Psí plemena

Velšteriér

F.C.I. - Standard č. 78 / 19.05.2009/ F
ZEMĚ PŮVODU Velká Británie
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 26.03.2009
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 3. Skupina - Teriéři
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 1. Vysokonozí teriéři
Pracovní zkouška Ne

Velšteriér na YouTube


Všeobecně
CELKOVÝ VZHLED
Mrštný, přizpůsobený k práci, vyvážených tělesných proporcí, kompaktní.
POVAHA A TEMPERAMENT
Oddaný, poslušný a dobře ovladatelný. Od přírody je veselý a plný života; málokdy bázlivý. Neustále v pohybu, odvážný, ale absolutně neagresivní, ačkoli je kdykoli připraven si v případě potřeby uhájit své.


HLAVA
Mozkovna
Plochá, mezi ušima středně široká.
Stop
Nepříliš výrazný.
Nosní houba
Černá.
Čenichová partie
Od stopu ke špičce nosu středně dlouhá.
Čelisti / zuby
Čelisti jsou mohutné, výrazně řezané, dosti hluboké a schopné tvrdého stisku; silné, s dokonalým pravidelným nůžkovým skusem, to znamená, že horní řezáky těsně překrývají dolní a jsou kolmo vsazené do čelistí.
Oči
Malé, dobře uložené v očních důlcích, tmavé; jejich výraz svědčí o temperamentu. Kulaté, vystouplé oko je vada.
Uši
Ve tvaru písmene V, malé; kůže není příliš tenká; nasazené dost vysoko, překlopené vpřed a přiléhající k lícím.
KRK
Středně dlouhý a středně silný, mírně klenutý a ladně vsazený do plecí.


TRUP
Hřbet
Krátký.
Bedra
Silná.
Hrudník
Dobré hloubky a středně široký. Žebra dosahují hodně dozadu.
OCAS
Dříve bylo obvyklé ocas kupírovat.
Kupírovaný
dobře nasazený. Nesený vztyčený, ne však zatočený nad hřbet.
Nekupírovaný
dobře nasazený. Nesený vztyčený, ne však zatočený nad hřbet. Harmonicky doplňuje zbytek těla.


Končetiny
HRUDNÍ KONČETINY
Běhy jsou rovné a svalnaté, mají dobrou kostru.
Lopatky
Dlouhé, šikmo uložené, se správným sklonem vzad.
Nadprstí
Kolmá a silná.
PÁNEVNÍ KONČETINY
Silné.
Stehna
Svalnatá, správné délky.
Hlezna
Dobře zaúhlená, nízko uložená, s dobrou kostrou.
TLAPY
Malé, okrouhlé, kočičí.
CHODY / POHYB
Hrudní a pánevní končetiny se pohybují v ose přímo vpřed a rovnoběžně. Lokty se pohybují v ose těla, pohybují se lehce po stranách hrudníku. Kolenní klouby se nevytáčí ven, ani nevtáčí dovnitř.


OSRSTĚNÍ
SRST
Drátovitá, tvrdá, těsně přiléhající a bohatá. Absence podsady je chybou.
BARVA
Přednost se dává černé s pálením nebo tmavě šedé s pálením, bez černé kresby na prstech. Černé zbarvení pod hlezny je vysoce nežádoucí.


Ostatní
Kohoutková výška
Výška v kohoutku nepřekračuje 39 cm.
Hmotnost
9 – 9,5 kg.
VADY
Všechny odchylky od výše uvedeného standardu musí být považovány za vady a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti a jejich vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa.
Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.
Poznámka: Psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.


Zdroj: www.cmku.cz