Psí plemena

Artézsko-normandský baset

F.C.I. - Standard č. 34 / 22.10.1992 / F
ZEMĚ PŮVODU Francie
VYUŽITÍ Pes, vhodný k lovům (štvaním) drobné srstnaté zvěře, používaný k lovu se střelnou zbraní. Loví stejně dobře samostatně, jako ve smečce, pracuje hlasitě. Jeho krátké nohy mu umožňují pronikat velmi hustou vegetací, kam se velký pes nedostane a vyhání odsud zvěř, která se tam ukrývá. Je to specialista na lov králíků, ale může stejně dobře pracovat i na zajíci či srnčí zvěři. Hledá a mrštně proniká s velkou jistotou terénem, jeho způsob práce není rychlý, ale je razantní a přesný.
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 6. Skupina - Honiči + barváři a příbuzná plemena
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 1. Honiči
Pracovní zkouška Ano

Artézsko-normandský baset na YouTube


Všeobecně
Krátký výtah z historie
Řízený chov francouzského krátkosrstého baseta začal v období okolo roku 1870. Z basetů, kteří měli společný původ, vyšlechtil pan Coulteulx de Canteleu pracovní typ s rovnými předními končetinami, nazvaný d‘Artois, zatímco pan Louis Lane vytvořil pohlednější typ s vybočenými předními běhy, nazvaný Normand. Bylo ale třeba počkat až do roku 1924, než bylo přijato označení „Basset Artésien Normand“ pro plemeno i chovatelský klub. Léon Verrier, který začal řídit klub v roce 1927, ve věku 77 roků, chtěl posílit vlastnosti Normanda v plemeni a v knize standardů honičů z roku 1930, kde obě tyto rasy, Basset d‘Artois a Basset Artésien Normand figurují, nacházíme následující komentář od výše jmenovaného „Výbor Společnosti pro lov s honiči rozhoduje a poznamenává, že Basset Artésien Normand může být pouze jednou z přechodných etap (forem) typu Normand beze stop typu Artois.“
Celkový vzhled
je to pes dlouhého formátu vzhledem ke svojí výšce, dobře stavěný, kompaktní, jeho hlava svou ušlechtilostí připomíná velkého normandského honiče.
Důležité proporce
výška / délka těla okolo 5 / 8
výška hrudníku / výška v kohoutku okolo 2 / 3
šířka mozkovny / délka hlavy okolo 1 / 2
délka nosní partie / délka mozkové části 10 / 10
Vlastnosti – povaha
Je to pes s velmi jemným nosem, vytrvalý ve sledování stopy, obdařený báječným hlasem, který umožní svému pánovi potěšit se jeho prací (vedením), aniž by byl nucen vyvinout při jeho sledování přílišnou rychlost;
Povaha je přátelská a od přírody velmi milá;


HLAVA
Mozkovna
je střechovitě klenutá, středně široká; Týlní hrbol je zřetelný; celkově musí hlava působit suchým dojmem;
Stop
je patrný, ale nepříliš výrazný;
Nos
černý a velký, poněkud vystupující před linii pysků, nozdry jsou dobře otevřené;
Pysky
horní pysk překrývá široce spodní, aniž by však spadal příliš hluboko nebo byl příliš stažený dozadu;
Nosní hřbet
je přibližně stejně dlouhý, jako mozkovna; je mírně klenutý;
Líce
kůže na nich tvoří jednu až dvě vrásky;
Zuby
nůžkový skus; to znamená, že horní řezáky překrývají spodní v úzkém kontaktu a jsou dobře postaveny v dásních;
Oči
oválné, velké, tmavé (v souladu se zbarvením), klidného a vážného pohledu; spojivky spodního víčka mohou být někdy viditelné, ale víčko nesmí být příliš volné;
Uši
jsou nasazené tyk nízko, jak je to jenom možné, nikdy nad linií očí, mají úzký úpon, vývrtkovitě se stáčejí, jsou pružné, velmi dlouhé, dosahující nejméně konce čenichu a dává se přednost jejich zakončení do špičky;
Krk
je dost dlouhý, s nevýrazným lalokem;


TRUP
Hřbet
je široký a pevný
Bedra
mírně klenutá
Kyčle
trochu šikmo uložené, mající mírný sklon směrem k zádi
Hrudník
je oválného průřezu, dlouhý, hrudní kost je protažená dozadu a vyčnívající dopředu, s mohutným předhrudím; slabiny jsou vyplněné; Linie sternální (hrudní kost) je zřetelně pod úrovní loktů
Žebra
jsou dlouhá, dosahující hodně dozadu
Prut
(ocas) spíše dlouhý, silný u kořene, ke špičce se zužuje; v klidu musí dosahovat špičkou těsně nad zem; je nesen šavlovitě, ale nikdy se nepřetáčí nad hřbet a jeho konec nesmí být zakončen štětkou. Z toho důvodu je přísně zakázáno měnit vzhled prutu vystavovaných psů


Končetiny
Hrudní končetiny jsou krátké a silné; jsou polovytočené nebo o něco méně než polovytočené; Je důležité, aby zmíněné vytočení bylo zřetelné; několik vrásek kůže, ne však příliš mnoho, na zápěstí je považováno za přednost
Lopatky
svalnaté a šikmo uložené;
Lokty
dobře přiléhající k tělu;
Tlapky
oválné, mírně delší, prsty dost sevřené a dobře dosedající na zem;
Pánevní končetiny
při pohledu zezadu je sedací hrbol, osa stehna, hlezno, nadprstí, i tlapka v jedné ose;
Stehna
jsou dobře formovaná a osvalená;
Hlezna
silná, nízko u země, relativně hodně zaúhlená, takže zadní tlapka se nachází mírně pod psem, když je v klidu; malá kapsa kůže na patní kosti, vytvořená přebytkem kůže, není chybou;
Nadprstí
krátké a silné;
Pohyb
Je vytrvalý, poměrně lehký; je to pes v pohybu mírný;


OSRSTĚNÍ
Srst
je krátká, hladká, příléhavá, aniž by však byla příliš jemná;
Zbarvení
plavé s černým pláštěm a bílou (trikolorní), nebo plavé a bílé (bikolorní); V prvém případě musí být hlava zbarvená rezavě červeně a zachovávat tmavší kolečka na každé skráni; Plášť (nebo plotny, které se vyskytují v případě strakatosti) je složen z chlupů černých a odstínu zaječího (jezevčího)
Kůže
pružná a jemná;


Ostatní
Výška v kohoutku
psi i feny v rozmezí od 30 do 36 cm s tolerancí 1 cm mimo uvedené hranice pro vynikající jedince;
Váha
15 – 20 kg

Vady
Hlava
plochá mozkovna
široká fronta
střední rýha příliš výrazná
uši ploché, kulaté, tlusté nebo nasazené příliš vysoko a se širokým úponem
oči světlé, kulaté, vystouplé, příliš volné spodní víčko
Krk
krátký
Trup
hřbet
horní linie příliš měkká nebo pronesená
prut
příliš dlouhý, křivý nebo tlustý, vtažený nebo chybějící
žebra plochá nebo deformovaná
Přední končetiny
strmá lopatka
krátká, nedostatečně osvalená zápěstí, která se vzájemně dotýkají
záprstí křivé, kůstky vystupující, příliš vytočené
vybočené lokty
měkké tlapky
křivé prsty
Zadní končetiny
plochá stehna
hlezna uzavřená nebo příliš otevřená
Srst
měkká, různě dlouhá nebo s praporci
Zbarvení
hlava s příměsí černé
Povaha
nedůvěřivý jedinec
Vylučující vady
netypický jedinec
kohoutková výška neodpovídající standardu
předkus nebo podkus
oko příliš světlé
hrudní kost příliš krátká dozadu, absence předhrudí
žebra silně deformovaná
přední nohy celé rovné
končetiny příliš slabé
hlava s výraznou příměsí černé srsti
černé stříkání v bílé příliš husté, dávající jí modrý odstín
jedinec bázlivý nebo agresivní
monorchismus nebo kryptorchismus
vážné anatomické deformace
viditelné invalidní změny

Poznámka:Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku;
Zdroj: www.cmku.cz