Psí plemena

PERUÁNSKÝ NAHÁČ

F.C.I. - Standard č. 310 / 25. 04. 2001 / D
ZEMĚ PŮVODU Peru
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 13.03.2001
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 5. Skupina - Špicové a primitivní plemena
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 6. Primitivní typy
Pracovní zkouška Ne

PERUÁNSKÝ NAHÁČ na YouTube


Všeobecně
KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED
Podle některých odborníků byl tento pes dovezen do Peru v robě čínského přistěhovalectví, krátce poté, co peruánský prezident Don Ramń Castilla vyhlásil zákon o zrušení otroctví černochů. Jiní vědci naproti tomu předpokládají, že tento pes pochází z afrického kontinentu a do Peru byl dovezen Nomády, kteří se do Ameriky dostali i se svými neosrstěnými psy. Dalším možností by bylo, kdybychom přítomnost těchto psů vysvětlovali příchodem člověka a jeho psů přes Beringovu úžinu z Asie do Ameriky. V současnosti existují kromě všemožných spekulací i určité důkazy – například zobrazení psů na keramických předmětech různých civilizací z doby před vznikem incké říše (Virus, Mochica, Chancay, Chancay pod livem Tiahuanacoide a Chimu). V mnoha případech zahání neosrstěný pes pumu, hada nebo sokola; výjevy se sokolem jsou nejvýraznější v kultuře Chancay. Z těchto vyobrazení lze vyvodit závěr, že bezsrstý pes se objevil v archeologickém období před vznikem incké říše, tedy zhruba v době 300 let před naším letopočtem až 1400 našeho letopočtu.
CELKOVÝ VZHLED
Celkově jde o elegantního a štíhlého psa, jehož vzhled vyjadřuje rychlost, sílu a harmonii; nikdy nesmí působit hrubým dojmem. Charakteristickým základním znakem tohoto plemene je chybějící srst na celém těle.
Další zvláštností je téměř vždy neúplný chrup. Je ušlechtilé povahy a velmi oddaný své rodině; vůči cizím je rezervovaný; je živý, ostražitý a je to dobrý hlídač.
DŮLEŽITÉ PROPORCE
Kohoutková výška je k délce těla v poměru 1 : 1; u fen může být trup poněkud delší než u psů.
CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA)
Ušlechtilý a velmi oddaný ke své rodině, přitom živý a bystrý; vůči cizím se jeví jako nedůvěřivý a ostražitý.


HLAVA
Hlava
lupoidního tvaru.
Lebka
Mozkovna středních proporcí; rovnoběžník (horní linie obrysu tlamy a mozkovny jsou rovnoběžné), lehce rozbíhavé linie jsou přípustné. Při pohledu shora je lebka široká, směrem k nosu se zužuje. Nadočnicové oblouky jsou středně vyvinuty. Týlní hrbol je málo vyjádřen.
Stop
Čelní sklon málo vyjádřený (zhruba 140°).
Nosní houba
Barva nosní houby musí ladit s různými barvami kůže.
Tlama
Horní linie je při pohledu z profilu rovná.
Pysky
Musí být co nejnapjatější a musí přiléhat k dásním.
Čelisti / zuby
Řezáky vykazují nůžkový skus a špičáky jsou normálně vyvinuty; chybění jednoho nebo všech premolárů nebo molárů je přípustné. Dolní čelist je málo vyvinutá.
Líce
jsou normálně vyvinuty.
Oči
Bystrý a inteligentní výraz; oči musí být střední velikosti, lehce mandlového tvaru, nesmí ležet příliš hluboko v očních jamkách, ani nesmí vystupovat; musí být uloženy normálně a stejnoměrně, tzn. nesmí být příliš uloženy blízko u sebe, ani příliš daleko od sebe; barva se může lišit počínaje černou přes všechny odstíny hnědé až po žlutou; barva musí ladit s barvou kůže; obě oči vždy musí být stejné barvy. Barva očních víček dosahuje od černé po růžovou u psů se světlou obličejovou částí hlavy; světlé barvy a růžová jsou přípustné, ale nejsou žádoucí.
Uši
Je-li vzbuzena pozornost psa, musí být uši vzpřímené; v klidu jsou naproti tomu složeny dozadu; uši jsou středně dlouhé; v nasazení jsou uši široké a ke konci se postupně zužují a vybíhají téměř do špičky. Nasazení ucha začíná v horní oblasti lebeční a poté vede stranou a končí šikmo; jsou-li uši postaveny, tvoří osy uší proměnlivý úhel o velikosti zhruba 90°.
KRK
Horní linie
klenutá (konvexní).
Délka
Zhruba stejné délky jako hlava.
Tvar
téměř kuželovitý (komolý kužel); pružný, dobře osvalený.
Kůže
tenká, hladká a pružná; dobře přiléhající k podkoží; žádný lalok.


TRUP
TRUP
Středních proporcí.
Horní linie z profilu
rovná, ačkoliv někteří psi vykazují konvexní klenutí v partii hřbetu / beder, které se na úrovni zádi ztrácí.
Kohoutek
málo zdůrazněný.
Hřbet
Horní linie rovná; dobře vyvinuté hřbetní svalstvo často vystupuje konvexně oboustranně až k oblasti beder.
Bedra
Silná a dobře osvalená; jejich délka dosahuje zhruba 1/5 kohoutkové výšky.
Záď
Horní linie je lehce konvexní; její sklon vůči horizontále je zhruba 40°; pevná a svalnatá stavba zádi zaručuje dobrý posuv z pánevní končetiny.
Hruď
Při pohledu zepředu musí hrudník vykazovat dobrou, ale ne přehnanou šířku; dosahuje téměř k lokti; žebra musí být lehce klenutá, nikdy ne plochá; obvod hrudníku měřený za lokty musí být zhruba o 18 % větší než kohoutková výška.
Dolní linie z profilu a břicho
Dolní linie opisuje elegantní a dobře zdůrazněnou křivku, která vychází z dolní části hrudníku a probíhá elegantně podél dobře (ale nikoliv přehnaně) vtaženého břicha.
OCAS
Ocas je hluboko nasazen; v nasazení je silný a zužuje se ke špičce; při vzrušení smí pes nést ocas zahnutý nad linií hřbetu, ale ocas nesmí být zatočen; v klidu ocas spadá dolů a na konci vykazuje lehce nahoru zahnutý háček; ocas bývá někdy vtažený pod břicho; délkou dosahuje téměř k hleznu; ocas musí být nekupírovaný.


Končetiny
HRUDNÍ KONČETINY
Dobře postavené pod trupem; při pohledu zepředu jsou hrudní končetiny svislé a lokty nejsou vytočeny; úhel mezi lopatkou / pažní kostí se pohybuje zhruba mezi 100° a 120°. Při pohledu ze strany je úhel, který svírá přední nadprstí s kolmicí, zhruba 15° až 20°.
Tlapy hrudních končetin
Jsou středně dlouhé a podobají se zaječí tlapce; polštářky tlap jsou silné a odolávají horku; kůže mezi prsty je dobře vyvinutá; u černých psů se přednost dává černým drápům a světlejší psi mají světlé drápy.
PÁNEVNÍ KONČETINY
Svaly jsou oblé a pružné; křivka hýždí výrazně vystupuje; úhel mezi kyčelní kostí / stehenní kostí se pohybuje zhruba mezi 120° a 130° a úhel mezi stehenní kostí a holení musí být 140°. Při pohledu zezadu musí být pánevní končetiny postaveny svisle; paspárky musí být odstraněny.
Tlapy pánevních končetin
Jako tlapy hrudních končetin.
CHODY
Vzhledem k výše popsanému zaúhlení a struktuře končetin se tito psi pohybují spíše krátkým než rychlým krokem, přitom však současně pružným a pérujícím krokem.
KŮŽE
Kůže na celém povrchu těla má být hladká a pružná. Na hlavě a kolem očí a na lících se mohou tvořit oblé, téměř soustředné linie. Bylo zjištěno, že vnitřní i vnější teplota těchto psů odpovídá přesně teplotě jiných plemen; chybějící osrstění způsobuje okamžité a přímé vydávání tepla, přičemž u osrstěných psů se teplo odvádí prostřednictvím srsti přirozeným oběhem vzduchu.


OSRSTĚNÍ
SRST
Aby pes odpovídal svému názvu „naháč“, musí mu srst chybět; zbytky srsti na hlavě a na koncích končetin a ocasu a několik málo chlupů na hřbetě se povoluje.
BARVA
Barva srsti může být od černé u černých psů, přes břidlicově černou, sloní čerň, modročernou, všechny odstíny šedé, tmavě hnědou až po světle plavou. Všechny tyto barvy mohou být jednobarevné nebo se mohou vyskytovat s růžově zbarveným skvrnami kdekoliv na těle.


Ostatní
Kohoutková výška
U psů a fen existují tři velikosti:


 • Malý:od 25 do 40 cm

 • Střední:od 40 do 50 cm

 • Velký:od 50 do 65 cm


Hmotnost
Hmotnost psů a fen je v odpovídajícím poměru s velikostí:


 • Malý:od 4 do 8 kg

 • Střední:od 8 do 12 kg

 • Velký:od 12 do 25 kg


VADY
Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou.


 • Zpola vzpřímené uši.

 • Paspárky na pánevních končetinách.


VYLUČUJÍCÍ VADY


 • Předkus nebo podkus.

 • Odchylky čelisti.

 • Visící nebo kupírované uši.

 • Vrozená ztráta ocasu, krátký nebo amputovaný ocas.

 • Nadměrné množství srsti na místech dovolených standardem.

 • Srst na místech, kde ji standard nepovoluje.

 • Albinismus.


Poznámka: Psi musí vykazovat dvě očividně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.


Zdroj: www.cmku.cz