Psí plemena

PARSON RUSSELL TERIÉR

F.C.I. - Standard č. 339 / 19.05.2009/ F
ZEMĚ PŮVODU Velká Británie
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 26.03.2009
VYUŽITÍ Robustní a vytrvalý pracovní teriér, specializovaný na práci pod zemí.
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 3. Skupina - Teriéři
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 1. Vysokonozí teriéři
Pracovní zkouška Ano

PARSON RUSSELL TERIÉR na YouTube


Chovatelské tipy

Parson russel vyžaduje hodně aktivní život. Miluje například aportování a takzvané frisbee. Takové házaní "talíře" ho pěkně utahá a váš pes bude spokojený.
Všeobecně
KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED
Vikář John (Jack) Russell, zakladatel tohoto plemene, se narodil v roce 1795 v Darmouthu v Devonu. Stal se duchovním a většinu svého života působil ve velké farnosti Swymbridge v Devonu. Jako zkušený jezdec a velký lovec se začal vášnivě věnovat chovu a selekci teriérů. V roce 1873 byl jedním ze zakladatelů Kennel Clubu. Zemřel v roce 1883 v úctyhodném věku 87 let. Svého prvního teriéra si pořídil při svých studiích na Oxfordské univerzitě. Jednalo se o bílou fenu s hrubou srstí a znaky na hlavě, která se velmi podobala dnešnímu standardu.
Jack Russell provedl celou řadu křížení mezi různými pracovními jednobarevnými či skvrnitými teriéry. Jeho záměrem bylo vždy zdokonalovat lovecké schopnosti, aniž by bral příliš velký ohled na jednotnost typu. Tato tradice křížení s jinými plemeny teriérů pokračovala i nadále. Došlo i ke křížení Russelů s jinými plemeny psů, avšak potomci neodpovídali původnímu typu. Vzhledem k tomuto neuspokojivému výsledku byly takové pokusy ukončeny.
Od konce druhé světové války si plemeno získávalo stále větší oblibu na evropském kontinentu, zejména u lovců a jezdců (rozuměj – lovců na koních! p.p.). Anglický Kennel Club toto plemeno uznal dne 22. ledna 1990 a vydal oficiální prozatímní standard pod názvem „Parson Jack Russell Terrier“. FCI jej pak jako plemeno přijala do svého prozatímního seznamu 2. července 1990.
Stávající název Parson Russell Terrier byl plemenu udělen britským Kennel Club v roce 1999. Plemeno bylo definitivně uznáno F.C.I. dne 4. června 2001.
CELKOVÝ VZHLED
Pracovitý, aktivní a obratný pes, stavěný pro rychlost a vytrvalost. Celkové ztělesnění harmonie a pružnosti. Jizvy získané při práci jsou povoleny.
DŮLEŽITÉ PROPORCE
Tělesná stavba je dobře vyvážená. Celková délka trupu poněkud přesahuje kohoutkovou výšku psa. Délka od nosu ke stopu je mírně kratší než délka od stopu k týlnímu hrbolu.
CHOVÁNÍ / POVAHA
Je to v zásadě pracovní teriér se zvláštní schopností pracovat pod zemí (norovat) a lovit s honiči. Je odvážný a přátelský.


HLAVA
Mozkovna
Plochá, středně široká, k očím se postupně zužuje.
Stop: Nevýrazný.
Nosní houba
Černá.
Čelisti / zuby
Čelisti jsou silné a svalnaté. Zuby s dokonalým pravidelným a úplným nůžkovým skusem, to znamená, že horní zuby těsně překrývají dolní zuby a jsou kolmo vsazené do čelistí.
Oči
Mandlového tvaru, dosti hluboko vsazené, tmavé, s živým výrazem.
Uši
Malé, ve tvaru písmene V, překlápějí se směrem dopředu, nesené těsně u hlavy; Konec ucha musí dosahovat k očnímu koutku; ohyb ucha nemá být výše, než je vrchol mozkovny. Kůže boltce je střední tloušťky.
KRK
Krk má čisté linie, je svalnatý, dostatečně dlouhý, směrem k plecím se rovnoměrně zesiluje.


TRUP
TRUP
Dobré proporce.Celková délka trupu poněkud přesahuje kohoutkovou výšku psa.
Hřbet
Silný a rovný.
Bedra
Mírně klenutá.
Hrudník
Nepříliš hluboký, nepřesahuje hloubkou úroveň loktů; průměrně velké ruce by jej měly za plecemi obepnout. Žebra nejsou příliš klenutá.
OCAS
Obvykle bývalo zvykem ocas kupírovat.
Ocas kupírovaný
Délka je ve správném poměru s trupem a umožňuje dobré uchopení rukou. Je silný, rovný, středně vysoko nasazený, za pohybu nesen vzhůru vztyčený.
Ocas nekupírovaný
Je středně dlouhý a co nejrovnější, doplňuje celkový vzhled psa, je silný u kořene a ke konci se zužující. Středně vysoko nasazený, za pohybu nesen vzhůru vztyčený.


Končetiny
HRUDNÍ KONČETINY
Silné, musí být rovné, klouby nejsou vtočené ani vytočené.
Lopatky
Dlouhé, šikmé, dobře uložené vzad, umožňující volný pohyb v kohoutku.
Lokty
Přiléhají k tělu, volně se pohybují podle boků.
PÁNEVNÍ KONČETINY
Silné, svalnaté, s dobrým úhlením.
Kolena
Dobře zaúhlená.
Hlezna
Nízko postavená.
Zadní nadprstí
Rovnoběžná, přinášející velký hybný moment.
TLAPY
Kompaktní s pevnými polštářky, nejsou vtočené dovnitř ani vytočené ven.
CHODY / POHYB
Volný, správně koordinovaný; oba páry končetin se pohybují v ose.
KŮŽE
Musí být silná a volná.


OSRSTĚNÍ
SRST
Přirozeně drsná, uzavřená a hustá, ať už je hladká nebo tvrdá. Břicho a spodnek těla dobře osrstěné.
BARVA
Zcela bílá nebo převážně bílá s plavými, citrónovými či černými znaky nebo s jakoukoliv kombinací těchto barev, přednostně omezenými na hlavu a/nebo kořen ocasu.


Ostatní
Výška v kohoutku
Psi: Ideální výška v kohoutku: 36 cm
Feny: Ideální výška v kohoutku: 33 cm
Tolerance je +- 2 cm.
VADY
Všechny odchylky od výše uvedeného musí být považovány za vady a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti a jejich vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa.
Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.
Poznámka: Psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.


Zdroj: www.cmku.cz