Psí plemena

BASSET HOUND

F.C.I. - Standard č. 163/05.03.1998/ F
ZEMĚ PŮVODU Velká Británie
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 27.04.1989
VYUŽITÍ Honič
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 6. Skupina - Honiči + barváři a příbuzná plemena
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 1. Honiči
Pracovní zkouška Ano

BASSET HOUND na YouTube


Všeobecně
Celkový vzhled
je to nízkonohý honič, mající požadovanou hmotu (substanci), se správnými proporcemi, ušlechtilý. Je požadováno, aby měl dostatek volné kůže.
Použití/Povaha
je to houževnatý pes s vysokým loveckým nasazením, lovící pomocí nosu, obdařený smečkovým instinktem, mající hluboký a melodický hlas. Při lovu je schopen pracovat s velkou vytrvalostí. Jeho povaha je mírná, nikdy nesmí být bázlivý nebo agresivní.


HLAVA
Hlava
nosní hřbet je téměř rovnoběžný s s horní linií mozkovny a není o moc delší, než mozkovna. Na čele a u očí se může vyskytovat menší množství vrásek. Každopádně musí být kůže na hlavě dostatečně volná, aby vytvářela velmi dobře patrné vrásky, pokud se natáhne dopředu a nebo pokud má pes hlavu skloněnou k zemi.
Mozkovna
klenutá do lomeného oblouku, týlní hrbol je výrazný. Je středně široká v oblasti čela, hlava se postupně zužuje směrem k čenichu.
Stop
mírně vyznačený.
Nosní houba
je obvykle celá černá s výjimkou jedinců světle zbarvených, u nich může být hnědá nebo játrová. Nozdry jsou velké a otevřené; nosní houba může být mírně předsazená před linii pysků.
Čenichová partie
celkově je suchá, není ale špičatá.
Pysky
horní překrývají výrazně spodní.
Čelisti/Zuby
čelisti jsou silné a mají perfektní, pravidelný a kompletní nůžkový skus, což znamená, že horní řezáky jsou postaveny před spodní, přičemž s nimi mají těsný kontakt a jsou postaveny kolmo v čelistech.
Oči
mají tvar kosočtverce, nejsou ani vystouplé, ani zapadlé v očních důlcích, jsou tmavé, ale u světle zbarvených jedinců mohou být až středně hnědé. Mají klidný a vážný pohled. Spojivka vnitřního koutku je viditelná, nikoli však příliš. Oko světle zbarvené nebo žluté je hrubou vadou.
Uši
jsou nízko zavěšené, těsně pod linií očí. Jsou dlouhé; přesahují zřetelně konec nosu, nesmí být ovšem přehnaně dlouhé. Jsou úzké po celé svojí délce a jsou pěkně vývrtkovitě stočené. Jsou velmi pružné, jejich textura je jemná a hebká.
Krk
je svalnatý, správně klenutý a korektní délky, s výrazným lalokem, který ovšem nesmí být přehnaně velký.


TRUP
Tělo
je dlouhé a hluboké po celé svojí délce; kohoutek a bedra jsou přibližně ve stejné výšce.
Hřbet
je široký a vodorovný. Od kohoutku ke kyčelním výstupkům není nadbytečně dlouhý.
Bedra
mohou být mírně klenutá.
Hrudník
při pohledu zepředu je hruď perfektně přizpůsobená zakřivení předních nohou. Sternum je výrazné, ale hrudník není ani úzký, ani příliš hluboký. Žebra jsou dobře klenutá a netvoří vystupující lem, směrem k zádi se rozšiřují.
Ocas
je správně nasazen, dosti dlouhý, silný u kořene, zeštíhlující směrem ke špičce, na spodní straně se vyskytuje poněkud hrubší srst. V akci je prut nesen vztyčený, tvoří ladný oblouk ve tvaru šavle, nesmí být nesený vesele nebo zatočený.


Končetiny
Hrudní končetiny
hrudní končetiny jsou krátké, mohutné a mají silné kosti. Kůže tvoří řasy na zápěstním kloubu.
Plece
nejsou přetížené. Lopatka je správně šikmo uložená.
Lokty
nejsou ani vbočené, ani vybočené, jsou postaveny perfektně podle hrudníku.
Předloktí
ve své horní partii je mírně nakloněné dovnitř, ale ne tolik, aby bránilo volnému pohybu nohou či aby došlo k tomu, že se končetiny dotýkají, ať už v postoji, nebo v pohybu.
Zápěstní klouby
viditelné vyboulení je velmi hrubou vadou.
Pánevní končetiny
jsou mocně osvalené a dobře pohyblivé, tvar zádi při pohledu zezadu budí téměř dojem koule. Kůže může tvořit řasy mezi hleznem a tlapkou a zezadu může volná kůže tvoří na hlezenním kloubu viditelnou kapsu.
Koleno
správně zaúhlené.
Hlezna
nízko u země; jsou postavena pod tělem, nejsou ani vbočená, ani vybočená, jsou postavená v ose těla když pes stojí v přirozeném postoji.
Tlapky
jsou masivní, se silnými klouby a polštářky. Přední tlapky mohou být postavené rovně anebo mírně vytočené směrem ven, v každém případě však musí být postoj perfektně vyvážený, váha musí být stejnoměrně rozložena na prsty a polštářky, takže tlapka zanechává stopu velkého psa, žádní část nekrytá polštářky nesmí být v kontaktu se zemí.
Pohyb
je na něj kladen velký důraz. Akce je uvolněná a pravidelná, přední nohy mají prostorný krok a zadní dávají mohutné impulsy, pohyb předních i zadních nohou je v přímé ose. Nesmí být strnulost v pohybu kolen a hlezen. Nikdy nesmí vléci prsty po zemi.


OSRSTĚNÍ
Srst
je hladká, krátká a přiléhavá, nikoli příliš jemná. Všechny linie mají jasné obrysy, bez praporců. Dlouhá srst, měkká srst s praporci jsou hrubé vady.
Zbarvení
zpravidla tříbarevné (černá, pálená a bílá); dvoubarevné (citronová a bílá). Ale všechny barevné varianty, obvyklé u honičů jsou přípustné.


Ostatní
Výška
kohoutková výška se pohybuje mezi 33 – 38 cm (13 – 15 palců).
Chyby
všechny odchylky od znění tohoto standardu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti a jejich vlivu na zdraví a blahobyt psa.
Všichni jedinci, na kterých bude patrná porucha psychiky nebo chování, budou vyloučeni.

Poznámka:Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.
Zdroj: www.cmku.cz