Psí plemena

ITALSKÝ CHRTÍK

F.C.I. - Standard č. 200 / 17. 06. 1998 / GB
ZEMĚ PŮVODU Itálie
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 30.03.1992
VYUŽITÍ Dostihový pes
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 10. Skupina - Chrti
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 3. Krátkosrstí chrti
Pracovní zkouška Ne

ITALSKÝ CHRTÍK na YouTube


Všeobecně
KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED
Tento malý italský chrt pochází z malých plemen chrtů, kteří žili na dvorech faraonů již ve starém Egyptě. Toto plemeno se dostalo v pátém století před naším letopočtem přes Laconii (Řecko), kde byl jeho chov doložen řadou obrazů na vázách a nádobách na nápoje, až do Itálie. Svého největšího rozšíření se dočkalo v dobách renesance na dvorech šlechty. Italské chrtíky nacházíme nezřídka na malbách největších italských a zahraničních mistrů.
CELKOVÝ VZHLED
pes podlouhlých linií a čtvercového rámce; jeho postava připomíná greyhounda nebo sloughi v malém. Lze ho směle označit za ukázku graciéznosti a ušlechtilosti.
DŮLEŽITÉ PROPORCE
Délka jeho trupu odpovídá kohoutkové výšce nebo je o něco menší. Délka mozkovny odpovídá polovině celkové délky hlavy. Délka hlavy může dosahovat až 40% kohoutkové výšky.
CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT
Zdrženlivá, něžná, ovladatelná.


HLAVA
Hlava
podlouhlého tvaru a užší; délka hlavy může dosahovat až 40% kohoutkové výšky.
Mozkovna
Plochá lebka s paralelními liniemi mozkovny a hřbetu nosu. Délka mozkovny odpovídá polovině celkové délky hlavy. Oblast pod očima je dobře formována.
Stop
prohlubeň mezi čelem a nosem je jen velmi málo vyznačena.
Nosní houba
tmavá, přednost se dává černé barvě, s dobře otevřenými nozdrami.
Tlama
Špičatá.
Pysky
Tenké a dobře přiléhající k čelistem. Okraje pysků velmi tmavě pigmentovány.
Čelisti / zuby
podlouhlé, se řezáky řazenými do korunky, zuby v poměru k velikosti psa silné. Zuby zdravé a kompletní, kolmo vsazené do čelistí; nůžkový skus.
Líce
Suché.
Oči
velké a výrazné; oční bulvy nejsou zasazeny příliš hluboko, ani nevystupují. Duhovka tmavá, okraje víček pigmentované.
Uši
Nasazeny velmi vysoko, s jemnou chrupavkou. Složené a neseny dozadu nk šíji nebo horní části krku (růžicové ucho). Při vzbuzené pozornosti se ucho v nasazení vztyčí a boltec stojí střechovitě ke straně, což je poloha označovaná také jako motýlí ucho nebo ucho do vrtule.
KRK
Profil
Horní linie probíhá v lehkém oblouku a u kořene krku je přerušena kohoutkem.
Délka
Odpovídá délce hlavy.
Tvar
Komolý kužel, dobře osvalený.
Kůže
Suchá a bez laloku.


TRUP
TRUP
Jeho délka odpovídá kohoutkové výšce nebo je o něco menší.
Horní linie
Rovný profil s klenutou bederní partií. Zakřivení beder harmonicky přechází v záď.
Kohoutek
Dosti dobře definován.
Hřbet
Rovný, dobře osvalený.
Záď
Silně spadající, široká a svalnatá.
Hrudník
Štíhlý, hluboký, dosahující až k loktům.
OCAS
Nízko nasazený; již u kořene je tenký a ke špičce se výrazně zužuje. V první polovině nesený nízko a rovně, ve druhé polovině se zakřivuje. Protažený mezi stehny a vytažený vzhůru směrem k horní linii by měl mírně přesahovat úroveň kyčelní kosti. Pokrytý krátkou srstí.


Končetiny
HRUDNÍ KONČETINY
Celkově rovné a svisle postavené, suché osvalení.
Plece
Velmi mírně s výrazným vystupujícím, suchým a dobře vyvinutým osvalením.
Nadloktí
Ramena s velmi otevřeným úhlem mezi lopatkou a pažní kostí a rovnoběžná se střední rovinou trupu.
Lokty
nevytáčejí se dovnitř ani ven.
Předloktí
Délka končetiny mezi loktem a podložkou poněkud přesahuje délku mezi loktem a kohoutkem; velmi jemná stavba kostí; při pohledu ze strany i zepředu je předloktí postaveno zcela svisle.
Zápěstí
Postaveno v prodloužení svislice předloktí; při pohledu ze strany poněkud skloněné.
Tlapky hrudních končetin
Téměř oválného tvaru, malé s klenutými a dobře uzavřenými prsty. Polštářky pigmentované. Drápy černé nebo tmavé podle barvy srsti tlapy, na níž je přípustný bílý znak.
PÁNEVNÍ KONČETINY
Při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny dokonale rovné a rovnoběžné.
Stehna
Dlouhá, suchá, ne příliš těžká, s velmi výrazným osvalením.
Bérce
Velmi šikmé, s jemnou stavbou kostí a dobře vyjádřenou rýhou mezi svaly lýtka.
Pata a nárt
Leží na kolmici spuštěné k zemi ze sedacích hrbolů.
Tlapky pánevních končetin
méně oválné než u hrudních končetin, klenuté a sevřené prsty; polštářky a drápy pigmentované jako u tlap hrudních končetin.
CHODY / POHYB
pružný, harmonický, ne s vysokou akcí. Rychlý cval se silným odrazem.
KŮŽE
Jemná a na celém těle dobře přilehlá s výjimkou loktů, kde je poněkud méně napnutá.


OSRSTĚNÍ
SRST
Osrstění je na celém těle krátké a jemné, žádný náznak třásní.
BARVA
Jednobarevná černá, šedá, břidlicová, žlutá (italsky: izabel), ve všech možných odstínech. Bílá se toleruje pouze na hrudi a tlapkách


Ostatní
Výška v kohoutku
Psi a feny od 32 do 38 cm.
Hmotnost
Psi a feny: nejvýše 5 kg
VADY
Jakákoliv odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti.


 • Trvalý mimochod.

 • Taneční krok s vysokou akcí končetin.


DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY


 • Agresivní nebo přehnaně plachá povaha.

 • Silně divergující nebo konvergující linie mozkovny a tlamy.

 • Nosní houba zcela nebo částečně nepigmentována.

 • Hřbet nosu konvexně nebo konkávně prohnutý.

 • Podkus nebo předkus.

 • Oči různých barev; celková depigmentace okrajů očních víček.

 • Ocas nesený nad hřbetem; vrozená nebo získaná ztráta ocasu nebo zkrácený ocas.

 • Paspárky.

 • Vícebarevná srst; bílá jinde než na hrudi a tlapkách, jak je uvedeno výše.

 • Velikost pod 32 cm nebo přes 38 cm – u psů i u fen.


Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

Poznámka: Psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.
Zdroj: www.cmku.cz