Psí plemena

AZAWAKH

F.C.I. - Standard č. 307 / 03. 06. 1998 / GB
ZEMĚ PŮVODU Mali
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 22.08.1994
VYUŽITÍ Lov na dohled. Nomádi v něm kromě toho vidí zvíře, kterým se mohou pyšnit, i společníka.
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 10. Skupina - Chrti
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 3. Krátkosrstí chrti
Pracovní zkouška Ne

AZAWAKH na YouTube


Všeobecně
KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED
Jedná se o afrického chrta afroasijského typu, který se objevil v Evropě kolem roku 1970. Pochází z pánve střední Nigérie, mimo jiné z údolí Azawakh. Po staletí doprovází nomády jižní Sahary.
CELKOVÝ VZHLED
Jakožto obzvlášť vysokonohý a elegantní pes působí Azawakh celkovým dojmem vysoké ušlechtilosti. Kostra a svalstvo jsou pod tenkou a suchou krycí tkání (kůží) viditelné. Tento chrt je vysokonohý a jeho tělo lze popsat jako na výšku postavený obdélník.
DŮLEŽITÉ PROPORCE
Délka těla / výška v kohoutku = 9 : 10. u fen může být tento poměr lehce překročen.
hloubka hrudníku / výška v kohoutku = zhruba 4 : 10.
délka čenichu / délka hlavy = 1 : 2.
šířka lebky / délka hlavy = 4 : 10.
CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT
Živý, pozorný, zachovává si odstup, vůči cizím je rezervovaný, někdy dokonce nepřístupný, ale k lidem, které je k sobě ochoten připustit, umí být něžný a láskyplný.


HLAVA
HLAVA
Dlouhá, jemná, suchá, cizelovaná, poměrně úzká, ale ne přehnaně.
Mozkovna
Mozkovna je téměř plochá, spíše podlouhlá. Šířka lebky musí být zřetelně menší než polovina délky hlavy. Horní linie lebky a tlamy jsou často lehce divergentní směrem dopředu. Nadočnicové oblouky a čelní rýha jsou mírně vyznačené. Týlní hřeben naproti tomu zřetelně vystupuje a týlní hrbol je vyznačený.
Stop
Velmi málo vyznačený.
Nosní houba
Nozdry jsou dobře otevřené. Nosní houba je černá nebo hnědá.
Tlama
Dlouhá, rovná, směrem dopředu ne přehnaně se zužující.
Čelisti / zuby
Dlouhé a silné. Nůžkový skus.
Líce
Ploché.
Oči
Mandlového tvaru, dosti velké. Jejich barva je tmavá nebo jantarová. Oční víčka pigmentovaná.
Uši
Dost vysoko nasazené. Jsou tenké, vždy svěšené a ploché, s poměrně širokou základnou, přilehlé k lebce, nikdy ve tvaru „růžicového ucha“. Mají tvar trojúhelníku s lehce zaobleným koncem. Při pozornosti chrta se jejich základna vztyčí.
KRK
Dobře odsazený, dlouhý, štíhlý a svalnatý, lehce klenutý. Kůže je tenká a netvoří lalok.


TRUP
Horní linie
Téměř rovně probíhající, vodorovná nebo ke kyčlím lehce stoupající.
Kohoutek
Dosti vystupující.
Bedra
Krátká, suchá a často lehce klenutá.
Kyčelní hrboly
Zřetelně vystupující, vždy ve stejné výšce jako kohoutek nebo výše.
Záď
Šikmá, ale ne příliš silně spadající.
Předhrudí
Ne příliš široké.
Hrudník
Dobře vyvinutý do délky, hluboký, ale nedosahuje k úrovni loktů. Není příliš široký, musí ale poskytovat dostatečný prostor pro srdce; proto se hrudní koš za hrudní kostí nesmí náhle zužovat.
Žebra
Dlouhá, viditelná, lehce a pravidelně zaoblená až k hrudní kosti.
Dolní linie
Oblouk hrudní kosti je zdůrazněn a bez přerušení přechází až do velmi vysoko vtaženého břicha pod klenbu beder.
OCAS
Nízko nasazený, dlouhý, tenký, suchý, ke konci se zužující. Je pokrytý stejnou srstí jako tělo, na špičce ocasu je bílý štěteček. Je dolů nesený, s lehce vzhůru ohnutým koncem. Při vzrušení může být nesen nad horizontálou.


Končetiny
Celkový vzhled
Dlouhé, jemné, téměř zcela kolmo postavené; Postavení absolutně rovné a svislé.
Plece
Dlouhé, suše osvalené, při pohledu z profilu trochu šikmo postavené. Úhel lopatka - kost ramenní velmi otevřený (přibližně 130°).
Přední tlapy
Okrouhlého tvaru s jemnými a těsně sevřenými prsty; Polštářky jsou pigmentované.
PÁNEVNÍ KONČETINY
Celkový vzhled
Dlouhé a suché; běhy dokonale svislé.
Stehna
Dlouhá, s vystupujícím suchým osvalením. Úhel kost kyčelní - kost stehenní je velmi otevřený (přibližně 130°).
Kolena
Úhel kost stehenní - kost holenní je velmi otevřený (přibližně 145°).
Nárty
hlezno a nárt jsou rovné a suché bez paspárků.
Zadní tlapy
Okrouhlého tvaru. Polštářky jsou pigmentované.
CHODY / POHYB
Vždy velmi pružný, především v klusu a v kroku s vysokou akcí končetin. Skokový cval. Azavak působí dojmem velké lehkosti a pružnosti. Pohyb má u tohoto plemene podstatný význam.


OSRSTĚNÍ
SRST
Krátká, jemná, na břiše řidší až žádná.
BARVA
Písková, strakatost se omezuje na končetiny. Všechny barevné odstíny od světle pískové do tmavě červené jsou přípustné. Na hlavě může, nebo také nemusí být černá maska, lysina se objevuje velmi nepravidelně. Ke zbarvení patří bílá skvrna na hrudi a bílý konec ocasu. Všechny čtyři končetiny musí mít bílé ponožky, přinejmenším musí být na tlapkách stopy bílé barvy. Černé žíhání je přípustné.
KŮŽE
Tenká, na celém těle těsně přiléhající.


Ostatní
Výška v kohoutku
Psi : mezi 64 a 74 cm
Feny: mezi 60 a 70 cm
Hmotnost
Psi : přibližně 20 až 25 kg
Feny: přibližně 15 až 20 kg
VADY
Jakákoliv odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti.


 • Celkový vzhled: těžký

 • lebka příliš široká

 • zdůrazněný stop

 • tělo příliš dlouhé

 • kyčelní hrboly zřetelně níže než kohoutek.

 • silná depigmentace nosní houby


DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY


 • nedostatek v typu (zejména když naznačuje nedávné křížení s jiným plemenem).,

 • silné anatomické znetvoření, nezpůsobené úrazem

 • vrozené anomálie, vedoucí k invaliditě.

 • každá znatelná podstatná vada.

 • předkus nebo podkus

 • světlé oko, například holuí nebo dravčí

 • žebra, která jsou v dolní části hrudníku zaoblená dovnitř, takže hrudník má tvar „pouzdra na housle“

 • srst neodpovídající standardu.

 • drsná nebo polodlouhá srst.

 • chybění jakýchkoliv bílých znaků na jedné nebo více končetinách.

 • odchylka větší než 3 cm od rozměrů uvedených ve standardu.

 • plachá, panicky bázlivá nebo útočně agresivní povaha.


Poznámka:psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.
Zdroj: www.cmku.cz