Psí plemena

Šeltie

F.C.I. - Standard č. 88 / 3. 6. 2009 /GB
ZEMĚ PŮVODU Velká Británie
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 26.3.2009
VYUŽITÍ Společenský pes a ovčácký pes. Je ostražitý, energický, nebojácný a pohotový.
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 1. Skupina - Plemena ovčácká + pastevecká a honácká
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 1. Ovčáčtí psi
Pracovní zkouška Ne

Šeltie na YouTube


Všeobecně
CELKOVÝ VZHLED
Malý, dlouhosrstý pracovní pes velké krásy, bez známek těžkopádnosti a hrubosti, pohyb pružný a půvabný. Obrys těla symetrický, žádná část nepřevažuje vzhledem k celku. Bohatá srst, límec a náprsenka a souměrná hlava s líbezným výrazem se spojují v ideální obraz.
Charakteristika
Ostražitý, mírný, inteligentní, silný a temperamentní.
POVAHA / TEMPERAMENT
Živý, mírný, inteligentní, horlivý a činorodý. Příchylný a reagující na svého pána, rezervovaný vůči cizím, nikdy nervózní.


HLAVA
Hlava a lebka
Čistá a elegantní bez přehnanosti; při pohledu shora i ze strany dlouhá, tupě klínovitá, zužující se od uší k nosu. Šířka a hloubka lebky odpovídá její délce a délce čenichové partie. Celek musí být posuzován vzhledem k velikosti psa.
Lebka
plochá, přiměřené šířky mezi ušima, s nevýrazným týlním hrbolem. Líce ploché, plynule přecházející do dobře zaobleného nosu. Mozkovna a čenichová partie jsou stejné délky, dělícím bodem je vnitřní koutek oka. Horní linie mozkovny je souběžná s linií tlamy.
Stop
Mírný, ale vyjádřený.
Čenichová partie
Charakteristický vzhled je dosažený vyvážeností, pysky a okraje očních víček černé. Charakteristický výraz je dán dokonalou vyvážeností a spojením lebky a obličejové části, tvarem, barvou a uložením očí a správným nasazením a nesením uší.
Nos
Černý.
Pysky
Tenké a černě lemované.
Čelisti/Zuby
Rovné, čisté, silné, s dobře vyvinutou sanicí.
Zuby zdravé s dokonalým, pravidelným a úplným nůžkovým skusem, tzn., že horní zuby těsně přisedají na spodní zuby a jsou kolmo usazené v čelisti. Plný počet 42 správně umístěných zubů je vysoce žádoucí.
Líce
Ploché, sbíhající hladce do dobře zaoblené tlamy.
Oči
Středně velké, šikmo uložené, mandlového tvaru, s černými okraji víček. Tmavě hnědé, s výjimkou jedinců se zbarvením blue-merle, u kterých může být jedno nebo obě oči modré nebo s modrými skvrnami.
Uši
Malé, přiměřeně široké u kořene, umístěné dosti blízko u sebe na vrcholu lebky. V klidu nesené dozadu; ale ve střehu otočené dopředu a zpola vztyčené, se špičkami překlopenými vpřed.
Krk
Svalnatý, dobře klenutý, dostatečné délky, umožňující hrdé nesení hlavy.


TRUP
Trup
Poněkud delší od kohoutku k hrbolu sedací kosti, než je výška v kohoutku.
Hřbet
Rovný, půvabně prohnutý v bedrech.
Záď
Postupně spadající dozadu.
Hrudník
Hluboký, dosahující až k loktům. Žebra dobře klenutá, zužující se v dolní polovině, aby umožnila volný pohyb lopatek a hrudních končetin.
Ocas
Nízko nasazený; zužující se obratle dosahují přinejmenším k hleznům; bohatě osrstěný, lehce nahoru prohnutý. Při vzrušení může být nesen výše, ale nikdy nad úroveň hřbetu. Nikdy nesmí být zalomený.


Končetiny
Hrudní končetiny
Přední nohy jsou při pohledu zepředu rovné, svalnaté a čisté, se silnými, ale ne těžkými kostmi.
Lopatky
Velmi dobře uložené vzadu. V kohoutku odděleny pouze pateří, ale listy jsou nakloněné ven, aby se přizpůsobily žádoucímu klenutí žeber. Ramenní kloub dobře zaúhlený.
Rameno
Lopatka a ramenní kost přibližně stejné délky.
Lokty
Stejně daleko od podložky jako od kohoutku.
Zápěstí
Silné a pružné.
Stehna
Široká a svalnatá, stehenní kost je do kosti pánevní uložena v pravém úhlu.
Koleno
Zřetelně zaúhlené.
Hlezno
Dobře tvarované a zaúhlené, správně nízko posazené, se silnými kostmi. Při pohledu zezadu jsou hlezna rovná.
Tlapky
Oválné, s dobře vyplněnými polštářky, prsty klenuté a uzavřené.
Chůze/ pohyb
Pružný, plynulý a půvabný, vycházející z pánevních končetin, pokrývající maximální množství prostoru s minimální námahou. Mimochod, pletení, kymácení nebo toporný, chůdovitý a akcentovaný pohyb je vysoce nežádoucí.


OSRSTĚNÍ
srst
Dvojí, krycí srst dlouhá, hrubé textury, rovná. Podsada měkká, hustá. Límec a náprsenka velmi bohatá. Praporce na hrudních končetinách bohaté. Pánevní končetiny až k hleznům hojně osrstěné, od hlezen dolů srst spíše hladká. Srst na obličeji krátká, hladká. Srst by měla bohatě pokrývat tělo psa, ale neměla by převládat nebo zastírat obrys jeho těla. Krátkosrstí jedinci jsou vysoce nežádoucí.
ZBARVENÍ
Sobolí
Čisté barvy nebo se stínováním, od světle zlaté až po sytě mahagonovou. Barva stínování musí být velmi sytá. Vlčí a šedé zbarvení je nežádoucí.
Trikolor
Přednost se dává sytě černé na těle, se sytými tříslovými odznaky.
Blue-merle
Čistě stříbřitě modrá, s černým melírovaním a mramorovaním. Sytě pálené odznaky mají přednost, ale jejich absence nesmí být penalizována. Hojné černé plotny, břidlicový nebo rezavý nádech krycí srsti i podsady jsou vysoce nežádoucí. Celkový dojem musí být modrý.
Černo-bílá a černo-tříslová
Tyto barvy jsou také uznané. Bílé odznaky (mimo černo-tříslové) se mohou objevit na lysině, límci, náprsence, končetinách a špičce ocasu. Bílým odznakům na těchto místech, nebo jen na některých, je dávána přednost (kromě černo-tříslové); jejich nepřítomnost se ale nepenalizuje. Bílé skvrny jinde na těle jsou vysoce nežádoucí.


Ostatní
Výška v kohoutku
psi 37 cm
feny 36 cm
Odchylka více než ± 2,5 cm je vysoce nežádoucí.
Vady
Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni a jeho účinku na zdraví a prospěch psa.
Všichni jedinci vykazující fyzickou vadu nebo poruchu chování budou vyloučeni z posuzování.
Poznámka:Psi musí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata zcela sestouplá v šourku.


Zdroj: www.cmku.cz