Psí plemena

NORBOTENSKÝ ŠPIC

F.C.I. - Standard č. 276 / 01.10.1997 / GB
ZEMĚ PŮVODU Švédsko
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 22.07.1982
VYUŽITÍ Lovecký pes
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 5. Skupina - Špicové a primitivní plemena
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 2. Severští lovečtí psi
Pracovní zkouška Ano

NORBOTENSKÝ ŠPIC na YouTube


Všeobecně
CELKOVÝ VZHLED
malý kvadratický pes typu špice, kompaktně stavěný, se suchým mohutným osvalením. Pes by měl mít velmi dobrou stavbu. Hlava je nesena vysoko a neohroženě. Pes má být velmi pohyblivý. Rozdílná stavba těla obou pohlaví má být dobře patrná. Ideální pes má působit dojmem typického malého špice, velmi pozorného a poslušného, dobře vyváženého a s dobrou povahou.
POVAHA / TEMPERAMENT
Jako lovecký pes by norrbottenský špic měl být poslušný a odvážný, s výrazem pozornosti, aktivity, přátelskosti a sebevědomí. Nikdy není nervózní, plachý nebo agresivní.


HLAVA
Hlava
silná, suchá, dobře utvářená a při pohledu ze stranu a shora klínovitého tvaru.
Lebka
středně široká a poměrně plochá; čelo je mírně vyklenuté. Nadočnicové oblouky mají být dobře vyznačené.
Stop
dobře, ale jen lehce vyznačený.
Nosní houba
černá.
Tlama
středně dlouhá, ostře se zužující. Její délka je rovna polovině délky hlavy nebo o něco kratší.
Hřbet nosu
rovný.
Pysky
tenké, suché a těsně přiléhající.
Zuby
nůžkový skus s dobře vyvinutými zuby.
Oči
středně velké, mandlového tvaru a šikmo posazené. Tmavě hnědé, jasné. Výraz je klidný a energický.
Uši
vysoko nasazené, mírně větší než střední velikosti, a pevně vztyčené. Špičky mírně zaoblené.
KRK
středně dlouhý, suchý a osvalený, mírně vyklenutý; nesený vztyčeně.


TRUP
TRUP
hloubka těla (vertikální vzdálenost od nejvyššího bodu kohoutku k nejnižšímu bodu hrudníku) má být rovna polovině celkové výšky v kohoutku.
Hřbet
krátký, silný, osvalený a pružný. Při pohledu ze strany mírně spáditý v kohoutku a pak rovný.
Bedra
krátká a široká.
Záď
středně dlouhá a široká, mírně spáditá, s dobře vyvinutým svalstvem.
Hrudník
středně hluboký a dlouhý. Při pohledu zpředu je hrudní koš oválný. Předhrudí dobře vyvinuté a dobře vyznačené. Fronta normální šířky. Při pohledu ze strany má nejnižší část hrudního koše dosahovat těsně pod lokty a plynule přecházet v linii břicha.
Břicho
mírně vtažené.
OCAS
poměrně vysoko nasazený, nesený v poměrně vysokém oblouku, volně zatočený, přičemž špička ocasu se dotýká strany stehna. Ocas nemá být delší než k hleznu. Zkrácený ocas není povolen.


Končetiny
Ramenní lopatka
dlouhá a široká, s dobře vyvinutým hřebenem a osvalením. Těsně přiléhající k hrudníku a uložená šikmo.
Nadloktí
má být stejné délky jako lopatka, silné, dobře přiléhající k hrudníku, ale dovolující volný pohyb, tvořící patrný úhel s hřebenem lopatky.
Loket
směřující dozadu.
Předloktí
rovné, se silnou kostrou, suché, ale pružně osvalené.
Nadprstí
silné, při pohledu zpředu tvoří s předloktím rovnou přímku. Mírně šikmé při pohledu ze strany.
Přední tlapky
malé, silné, směřující přímo vpřed, dobře klenuté a kompaktní, s dobře vyvinutými pevnými polštářky.
PÁNEVNÍ KONČETINY
při pohledu zezadu rovnoběžné.
Stehna
proporčně dlouhá, tvořící pravý úhel s pánví. Silně osvalená.
Kolena
silná.
Bérec
tvoří patrný úhel se stehnem.
Hlezno
široké a silné jak při pohledu zpředu, tak ze strany.
Zadní nadprstí
suché, pružné a poměrně dlouhé.
Zadní tlapky
jako přední tlapky. Směřující přímo vpřed.
POHYB
norrbottenský špic má ve cvalu i klusu vykazovat plynulý, pravidelný pohyb s velkým posunem a dobrým pokrytím prostoru. Hřbetní linie musí zůstat pevná. V pohybu musí být pánevní končetiny rovnoběžné.


OSRSTĚNÍ
SRST
tvrdá, krátká, rovná a poměrně přiléhající, s jemnou a hustou podsadou. Krátká na nosním můstku, lebce, uších a přední straně končetin, delší na krku, zadní straně stehen a spodní straně ocasu.
BARVA
všechny barvy jsou povolené. Ideální barva je bílá se žlutými nebo červenohnědými znaky.


Ostatní
Výška v kohoutku
Psi: 45 cm.
Feny: 42 cm.
VADY
jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.
Psi, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

Poznámka: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.
Zdroj: www.cmku.cz