Psí plemena

MALÝ KNÍRAČ

F.C.I. - Standard č. 183 / 18.04.2007 / D
ZEMĚ PŮVODU Německo
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 06.03.2007
VYUŽITÍ Domácí a společenský pes
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 2. Skupina - Pinčové + knírači + molossoidní psi a švýcarští salašničtí psi
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 1. Pinčové a knírači
Pracovní zkouška Ne

MALÝ KNÍRAČ na YouTube


Chovatelské tipy

Pokud jste se rozhdli pořídit si Knírače, tak mu nezapomeňte pořídit kvalitní granule určené přímo pro ně.
Všeobecně
KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED
Na přelomu století se vydal na svoji cestu malý knírač z oblasti Frankfurtu nad Mohanem, tehdy se ještě označoval jako drsnosrstý trpasličí pinč. Vytvořit z různých podob, velikostí a typů a z chaosu nejrůznějších druhů tvrdé, měkké a hedvábné struktury srsti malého psa, který se svým exteriérem a povahovými vlastnostmi dokonale podobá svému většímu bratru, střednímu kníračovi, rozhodně nebyla lehká úloha.
CELKOVÝ VZHLED
Malý, silný, spíše podsaditý než štíhlý, drsnosrstý, elegantní zmenšený dokonalý obraz knírače, bez nedostatků provázejících trpasličí vzhled.
DŮLEŽITÉ PROPORCE
· Kvadratická stavba těla, přičemž kohoutková výška odpovídá zhruba délce trupu.
· Celková délka hlavy (od špičky nosu k týlnímu hrbolu) odpovídá polovině délky hřbetu (kohoutek až nasazení ocasu).
CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA)
Jeho povahové rysy odpovídají povahovým rysům knírače a jsou charakteristické temperamentem a chováním malého psa. Chytrost, neohroženost, vytrvalost a ostražitost jsou vlastnosti, které z malého knírače činí příjemného domácího psa a současně také hlídacího a společenského psa, kterého lze bez problémů chovat i v malém bytě.


HLAVA
Lebka
silná a protažená, bez silně vystupujícího týlního hrbolu. Hlava by měla odpovídat celkové mohutnosti psa. Čelo je ploché a probíhá bez vrásek a rovnoběžně se hřbetem nosu.
Stop
vzhledem k obočí se zdá být výrazně vyjádřen.
Nosní houba
nosní houba je dobře vyvinutá a vždy černá.
Tlama
končí tupým klínem. Hřbet nosu je rovný.
Pysky
černé, pevně a hladce přiléhající k čelistem, uzavřený koutek tlamy.
Čelisti / zuby
silná horní i dolní čelist. Úplný chrup (42 zubů podle zubního vzorce) s nůžkovým skusem je silně vyvinutý, s dobrým zámkem, čistě bílý. Žvýkací svaly jsou silně vyvinuté, ale pravoúhlý tvar hlavy (s vousem) nesmí narušovat příliš silně vyvinuté líce.
Oči
středně velké, oválné, směřující dopředu, tmavé, s živým výrazem; oční víčka dobře přiléhající.
Uši
překlopené uši, ve tvaru V, vysoko nasazené, stejnoměrně nesené, vnitřní okraje uší přiléhají k lícím, jsou otočeny směrem dopředu ke spánkům, přičemž rovnoběžný ohyb nesmí přesahovat přes temeno hlavy.
KRK
Svalnatá šíje je ušlechtile klenutá. Krk harmonicky přechází v kohoutek. V nasazení silný, jinak štíhlý, ušlechtile klenutý a odpovídající celkové mohutnosti psa. Kůže na hrdle těsně a bez záhybů přiléhá.


TRUP
Horní linie z profilu
vychází z kohoutku, směrem dozadu lehce klesá.
Kohoutek
tvoří nejvyšší bod horní linie.
Hřbet
silný, krátký a pevný.
Bedra
krátká, silná a hluboká. Vzdálenost od posledního žeberního oblouku ke kyčli je krátká, aby pes byl kompaktní.
Záď
probíhá s lehkým zaoblením, nepozorovaně přechází v nasazení ocasu.
Hruď
středně široká, oválného průřezu, dosahující až k loktům. Předhrudí je výrazně vyvinuté díky špičce hrudní kosti.
Dolní linie z profilu a břicho
slabiny nejsou nadměrně vtažené, s dolní stranou hrudního koše tvoří elegantně prohnutou linii.
OCAS
ponechán přirozeně, žádoucí je šavlovité nebo srpovité nesení ocasu.


Končetiny
HRUDNÍ KONČETINY
při pohledu zepředu jsou hrudní končetiny robustní, rovné a nejsou postaveny příliš úzce. Předloktí jsou při pohledu ze strany postavena rovně.
Plece
lopatka pevně přiléhá ke hrudníku, po obou stranách hřebene lopatky dobře osvalená a nahoře přesahuje trnové výběžky hrudní páteře. Uložené pokud možno šikmo a dobře dozadu skloněné, úhel k vodorovné linii tvoří zhruba 50°.
Nadloktí
dobře přiléhá k trupu, je silní a svalnaté, svírá úhel s lopatkou zhruba 95° až 105°.
Loket
dobře přiléhající, není vytočen ven, ani vtočen dovnitř.
Předloktí
při pohledu ze všech stran dokonale rovné, silně vyvinuté a dobře osvalené.
Zápěstí
silné, stabilní, jen nepodstatně se odklánějící od struktury předloktí.
Přední nadprstí
při pohledu zepředu svislé, při pohledu ze strany lehce šikmo postavené, silné a lehce pružící.
Tlapy hrudních končetin
krátké a kulaté, prsty těsně sevřené a dobře klenuté (kočičí tlapky), s tmavými, krátkými drápy a hrubými polštářky tlap.
PÁNEVNÍ KONČETINY
při pohledu ze strany jsou šikmo postavené, při pohledu zezadu jsou rovnoběžné, nejsou postaveny příliš úzce.
Stehna
středně dlouhá, široká a silně osvalená.
Kolena
nejsou vtočená dovnitř ani vytočená ven.
Lýtka
dlouhá a silná, šlachovitá, přecházející v silné hlezno.
Hlezno
výrazné zaúhlení, silné, stabilní, není vtočeno dovnitř ani vytočeno ven.
Zadní nadprstí (nárt)
krátké a kolmo k zemi postavené.
Tlapy pánevních končetin
Prsty krátké, klenuté a těsně sevřené; drápy krátké a černé.
CHODY
pružné, elegantní, obratné, volné a prostorné. Hrudní končetiny kmitají co nejdále dopředu, pánevní končetina dosahuje daleko a pruží a poskytuje potřebnou sílu impulzu (posun). Hrudní končetina na jedné straně a pánevní končetina na druhé straně se pohybují dopředu současně. Hřbet, vazy a klouby jsou pevné.
KŮŽE
na celém těle těsně přiléhá.


OSRSTĚNÍ
SRST
Srst by měla být drátovitá, tvrdá a hustá. Skládá se z husté podsady a krycí srsti, která nesmí být nikdy příliš krátká, je tvrdá a dobře přiléhá k tělu. Krycí srst je drsná, dostatečně dlouhá, aby bylo možné zkontrolovat její texturu, není rozježená ani zvlněná. Srst na končetinách má sklony být poněkud měkčí. Na čele a na uších je srst krátká. Typickým znakem plemene je vous, který se tvoří na tlamě a není příliš jemný, a dále huňaté obočí, které lehce zastírá oči.
BARVA


 • čistě černá s černou podsadou;

 • pepř a sůl;

 • černo-stříbrná;

 • čistě bílá s bílou podsadou.


U psů se zbarvením pepř a sůl je chovatelským cílem střední odstín se stejnoměrně rozloženým, dobře pigmentovaným pepřením a šedou podsadou. Přípustné jsou barevné odstíny od tmavě ocelově šedé až po stříbřitě šedou. Všechny barevné odstíny musí vykazovat tmavou masku, která podtrhuje výraz a musí harmonicky ladit s příslušným barevným rázem. Výrazné bílé znaky na hlavě, na hrudi a na končetinách jsou nežádoucí.
U černo-stříbrné barvy je chovatelským cílem černá krycí srst s černou podsadou; bílé odznaky nad očima, na lících, na vousech, na hrdle, na přední straně hrudi dva dělené trojúhelníky, na nadprstí hrudních končetin, na tlapách, na vnitřní straně pánevních končetin a kolem řitního otvoru. Čelo, šíje a vnější strana uší by měly být - stejně jako krycí srst - černé.


Ostatní
Kohoutková výška
Psi a feny mezi 30 a 35 cm.
Hmotnost
Psi a feny zhruba 4 až 8 kg.
VADY
Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou.
Zejména


 • Těžká nebo kulatá mozkovna.

 • Vrásky na čele.

 • Krátká, špičatá nebo úzká tlama.

 • Klešťový skus.

 • Silně vystupující líce nebo lícní kosti.

 • Světlé, příliš velké nebo kulaté oči.

 • Nízko nasazený nebo příliš dlouhý ocas, rozdílně nesené uši.

 • Volná kůže na hrdle.

 • Lalok, štíhlá šíje.

 • Příliš dlouhý, klenutý nebo měkký hřbet.

 • Kapří hřbet.

 • Spadající záď.

 • Nasazení ocasu skloněné k hlavě.

 • Dlouhé tlapy.

 • Mimochod.

 • Příliš krátká, dlouhá, měkká, zvlněná, střapatá nebo hedvábná srst.

 • Hnědá podsada.

 • U psů se zbarvením pepř a sůl: úhoří pruh nebo černé sedlo.

 • U černo-stříbrných psů nedostatečně čistě od sebe oddělené trojúhelníky na hrudi.

 • Nadměrná nebo nedostatečná výška až o 1 cm.


TĚŽKÉ VADY


 • Těžkopádná nebo příliš lehká, nízká nebo vysokonohá stavba těla.

 • Pohlavní výraz druhého pohlaví (například fena se samčím výrazem).

 • Ven vytočené lokty.

 • Strmé zaúhlení nebo sudovitý postoj pánevních končetin.

 • Příliš dlouhé lýtko.

 • Dovnitř vtočená hlezna.

 • Příliš krátké zadní nadprstí.

 • Bílá nebo skvrnitá srst u barevných rázů černá a pepř a sůl.

 • Skvrnitá srst u barevných rázů černo-stříbrná a bílá.

 • Nadměrná nebo nedostatečná velikost o více než 1 cm a méně než 2 cm.


VYLUČUJÍCÍ VADY


 • Plaché, agresivní, zlomyslné, přehnaně nedůvěřivé, nervózní chování.

 • Malformace libovolného druhu.

 • Nedostatečný typ.

 • Vady chrupu jako předkus, podkus, zkřížený skus.

 • Hrubé vady v jednotlivých oblastech – například vady stavby těla, vady osrstění a vady barev.

 • Nadměrná nebo nedostatečná výška o více než 2 cm.


Psi vykazující patrné psychické abnormality a nebo projevující vady chování musí být diskvalifikováni.
Poznámka: psi musí vykazovat dvě očividně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.


Zdroj: www.cmku.cz