Psí plemena

VÝCHODOSIBIŘSKÁ LAJKA

F.C.I. - Standard č. 305 / 19.08.1996 / D
ZEMĚ PŮVODU Rusko
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 03.06.1980
VYUŽITÍ Všestranný lovecký pes, také tažný a saňový pes.
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 5. Skupina - Špicové a primitivní plemena
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 2. Severští lovečtí psi
Pracovní zkouška Ano

Všeobecně
KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ
východosibiřská lajka byla vyšlechtěna v zalesněných oblastech východní Sibiře a Dálného Východu křížením mezi evenkišskou, lamutkou, amurskou a jinými lajkami.
CELKOVÝ VZHLED
robustní konstituce, silná kostra, dobře vyvinuté osvalení.
DŮLEŽITÉ POMĚRY
index formátu (= délka těla x 100 : kohoutková výška) je pro psy 104 – 108 a pro feny 106 – 110.
POVAHA / TEMPERAMENT
vyrovnaný, živý.


HLAVA
Lebka
klínovitá, se širokým temenem. Týlní hrbolek jasně vyznačený.
Stop
přechod temene v tlamu je málo vyznačený.
Nosní houba
černá. U bílé nebo světle žluté barvy srsti je přípustná i hnědá barva nosní houby.
Tlama
délka tlamy odpovídá délce mozkovny. Horní linie tlamy a mozkovny jsou paralelní. Z profilu je tlama klínovitá. Pysky suché a přiléhající.
Zuby
silné bílé zuby, nůžkový skus.
Oči
ne příliš velké, oválné, šikmo položené, tmavé barvy.
Uši
vztyčené uši, trojúhelníkového tvaru.
KRK
osvalený. Je zhruba stejně dlouhý jako hlava.


TRUP
Kohoutek
dobře vyvinutý; je nejvyšším bodem hřbetní linie.
Bedra
široká, osvalená, velmi málo vyklenutá.
Záď
široká, poměrně dlouhá, mírně spáditá.
Hrudník
hluboký, široký, osvalený.
Břicho
lehce vtažené.
OCAS
srpovitý nebo stočený do kroužku. Srpovitý ocas je nesen vzhůru nebo zatočený vpřed. Ocas stočený do kroužku leží na zádi. Natažený ocas dosahuje k hleznu nebo může být o 1 – 2 cm kratší.


Končetiny
HRUDNÍ KONČETINY
rovné a paralelní. Úhel mezi ramenní lopatkou a nadloktím dosahuje 90 – 100°. Hrudní končetiny jsou o trochu delší než polovina kohoutkové výšky. Nadprstí je lehce šikmé.
PÁNEVNÍ KONČETINY
rovné a paralelní, s dobře vyznačeným úhlením kloubů. Nadprstí je téměř kolmé. Paspárky mohou být ponechány.
TLAPKY
téměř kulaté.
POHYB
typickým pohybem je cval, střídaný klusem.
KŮŽE
silná, bez vrásek.


OSRSTĚNÍ
SRST
dlouhá. Krycí srst je hrubá, hustá, rovná. Na krku a plecích vytváří límec a u psů také hřívu na kohoutku. Podsada je hustá a měkká.
BARVA
pepř a sůl, bílá, šedá, černá, červená nebo hnědá ve všech odstínech, skvrnitá, stříkaná. Na končetinách jsou povoleny malé skvrny či stříkání v příslušné barvě.


Ostatní
Výška v kohoutku
Psi 55 až 63 cm
Feny 53 až 61 cm
VADY
jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.

Poznámka: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.
Zdroj: www.cmku.cz