Psí plemena

RUMUNSKÝ KARPATSKÝ OVČÁK

F.C.I. - Standard č. 350 / 13.07.2005 / GB
ZEMĚ PŮVODU Rumunsko
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 06.07.2005
VYUŽITÍ Vynikající ovčák, neúplatný strážce a úžasný společník.
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 1. Skupina - Plemena ovčácká + pastevecká a honácká
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 1. Ovčáčtí psi
Pracovní zkouška Ne

RUMUNSKÝ KARPATSKÝ OVČÁK na YouTube


Všeobecně
KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ
Rumunský mioritský ovčák byl vyšlechtěn z endemických plemen karpatsko-dunajské oblasti. Po staletí byla základním kritériem šlechtění užitečnost, a plemeno si zachovalo svoji povahu dodneška.
První standard byl vytvořen v roce 1934 Národním zootechnickým institutem. Tento standard byl upraven a aktualizován Rumunskou kynologickou asociací v letech 1982, 1999 a 2001. Technická komise Rumunské kynologické asociace 30.3.2002 přizpůsobila a upravila standard tak, aby odpovídal vzoru F.C.I., který byl odsouhlasen v Jeruzalémě.
CELKOVÝ VZHLED
poměrně velký pes, pohyblivý, nikdy těžký, celkově je vzhled přirozený. Trup je obdélníkového rámce, záď je široká, lehce spáditá, hrudník je prostorný a hluboký, plece jsou dlouhé a mírně spádité. Pohlavní dimorfismus je dobře vyznačený, psi mají být vyšší a silnější než feny.
DŮLEŽITÉ POMĚRY
- délka mozkovny je maličko větší nebo rovna polovině celkové délky hlavy.
- délka těla je vždy větší než kohoutková výška. U fen může být bederní oblast maličko delší.
- hloubka hrudníku odpovídá víceméně polovině kohoutkové výšky.
POVAHA / TEMPERAMENT
přirozený hlídač, odvážný, vyznačuje se instinktivní a bezpodmínečnou oddaností pánovi i hlídání stáda. Je to důstojný, klidný a vyrovnaný pes..


HLAVA
Hlava
lupoidního typu (vlčí).
Mozkovna
karpatský ovčák je mesocefalického typu, s mohutnou, ale nikoliv těžkou hlavou. Čelo je široké a lehce vyklenuté; mezi ušima širší a postupně se zužující ke stopu. Čelní rýha je poměrně dlouhá a dostatečně dobře vyznačená.
Stop
střední, ani příliš výrazný ani příliš jemný.
Nosní houba
velká, široká, vždy černá.
Tlama
mohutná, zhruba oválného průřezu, tvaru lehce komolého kužele. Délka tlamy je mírně menší nebo maximálně rovna délce mozkovny.
Pysky
silné, dobře pigmentované, těsně přiléhající a s dobře uzavřenými koutky.
Čelisti/Zuby
silné, pevné a rovné čelisti. Mohutný chrup, nůžkový skus s lehce zaoblenými oblouky řezáků.
Líce
suché, se silnými, ale nikoliv vystupujícími lícními svaly. Kůže je přiléhající.
Oči
mandlového tvaru, mírně šikmé, ne příliš velké v porovnání s velikostí lebky, tmavě hnědé barvy. Nejsou ani vystupující, ani zapadlé v důlcích. Oční víčka jsou černá, dobře přiléhající k bulvě.
Uši
ne příliš velké, trojúhelníkové, nasazené poněkud výše než v linii očí, s lehce zaoblenou špičkou, nesené těsně podél lící.
KRK
osvalený, velmi silný, střední délky, vykazující úhel přibližně 50° k horizontále.


TRUP
TRUP
přirozený, dobře vyvinutý, lehce obdélníkového formátu.
Hřbetní linie
rovná a pevná.
Kohoutek
jen lehce vyznačený.
Hřbet
střední délky, rovný, pevný a osvalený.
Bedra
mohutná, osvalená, ale ne příliš široká, střední délky, nejsou ani příliš dlouhá (pak by hřbetní linie nemohla být dostatečně pevná) ani příliš krátká..
Záď
široká a osvalená, střední délky, lehce spadající, ale ne příliš spáditá.
Hrudník
dobře vyvinutý, hluboký, dosahující k loktům, poměrně široký. Silná žebra, dobře klenutá, nikoliv sudovitá.
Spodní linie
lehce stoupající, břicho vtažené, ale nikoliv příliš.
OCAS
poměrně vysoko nasazený, huňatý, s bohatou srstí. V klidu je nesen nízko, rovný nebo lehce šavlovitě zahnutý, dosahuje k hleznu. V afektu a v pohybu je ocas nesen vzhůru, může být nesen i nad hřbetní linií, ale nikdy položený nebo stočený nad hřbetem.


Končetiny
HRUDNÍ KONČETINY
silná kostra; při pohledu zpředu nebo ze strany rovné a kolmé k zemi.
Plece
silné, lehce strmější.
Nadloktí
středně dlouhé, dobře osvalené.
Loket
těsně přiléhající k trupu, nevytočený ven ani nevtočený dovnitř.
Předloktí
rovné, velmi silné, s oválným průřezem.
Nadprstí
krátké, lehce šikmé.
tlapky
oválné, masivní, kompaktní.
PÁNEVNÍ KONČETINY
rovné. Osvalené se silnou kostrou a dobrým zaúhlením.
Stehna
široká, velmi osvalená.
Bérec
mohutný, osvalený, střední délky.
Hlezna
silná, pevná, ani příliš vysoko (to ukazuje zvýrazněné zaúhlení kolene), ani příliš nízko.
Nadprstí
pevné, vertikální.
tlapky
oválné, dobře vyvinuté a kompaktní, maličko menší než přední tlapky. Prsty klenuté a dobře přiléhající. Paspárky, pokud jsou, mají být odstraněny – kromě zemí, kde je jejich odstranění zakázáno zákonem. Polštářky jsou pružné a odolné.
POHYB
volný, s dobrým posunem. Energický a vytrvalý klus. V pohybu jsou končetiny paralelní.
KŮŽE
popelavě šedá pigmentace. Nosní houba, oční víčka a pysky jsou černé. Popelavě šedá nebo černá barva je upřednostňována na drápcích.


OSRSTĚNÍ
srst
srst je hrubá, hustá a rovná. Podsada je hustá a měkká. S výjimkou hlavy a přední strany končetin, kde je srst krátká a přiléhavá, je na celém těle srst středně dlouhá a hustá. Na krku, zadní straně končetin a na ocasu je srst delší – typická je zde velmi bohatá srst.
barva
světle plavá překrytá černou (vlkošedá) různých odstínů. Často světlejší na bocích a tmavší na horní části těla. Světle plavá překrytá černou (vlkošedá) s bílými znaky, nejlépe nikoliv dominujícími.


Ostatní
Výška v kohoutku
Psi: ideálně 65 – 73 cm
Feny: ideálně 59-67 cm
Celkový vzhled je však vždy považován za důležitější.
Hmotnost
odpovídající výšce, vytvářející dojem mohutného, ale nikoliv těžkého psa.
VADY
jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.
ZÁVAŽNÉ VADY


 • jakákoliv odchylka od standardu, která brání pracovnímu využití psa.

 • slabá nebo příliš těžká stavba.

 • příliš světlé oči.

 • volná spodní víčka, ukazující oční bulvu, příliš masité pysky a svěšené koutky.

 • velké vady pigmentace.

 • přílišná délka těla (více než 10 % nad výšku) a čtvercový rámec.


VYLUČUJÍCÍ VADY


 • agresivita, bázlivost nebo letargie.

 • jasně netypičtí jedinci s molossoidním vzhledem.

 • chybějící P3 a další zub, chybějící špičák, chybějící P4, chybějící stolička nebo chybějící 3 nebo více zubů (kromě PM1).

 • předkus, podkus nebo klešťový skus.

 • velmi lehká kostra.

 • nedostatečně vyvinutý hrudník.

 • chybějící podsada, srst jiná než krátká na hlavě a přední straně končetin, kučeravá nebo rozčepýřená srst, hrubá srst, dlouhá srst, zplihlá srst, hedvábná srst, zřejmá cestička podél páteře.

 • velký nedostatek pigmentace očních víček, nosní houby, kůže a pysků, skvrny na rohovce (březové oko).

 • barva: hnědá, žíhaná, žlutá nebo skvrnitá v těchto barvách.

 • psi menší než 62 cm, feny menší než 58 cm.


Psi, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

Poznámka: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.
Zdroj: www.cmku.cz