Psí plemena

PORTUGALSKÝ OVČÁK

F.C.I. - Standard č. 93 / 27.02.1996 / GB
ZEMĚ PŮVODU Portugalsko
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 27.02.1996
VYUŽITÍ Ovčácký, hlídací a farmářský pes
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 1. Skupina - Plemena ovčácká + pastevecká a honácká
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 1. Ovčáčtí psi
Pracovní zkouška Ne

Všeobecně
STRUČNÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ
Převládá názor, že portugalští ovčáci jsou potomky páru briardů, dovezených hrabětem Castro Guimaraesem na počátku 20. století. Tito psi jsou početní a jejich vlastnosti jsou dobře upevněné, a přesto tak odlišné, odpovídají spíše pyrenejskému ovčákovi, což vede k úvaze, že portugalští ovčáci jsou potomky tohoto plemene, jehož zlepšení chtěli chovatelé dosáhnout křížením s briardy. Pokud křížení nebylo prováděno z tohoto důvodu, není jasné, proč byli jako ovčáci v oblasti Alentejo vybráni psi plemene, které se obtížně přizpůsobuje místnímu klimatu.
CELKOVÝ VZHLED A POVAHA
středně velký pes s poměrně dlouhým tělem. Výjimečně inteligentní a velmi živý, obdařený odolností a rozvážností, oddaně pečující o svěřené stádo. Vyhýbá se cizím lidem, v noci hlídá. Chováním i vzhledem lehce připomíná opici, proto je v oblasti svého původu nazýván „opičím psem“.
Je užívám především v oblasti Alentejo pro hlídání a řízení stád (ovcí, koz, dobytka, koní, prasat). Je oblíbený pro obratnost, s níž ovládá stádo na pastvině a hledá a vrací zaběhlé a zatoulané kusy.


HLAVA
Hlava
silná, široká, není ani dlouhá ani kulovitá.
Lebka
mírně větší délky než šířky, konvexní v obou osách, ale více v laterálním směru, nadočnicové oblouky nevystupující, čelní rýha je vyznačená do poloviny čela, lebka je mezi bázemi uší téměř plochá, týlní hrbolek zřetelný.
Stop
dobře vyznačený. Horní podélné kraniálně-faciální osy jsou divergentní.
Nos
dobře ohraničený, mírně zvednutý, s velkými nozdrami; válcovitý a téměř vertikálně komolý. Preferována je černá barva, v každém případě musí být barva tmavší než barva srsti.
Tlama
téměř válcovitá, v profilu rovná nebo lehce konkávní. Krátká, měřící asi dvě třetiny délky mozkovny, šířka proporčně odpovídá délce a tvaru.
Pysky
těsně přiléhající, nepřekrývají se. Tenké, pevné, téměř rovné.
Čelisti/Zuby
normálné vyvinuté, proti sobě postavené, bílé a silné zuby.
Oči
živý, inteligentní a oddaný výraz. Oči jsou posazeny rovnoběžně s linií hlavy, upřednostňována je tmavá barva. Oči kulaté, středně velké a horizontálně uložené. Oční víčka jsou pigmentovaná a vždy tmavší než barva srsti.
Uši
vysoko nasazené, zavěšené, bez záhybů, pokud nejsou kupírované. Kupírované uši jsou rovné. Trojúhelníkové uši, středně dlouhé, jemné a hladké.
KRK
harmonizuje s hlavou i tělem, rovný a mírně zvednutý, rovnoměrné šířky, bez laloku.


TRUP
Hřbetní linie
ne příliš spadající. Spodní linie těla se zvedá ke slabinám.
Hřbet
rovný nebo lehce spadající a dlouhý.
Bedra
krátká, zakulacená, široká a zaoblená, dobře osvalená, dobře spojená se zádí.
Záď
střední délky a šířky, lehce spáditá.
Předhrudí
vystupující dopředu, klesající dozadu a dolů, prostorné.
Hrudník
dosahující dostatečně nízko, střední šířky a hloubky.
Hrudní koš
lehce klenutý, oválný, šikmý zpředu dozadu.
Spodní linie a břicho
rovnoměrného objemu, mírně stoupající.
OCAS
vysoko nasazený, špičatý, úzký i u kořene, dosahuje k hleznům. V klidu nesen mezi končetinami, více či méně prohnutý nebo stočený na špičce. V pohybu je nesen mírně zahnutý a vlní se nebo se stáčí.


Končetiny
HRUDNÍ KONČETINY
silné, rovnoměrně postavené, při pohledu zpředu i ze stran vertikální.
Plece a nadloktí
silné, středně dlouhé, dobře osvalené, úhel ramene pravý.
Předloktí
vertikální a dobře osvalené.
Kloub nadprstí
suchý a nevystupující.
Nadprstí
rovnoměrné tloušťky, střední délky, ne příliš šikmé ve směru shora dolů ani zezadu dopředu.
Přední tlapky
kulaté, klenuté, uzavřené, s dlouhými klenutými prsty. Dlouhé, silné drápky černé barvy nebo barvy tmavší než je barva srsti. Polštářky silné a pevné.
PÁNEVNÍ KONČETINY
silné, pravidelně postavené, při pohledu zezadu vertikální.
Stehno
středně dlouhé a středně široké, dobře osvalené.
Bérec
mírně skloněný, dlouhý, dobře osvalený.
Hlezenní kloub
posazený spíše níže než výše, střední šířky, silný a suchý, dostatečně otevřené úhlení.
Hlezno
rovnoměrné tloušťky, silné, střední délky, ne příliš šikmé ve směru shora dolů ani zezadu dopředu. Jednoduché nebo dvojité paspárky jsou povolené.
Zadní tlapky
kulaté, klenuté, uzavřené, s dlouhými klenutými prsty. Dlouhé, silné drápky černé barvy nebo barvy tmavší než je barva srsti. Polštářky silné a pevné.
POHYB
lehký a plynulý, energický, charakteristickým pohybem je klus, cval jen tehdy, pokud to práce vyžaduje.
KŮŽE
je žádoucí, aby vnitřní a vnější sliznice byly pigmentované. Kůže není příliš těsně přiléhající.


OSRSTĚNÍ
srst
velmi dlouhá, hladká nebo lehce zvlněná, vytvářející dlouhou bradku, vousy a obočí, ale nezakrývající oči. Srst je velmi dlouhá na hlavě, trupu a končetinách, i mezi prsty. Srst je středně silná, textury kozí srsti, hustá a rovnoměrná po celém těle. Není podsada ani vlna.
barva
žlutá, kaštanová, šedá, plavá, vlkošedá, s odstíny od světlé po tmavou, a černá, více či méně s pálením, s nebo bez bílých chloupků, ale nikoliv s bílými skvrnami, kromě bílé skvrnky na hrudníku.


Ostatní
Výška v kohoutku
psi 45 až 55 cm
feny 42 až 52 cm
Hmotnost
12 až 18 kg.
VADY
jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.


 • špičatý nos.

 • pysky se překrývají, visící pysky.

 • slabě vyznačený stop.

 • světlé, malé, šikmé, nikoliv kulaté oči.

 • uši se záhyby.

 • trup: sedlovitý nebo příliš spáditý hřbet, příliš stoupající spodní linie.

 • záď: horizontální nebo příliš spáditá.

 • ocas: nasazený nízko, krátký nebo v klidu zatočený na hřbetě.

 • bílé drápky.

 • jemná srst nebo větší bílá skvrna na hrudníku.


VYLUČUJÍCÍ VADY


 • hlava: úzká a dlouhá.

 • konvexní tlama.

 • špatný skus..

 • lebka plochá, kulatá nebo úzká.

 • nízko nasazené uši.

 • kupírovaný ocas nebo chybějící ocas.

 • srst: nedostatečně dlouhá, kučeravá a tvořící smyčky, bílá na spodní části končetin, vícebarevná.

 • velikost: trpasličí.


BODOVÁ ŠKÁLA


Celkový vzhled 20
Hlava 15
Oči 10
Uši 5
Trup 10
Končetiny 10
Ocas 10
Srst 15
Pohyb 5
Celkem: 100

Jedinci, vykazující fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

Poznámka: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.
Zdroj: www.cmku.cz