná. Hrudní koš je v horní třetině dobře klenutý, pak se zplošťuje k hrudní kosti. Břicho lehce vtažené. Záď postupně přechází v zadní část stehen. Stavba kostry patrná, ale nikoliv přehnaně.
Vady
v závislosti na závažnosti nedostatku. Trup příliš těžký nebo lehký, příliš dlouhý, příliš útlý, příliš hluboký. Hrudní koš příliš plochý nebo příliš kulatý. Stavba odpovídající bouvierovi. Záď příliš rovná nebo příliš strmě spadající.
Vylučující vady
výše jmenované chyby velké závažnosti.
OCAS
osrstění, délka srsti stejná jako na trupu. V klidu dosahuje ocas k hlezennímu kloubu a je svěšený dolů s lehkým zakřivením na konci. V pohybu může být ocas nesen o něco výše, ale nikdy nad hřbetem.
Vady
nedostatečné nebo přílišné osrstění, příliš krátký, zakřivený, chybně nesený.
Vylučující vady
trvale nesený nad hřbetem, nízko nesený v důsledku operace (přerušení svalů), pahýlovitý nebo chybějící.


Končetiny
HRUDNÍ KONČETINY
plece dlouhé a šikmé, poskytující lehkost pohybu, svalnaté, ale ne těžké. Končetiny jsou kolmo postavené. Suchá kostra. Vyznačené klouby, ale bez dojmu špatné stavby. Nadprstí zezadu dopředu lehce šikmé, což dodává končetinám pružnost a usnadňuje náhlé zastavení v pohybu.
Vady
příliš dlouhé plece (jako chrt) nebo příliš strmé (jako bouvier), úzké nebo těžké, volné nebo poškozující pohyb. Kostra slabá nebo příliš silná, kloub zápěstí slabý nebo vystupující (uzlovitý). Nadprstí příliš strmé nebo příliš šikmé, prošlápnuté.
Vylučující vady
výše vyjmenované vady, příliš silné.
PÁNEVNÍ KONČETINY
stehna dlouhá a dobře osvalená. Kolenní kloub silný, pánevní končetina nesmí být ani strmá ani příliš šikmo postavená, ani úzká ani příliš široká. Mezi stehny a zádí nesmí být žádná disharmonie, obojí musí být spojeno v jedné křivce. Končetiny pevné, bez slabosti, pružné. Kostra vyjádřená, ale nikoliv přehnaně. Hlezenní klouby středně zaúhlené, v postoji ani příliš široce ani příliš úzce postavené. Nejsou příliš vysoko posazené. Správné zaúhlení v hleznech je pro tohoto ovčáka nezbytné. Záprstí robustní a suché, kolmé k zemi. Když pes stojí, jsou pánevní končetiny kolmé – při pohledu z kterékoliv strany.
Vady
záleží na stupni nedostatku.
Vylučující vady
pánevní končetiny celkově neodpovídající standardu.
TLAPKY
zakulacené a krátké, dobře uzavřené a klenuté. Drápky silné a krátké, tmavé barvy. Ani paspárky, ani nadbytečné prsty. Pes s paspárky není diskvalifikován, ale penalizován. Polštářky pevné, pružné.
Vady
penalizace podle nedostatků.
Vylučující vady
dvojité paspárky na všech čtyřech nohách.


OSRSTĚNÍ
SRST
silná, polodlouhá, ne kadeřavá, ne přiléhající, musí být hrubá a při promnutí mezi prsty vrzat. Délka dosahuje 5 až 6 cm na celém těle včetně ocasu. Podsada jemná a hustá.
Vady
délka srsti pod 4,5 cm, nedostatečně hrubá srst, sklon k přiléhající nebo kadeřavé srsti.
Vylučující vady
délka srsti pod 4 cm nebo nad 6 cm, kadeřavá nebo velmi přiléhající, jemná nebo vlněná.
BARVY
šedá, šedočerná, šedá s černým odleskem, šedomodrá, šedočervená, světle nebo tmavě plavá nebo kombinace těchto barev. Není povolena žádná větší bílá skvrna, malé bílé skvrny jsou povoleny na hrudi a na špičkách tlapek.
Vady
velká bílá skvrna na hrudi, bílá barva na všech prstech.
Vylučující vady
černá, bílá, harlekýn, strakatá, příliš mnoho bílé na hrudi, celé bílé tlapky, bílá srst na nevyjmenovaných místech.


Ostatní
VÝŠKA
Psi od 60 do 65 cm
Feny od 55 do 60 cm
Vady
až o 2 cm nad maximum výšky.
Vylučující vady
pod minimem výšky, i ve třídě mladých. Více než o 2 cm nad maximem výšky.

Poznámka: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.
Zdroj: www.cmku.cz