Psí plemena

FINSKÝ HONIČ

F.C.I. - Standard č. 51 / 14.11.2000 / F
ZEMĚ PŮVODU Finsko
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 17.07.1997
VYUŽITÍ Je to honič, používaný k lovu zajíce a lišky, které sleduje po stopě. Loví s nadšením i v nejobtížnějších podmínkách a pracuje samostatně ; je to všestranný stopař, který sleduje zvěř hlasitě ; jeho hlas je zvučný.
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 6. Skupina - Honiči + barváři a příbuzná plemena
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 1. Honiči
Pracovní zkouška Ano

Všeobecně
KRÁTKÝ VÝTAH Z HISTORIE
Na počátku XIX. století se ve Finsku vyskytovali vedle původních plemen také honiči evropského typu. Rozvoj finských honičů nastal po založení Finského Kennel Klubu v roce 1889. První plemenný standard byl vypracován v roce 1932. Chovatelské kluby z jednotlivých regionů Finska sehrály významnou roli při rozvoji této rasy. Křížení, která se uskutečnila na počátku XX.století, přispěla rovněž k vytvoření plemenného základu, z něhož vzešel současný finský honič.
CELKOVÝ VZHLED
Finský honič je tříbarevný, středně vysoký ; horní linie těla je horizontální ; délka těla poněkud překračuje výšku psa v kohoutku ; je to silný pes, nikoli však hrubý. Prostor, který pokrývá v postoji, je stejně dlouhý nebo nepatrně delší, než je délka těla. Přední fronta je stejně široká, jako hrudní koš a i postavení pánevních končetin je nejméně tak široké, jako hrudních. Pohlavní výraz musí být jasně vyjádřený.
DŮLEŽITÉ PROPORCE
Poměr mezi délkou těla a kohoutkovou výškou je 1,1 : 1.
Výška hrudníku je stejná, jako polovina výšky v kohoutku.
Délka nosní partie je stejná, jako délka lebeční partie. Délka mozkovny je stejná jako její šířka a výška.
CHOVÁNÍ/POVAHA
je klidný, energický a přátelský, nikdy nesmí být agresivní.


HLAVA
Mozkovna
Při pohledu zepředu je její šířka rovnoměrná a horní část je vyklenutá. Při pohledu z profilu se čelo jeví mírně konvexní. Osy horní linie mozkovny a nosního hřbetu jsou paralelní. Dělící rýha mezi očima je sotva patrná. Nadočnicové oblouky a týlní hrbol jsou výrazné.
Stop
Je zvýrazněný výraznými nadočnicovými oblouky, ale samotný stop je mírný, avšak dobře viditelný.
Nosní houba
Je velká, černá ; nozdry jsou široké a pohyblivé.
Čenichová partie
Je stejně dlouhá jako mozkovna, středně hluboká, ke konci se mírně zužuje ; nosní hřbet je rovný. Horní pysk vykresluje spodní profilovou linii, která je téměř rovnoběžná s nosním hřbetem.
Pysky
Jsou dobře vyvinuté a dobře pigmentované. Horní pysk je elegantně vykrojený. Pysky dobře přiléhají k čelistem a koutek je uzavřený.
Čelisti/Zuby
Čelisti jsou silné. Chrup je dobře vyvinutý, zuby dobře rozmístěné v čelistech. Chrup je kompletní a normální. Nůžkový skus je kompletní a řezáky jsou korektně postavené v kontaktu.
Líce
Jsou téměř suché.
Oči
Oči středně velké, nejsou vyboulené, jsou oválného tvaru, tmavě hnědého zbarvení, pohled míří přímo dopředu. Mají pokojný výraz. Okraje očních víček jsou černé.
Uši
Jsou zavěšené, jejich vnitřní strana dobře přiléhá k hlavě. Jsou v takové pozici, že jejich zadní hrana směřuje ven (od hlavy) a špička skoro dopředu. Jsou nasazené na linii, spojující nosní houbu a oči. Jsou ploché a tak dlouhé, že při natažení směrem dopředu dosahují do poloviny čenichové partie.
KRK
Je středně dlouhý, svalnatý, suchý ; jeho vrchní linie je jenom mírně vyklenutá. Pokud pes stojí, je konec čenichu zhruba ve stejné výši, nebo jen o málo výše, než je horní linie trupu.


TRUP
Hřbet
Střední délky, rovný a svalnatý.
Bedra
Jsou spíše kratší a mohutná.
Záď
Mohutná, dlouhá a silná, mírně skloněná. Při bočním pohledu pokračuje horní linie hřbetu elegantním ohybem zádi.
Hrudník
je dlouhý a hluboký, dosahuje až do úrovně loktů. Žebra jsou dostatečně vyklenutá ; předhrudí je zřetelně viditelné.
Spodní linie
Mírně pozvolna stoupající.
OCAS
Je nízko nasazený, mírně zatočený, dosahuje až k hleznům. U kořene je silný, směrem ke špičce se zeštíhluje. V klidu je v celé délce volně svěšený podle zadních nohou ; v akci může být nesen výše, ne však nad horní linií těla. Je porostlý obdobnou srstí, jaká kryje celé tělo.


Končetiny
HRUDNÍ KONČETINY
Jsou korektně zaúhlené. Při pohledu zepředu jsou rovně a rovnoběžně postavené ; předloktí je vertikálně postavené. Nejnižší bod hrudníku je ve výši loktů. Ramenní kost a předloktí jsou stejně dlouhé.
Lopatky
Jsou spíše delší, šikmo uložené, mohutné ; přiléhajé dobře k tělu, ale zachovávají si dobrou pohyblivost.
Rámě
Je stejně dlouhé, jako lopatková kost, zřetelně šikmé a mohutné.
Lokty
jsou postaveny těsně u těla, směřují dozadu rovnoběžně s boční osou těla.
Předlokotí
Je silné a šlachovité, se silnými kostmi oválného průřezu.
Metakarpus
Jen mírně šikmo postavený.
Přední tlapky
Mají téměř oválný tvar, jsou pevné, s prsty korektně klenutými a sevřenými. Drápy jsou silné, jsou upřednostňovány černé. Polštářky jsou pružné, rovněž u nich se dává přednost černé barvě ; meziprstní prostory jsou dobře osrstěny hustou srstí.
PÁNEVNÍ KONČETINY
Silné, korektně zaúhlené ; při pohledu zezadu jsou rovné a rovnoběžně postavené.
Stehna
Jsou dlouhá a široká, s mohutným svalstvem.
Kolena
Směřují přímo dopředu. Linie přední hrany pánevních končetin je jemně zaoblená.
Podkolení
není příliš dlouhé, šikmo pstavené, šlachovité.
Hlezna
Jsou silná, nízko u země.
Metatarsus
Víceméně krátký a mohutný, kolmo postavený.
Zadní tlapky
Mají obdobný tvar jako přední, směřují přímo dopředu.
POHYB
Typickým chodem je lehký a prostorný klus s dlouhým krokem. V pohybu zůstává hřbetní linie vodorovná a pevná. Končetiny se pohybují v ose.


OSRSTĚNÍ
SRST
Krátká podsada, uzavřená, jemné textury. Krycí srst je středně dlouhá, přiléhavá, rovná, uzavřená a spíše tvrdá.
ZBARVENÍ
Trikolorní. Černý plášť, pálení intenzivného odstínu se vyskytuje na hlavě, spodní straně těla, na lopatkách, stehnech a na končetinách. Bílé znaky se vyskytují obyčejně na hlavě, na krku, na hrudi, na spodních částech končetin a na ocase.
KŮŽE
Silná, všude po těle dobře přiléhající, nikde netvoří vrásky.


Ostatní
Výška v kohoutku
psi 55 - 61 cm,
feny 52 - 58 cm.
Ideální výška
psi 57 - 59 cm,
feny 54 - 56 cm.
VADY
Všechny odchylky od výše řečeného musí být považovány za vady a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti.


 • Příliš hrubá nebo příliš lehká tělesná stavba..

 • Neodpovídající pohlavní výraz.

 • Výrazně trojúhelníkovitý tvar hlavy.

 • Volná kůže na hlavě.

 • Čenichová partie špičatá nebo krátká.

 • Klešťový skus nebo mírný předkus.

 • Kvadratický nebo příliš dlouhý tělesný rámec.

 • Krátká nebo sražená záď.

 • Tlapky dlouhé, otevřené, ploché.

 • Srst krátká a vysloveně měkká.

 • Stříkání (melír).

 • Plášťové zbarvení těla není celistvé.

 • Výskyt šedé nebo vlčí srsti.

 • Výška: 1 cm nad nebo pod hranici, stanovenou standardem.

 • Pes s ne zcela jistým chováním, pes příliš brutální vůči ostatním psům.


VYLUČUJÍCÍ VADY


 • Bázlivý nebo agresivní pes.

 • Totální depigmentace nosní houby.

 • Výrazný předkus nebo podkus.

 • Uzlovatý ocas.

 • Výška: kohoutková výška přesahující o více jak 1 cm hranice, stanovené standardem, nebo je o více jak 1 cm nedosahující.


Všichni psi s evidentními anomáliemi fyzického stavu nebo s poruchami chování musí být diskvalifikováni.
Poznámka: Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.


Zdroj: www.cmku.cz