Psí plemena

Foxteriér drsnosrstý

F.C.I. - Standard č.169 /19.05.2009/ F
ZEMĚ PŮVODU Velká Británie
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 26.03.2009
VYUŽITÍ Teriér
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 3. Skupina - Teriéři
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 1. Vysokonozí teriéři
Pracovní zkouška Nepovinná

Foxteriér drsnosrstý na YouTube


Všeobecně
CELKOVÝ VZHLED
Ativní a plný elánu. I když není velký, je kostnatý a silný. Nikdy nesmí být ani hrubý ani těžkopádný. Stavba těla představuje dokonalou vyváženost; to platí zejména o vyváženosti proporcí mozkovny a obličejové části hlavy. Rovněž výška v kohoutku a délka těla od předhrudí k sedacímu hrbolu by měla být přibližně stejná. V postoji je foxteriér podobný loveckému koni (hunterovi), má krátký hřbet, ale pokrývá hodně terénu.
CHOVÁNÍ /POVAHA
Aktivní, živý a pohyblivý, bystrého výrazu, plný očekávání a reagující při sebemenším popudu. Přátelský, vstřícný a nebojácný.


HLAVA
Mozkovna
Horní linie mozkovny je téměř plochá, mozkovna se mírně zužuje a postupně se svažuje k očím.
Stop
Mírný.
Část obličejová
Nosní houba
Černá.
Čenichová partie
je jen nepatrný rozdíl mezi délkou mozkovny a čenichové partie. Když je čenichová partie znatelně kratší, hlava je slabá a nedostatečně vyvinutá.
Čenichová partie se pozvolna zužuje od očí ke konci čenichu, stop v místě spojení s čelem je jen mírně vyznačený, není zde zřetelná prohlubeň, oddělující čenichovou partii od mozkovny, linie zde má být plná. Vyplněné a zakulacené líce jsou rovněž chybou.
Čelisti / zuby
Čelisti silné, s perfektním, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo. Nepřiměřeně kostnaté nebo svalnaté čelisti jsou neestetické a je zřeba se jich vyvarovat.
Oči
Tmavé, plné ohně a inteligence, přiměřeně malé, nemají vystupovat. Jejich forma je tak kulatá, jak je to nejvíce možné. Uložené jsou nepříliš daleko od sebe, ani příliš vysoko v lebce, ani příliš blízko uší. Světlé oči jsou vylučující.
Uši
Malé, ve tvaru písmene V, přiměřeně silné. Jejich přehyb je jasně patrný, sklápí se dopředu těsně podél lící. Vrchol přehybu ucha má být jasně nad úrovní lebky. Vztyčené tulipánovité ucho (u kterého je vidět vnitřek ušního boltce) nebo růžovité ucho (které je překlopené směrem dozadu) jsou vylučující.
KRK
Suchý, svalnatý, krásně dlouhý, bez kožních záhybů, rozšiřující se k plecím. Při pohledu ze strany je elegantně klenutý.


TRUP
Hřbet
Krátký, rovný a pevný bez náznaku ochablosti.
Bedra
Svalnatá, velmi mírně klenutá. Bedra jsou velmi krátká.
Hrudník
Je hluboký v hrudní oblasti. Přední žebra jsou mírně klenutá, zadní žebra dlouhá, zřetelná.
OCAS
Bývalo zvykem ocas kupírovat.
Kupírovaný ocas
Vysoko nasazený. Nesen vztyčený, není stočený nad hřbet ani zatočený. Je dostatečně silný a správné délky.
Nekupírovaný
Vysoko nasazený. Nesen vztyčený, není stočený nad hřbet ani zatočený. Je dostatečně silný a přiměřeně dlouhý, aby byla zachována vyváženost forem.


Končetiny
HRUDNÍ KONČETINY
Při pohledu zepředu lopatka dosahuje téměř až k vertikále horní linie jejího spojení s krkem v jejím vrcholu, který musí být dobře patrný. Při pohledu z boku musí být lopatka dlouhá, šikmá, se sklonem k zádi. Kohoutek je výrazný. Hrudník je hluboký; není široký. Ať se na přední nohy podívame z jakéhokolo úhlu, musejí být rovné, se silnými kostmi až k tlapkám; lokty jsou v ose těla a pohybují se volně podél hrudníku, při pohybu se posunují rovně vpřed.
PÁNEVNÍ KONČETINY
Silné a svalnaté, záď nesmí být sražená a končetiny nesmí být příliš skrčené.
Stehna
Dlouhá a silná.
Kolena
Dobře zaúhlená, nevbočená, ani nevybočená.
Hlezna
Nízko postavená. Nárty jsou rovnoběžné, podíváme-li se na ně zazadu. Krátká stehenní kost v kombinaci se strmým zaúhlením kolenního kloubu je hrubou chybou.
tlapky
Kulaté, kompaktní, s malými, tuhými a odolnými polštářky. Prsty jsou přiměřeně klenuté. Tlapky nejsou vtočené dovnitř ani vytočené ven.
CHODY / POHYB
Hrudní i pánevní končetiny se pohybují přímo vpřed a paralelně. Lokty se pohybují volně podél boků v ose těla. Při pohybu se kolena nevtáčejí ani nevytáčejí. Správný pohyb vychází ze zádi a je dán korektní stavbou pánevních končetin.


OSRSTĚNÍ
srst
Hustá, velmi tvrdé textury. Délka srsti je 3/4 palce (2 cm) na lopatkách, jeden a čtvrt palce (4 cm) na kohoutku, hřbetě, bocích a pánevních končetinách. Podsada je krátká a jemná. Srst na hřbetě a pánevních končetinách je tvrdší než na bocích Srst na mordě je drsná a je dostatečně dlouhá, aby propůjčovala mordě výraz síly. Srst na končetinách je hustá a rozježená (otevřená).
ZBARVENÍ
Bílá převládá nad znaky černými, černými a tříslovými nebo tříslovými. Žíhané, červené, játrově hnědé nebo břidlicově modré znaky jsou nepřijatelné.


Ostatní
Kohoutková výška
Výška v kohoutku nepřesahuje 39 cm (15 a 1/2 palce) u psů, feny jsou poněkud menší.
Hmotnost
Ideální htmotnost ve výstavní kondici je 8,25 kg (18 liber) u psů, feny jsou poněkud lehčí.
VADY
Všechyn odchylky od výše uvedeného textu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány v závislosti na stupni jejich závažnosti a jejích vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa.
Diskvalifikováni musí být všichni psi, u kterých se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.
Poznámka: Psi musí mít dvě normálně vyvinutá varlata, kompletně sestouplá v šourku.


Zdroj: www.cmku.cz