Psí plemena

EURASIER

F.C.I. - Standard č. 291/16. 06. 1999/D
ZEMĚ PŮVODU Německo
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 06. 01. 1994
VYUŽITÍ Společenský pes
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 5. Skupina - Špicové a primitivní plemena
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 5. Asijští špicové a příbuzná plemena
Pracovní zkouška Ne

EURASIER na YouTube


Všeobecně
STRUČNÉ DĚJINY PLEMENE
V roce 1960 vzniklo křížením čau-čaua a vlčího špice plemeno, jež bylo nejříve nazváno vlčí čau. Po vkřížení samojeda roku 1973 bylo plemeno přejmenováno na „eurasiera“ a uznáno FCI.
CELKOVÝ VZHLED
Harmonicky stavěný, středně velký špicovitý pes se vztyčenýma ušima v různých barevných rázech, s délkou srsti, jež ještě ponechává rozeznatelné proporce těla, středně těžké stavby kostry.
DŮLEŽITÉ PROPORCE
Délka trupu poněkud přesahuje kohoutkovou výšku. Poměr délky čenichu a délky mozkovny je přibližně stejný.
CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA)
Sebevědomý, klidný, vyrovnaný s vysokým prahem vzrušivosti, ostražitý a pozorný, aniž by byl hlučný. Má silně vyvinutou vazbu na svou rodinu, vůči cizím je zdrženlivý bez agresivity. Chybí mu lovecký pud. K plnému rozvoji těchto znaků potřebuje eurasier stálý a úzký domácí kontakt se svou rodinou a chápavou, avšak důslednou výchovu.


HLAVA
Hlava
Harmonická, ne příliš široká lebka, tvar hlavy při pohledu shora a ze strany klínovitý, hřbet čenichu a mozkovny jsou paralelní.
Lebka
Plochá čelní partie s dobře patrnou čelní rýhou. Vyvinutý výběžek týlní kosti.
Stop
Málo výrazný.
Nos
Středně velký, nosní houba černě pigmentována.
Tlama
Ani příliš hrubá ani příliš špičatá. Zužuje se kupředu až k nosní houbě. Hřbet nosu a křídla dolní čelisti rovné.
Pysky
Okraje pysků napjaté a černě pigmentované.
Čelisti/ Zuby
Čelisti silné, široký oblouk dolní čelisti. Silný, úplný chrup (42 zubů podle zubního vzorce), skus buď nůžkový nebo klešťový. Horní řezáky dosahují buď těsně přes dolní řezáky, nebo na ně dosedají. Premoláry a moláry jsou v jedné řadě bez mezer. Všechny zuby stojí v čelisti kolmo.
Líce
Málo zdůrazněné
Oči
Tmavé, středně velké, nejsou usazeny příliš hluboko ani nejsou vypouklé. Oční štěrbiny jsou uloženy lehce šikmo. Okraje víček jsou černě pigmentovány a těsně přiléhají.
Uši
Jsou nasazeny zhruba na jednu šířku základny ucha od sebe, jsou středně velké a trojúhelníkovité, stojící. Špičky jsou lehce zaoblené. Špičky uší a střed odsazení čela tvoří téměř rovnostranný trojúhelník.
KRK
Je střední délky, v harmonii k celkovému vzhledu, je dobře osvalen. Kůže na hrdle pevně přiléhá. Přechod od krku k trupu je plynulý.


TRUP
Tělo
Silný, ne příliš krátký trup.
Kohoutek
Výrazný.
Hřbet
Pevný a rovný, velmi dobře osvalený.
Bedra
Mají dobrou délku a šířku, jsou velmi dobře osvalena.
Záď
Rovná, široká a silná.
Hrudník
Dosahuje až k lokti. Vyklenutí žeber je oválné. Dobře vyvinuté, ne však zdůrazněné předhrudí. Dlouhý, daleko dozadu dosahující výčnělek hrudní kosti.
Dolní linie
Lehce vtažená
OCAS
S rovným nasazením, kulatý a pevný, dobré tloušťky, zužuje se ke špičce. Je huňatě osrstěn, pokládá se kupředu přes hřbet nebo se ohýbá lehce ke straně či je nesen stočený. Pokud visí, dosahuje až k hlezennímu kloubu.


Končetiny
HRUDNÍ KONČETINY
Při pohledu zpředu rovně a paralelně postaveny, pozorovány ze strany mírně zaúhlené. Rameno a předloktí má téměř stejnou délku.
Plece
Dobře osvalené, lopatka je uložena trochu šikmo.
Rameno
Středně dlouhé a silně osvalené.
Loket
Přiléhá k hrudníku.
Předloktí
Středně dlouhé, dobře osvalené.
Nadprstní kloub
Silný.
Přední nadprstí
Středně dlouhé, při pohledu zpředu zcela rovné, pozorováno ze strany míří lehce vpřed.
Přední tlapky
Oválné; těsně přiléhající, přiměřeně vyklenuté prsty, silné, tmavě pigmentovaná drápy. Polštářky jsou pevné, dobře vyplněné, černě pigmentované. Mezi polštářky je husté osrstění.
PÁNEVNÍ KONČETINY
Při pohledu zezadu rovné a paralelně postavené, pozorovány ze strany přiměřeně zaúhlené. Stehno a bérec mají téměř stejnou délku.
Pánev
Lehce šikmo položená.
Stehno
Středně dlouhé a silně osvalené.
Koleno
Stabilní, ne příliš silně otevřené.
Bérec
Středně dlouhý, dobře osvalený.
Hlezenní kloub
Není posazen příliš nízko, je stabilní, nestáčí se ani dovnitř ani ven.
Hlezno
dobré délky a šířky. Při pohledu ze strany je postaveno kolmo.
Zadní tlapky
Oválné, uzavřené, mírně vyklenuté. Drápy jsou tmavě pigmentovány. Polštářky pevné, dobře vyplněné, černě pigmentované. Husté osrstění mezi prsty.
POHYB
Prostorný, s plným posunem a dobrým vykročením.


OSRSTĚNÍ
SRST
Po celém těle hustá podsada a středně dlouhé, volně přiléhající pesíky. Tlama, obličej, uši a přední strana končetin jsou porostlé krátkou srstí. Ocas, zadní strana hrudních končetin (praporce) a pánevních končetin (kalhoty) jsou pokryté dlouhou srstí. Osrstění na krku je jen mírně delší než na těle, netvoří žádnou hřívu.
BARVA
Všechny barvy a jejich kombinace jsou povoleny, s výjimkou čistě bílé, bíle strakaté a játrové.
KŮŽE
Napjatá, pigmentovaná.


Ostatní
Kohoutková výška
Psi: 52 – 60 cm
Feny: 48 – 56 cm
Hmotnost
Psi: 23 – 32 kg
Feny: 18 – 26 kg
Směrodatná je vyváženost proporcí, avšak žádoucí je dosažení ideálních hodnot středních velikostních a váhových údajů
Kohoutková výška
Psi: 56 cm
Feny: 52 cm
Hmotnost
Psi: 26 kg
Feny: 22 kg
VADY
Na každou odchylku od uvedených bodů je nutno nahlížet jako na vadu, jejíž hodnocení by mělo být v přesném poměru ke stupni odchylky.
VYLUČUJÍCÍ VADY


  • Nedostatečný pohlavního výraz.

  • Chybění jednoho řezáku nebo špičáku, také jejich chybění ve větším počtu, chybění jednoho nebo více premolárů 3 nebo 4 stejně tak jako chybění jednoho nebo více molárů 1 nebo 2. Anomálie skusu.

  • Ektropium, entropium, příliš hluboko uložené nebo příliš malé oči.

  • Distichiáza (řasy rostoucí v dvojité řadě).

  • Klopené uši, svěšené uši.

  • Zalomený ocas.

  • Silné ztráty pigmentu.

  • Bázlivost, plachost, přehnaná nedůvěřivost.

  • Agresivita.


Poznámka:Psi – samci musí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata, nacházející se úplně v šourku.


Zdroj: www.cmku.cz