Psí plemena

Plavý bretaňský griffon

F.C.I. - Standard č. 66 / 05.05.2003 / F
ZEMĚ PŮVODU Francie
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 05.03.2003
VYUŽITÍ Honič, používaný k lovu zajíce, lišky, srnčí a černé zvěře
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 6. Skupina - Honiči + barváři a příbuzná plemena
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 1. Honiči
Pracovní zkouška Ano

Všeobecně
Krátký výtah z historie
Plavý bretaňský griffon je jedno z nejstarších francouzských plemen honičů, neboť již v XIV. století měl jistý Huet de Ventes smečku, složenou ze psů tohoto typu. Byl hojně využíván až do XIX. století v Bretani k lovu vlků, když vlci vymizeli, plemeno spělo k úpadku.
V roce 1949 byl založen Marcelem Pembrunem „Klub Plavého Bretaňského“, jehož úkolem bylo zachování těchto psů, kteří již se vyskytovali jen vzácně. Po roce 1980 se pod vlivem Bernarda Vallée podařilo, že si plavý bretaňský griffon, ale rovněž i plavý bretaňský basset zajistili místo v rodině francouzských honičů. Hlavním cílem chovatelského klubu zůstává heslo: „především lov“.
Celkový vzhled
Je to pes kostnatý a svalnatý, velmi otužilý a velmi odolný. Je to aktivní pes, dobře přizpůsobený lovu v obtížných terénech.Má výborný nos a vytrvalý hlas (krátké opakované výštěky).
Použití/Povaha
Plaví bretaňští griffoni jsou vášniví lovci, přesto velmi milí ve vztahu k člověku, společenští, s přátelskou a vyrovnanou povahou. Snadno se přizpůsobují všem druhům loveckých terénů a všem druhům zvěře. Při lovu jsou odvážní, šikovní, houževnatí a přizpůsobiví. Jsou podnikaví a schopní, ale mají také vrozenou schopnost držet se ve smečce. Jsou snadno voditelní, poslušní a mají dobrou orientaci.


HLAVA
Mozkovna
je spíše dlouhá, týlní hrbol patrný; z pohledu zepředu má mozkovna tvar nízkého oblouku, klesajícího až k nadočnicovým obloukům, které nejsou příliš výrazné.
Stop
je nevýrazný;
Nos
černý nebo tmavě hnědý, nozdry jsou dobře otevřené;
Čenichová partie
spíše špičatá než hranatá;
Pysky
dobře kryjí spodní čelist, ale nejsou příliš vyvinuté. Vous je nevýrazný.
Čelisti/Zuby
čelisti i zuby jsou silné, s perfektně vyvinutým pravidelným nůžkovým skusem. Horní řezáky mají s dolními těsný kontakt. Řezáky jsou správně postavené v čelistech. Chybění zubů P1 není důvodem k penalizaci.
Oči
nejsou ani příliš vystouplé, ani hluboko vpadlé, tmavě hnědé. Spojivky nejsou vidět; pohled je živý;
Uši
jsou zavěšené přímo v linii očí, dosahují ke špičce nosu, jsou zakončené hrotitě a pokryté hladkou srstí, která je jemnější než na zbytku těla;
Krk
dost krátký a svalnatý;


TRUP
Hřbet
krátký a široký; nikdy prosedlý;
Bedra
široká, dobře osvalená;
Hrudník
hluboký a široký;
Žebra
dost klenutá;
Břicho
spodní linie se pozvolna zvedá směrem k zádi;
Ocas
nesený mírně srpovitě, středně dlouhý, silný u kořene, zeštíhlující ke špičce; V akci je ocas nesen nad linií hřbetu a dokresluje specificky vyrovnaný pohyb;


Končetiny
Hrudní končetiny
s korektní kostrou, správně zaúhlené.
Lopatky
šikmé, dobře přiléhající k hrudnímu koši;
Lokty
jsou v ose těla.
Předloktí
kolmo postavené;
Nadprstí
při pohledu z profilu je šikmo postavené, při pohledu zepředu je rovné, v ose těla.
Pánevní končetiny
jsou svalnaté; Jsou korektně postavené, svírají správný úhel, při pohledu zezadu jsou rovnoběžné, ani vybočené, ani vbočené;
Stehna
dlouhá a svalnatá;
Hlezna
dobře postavená, středně zaúhlená;
Nadprstí
kolmé;
Tlapky
kompaktní, prsty jsou sevřené, klenuté, drápy silné; Polštářky jsou tvrdé;
Pohyb
pružný a vytrvalý, nikdy skákavý;
Kůže
dost silná, pružná; Krk je suchý, bez laloku;


OSRSTĚNÍ
Srst
velmi tvrdá, suchá, dost krátká, nikdy nemá strukturu vlny, ani nesmí být kudrnatá; obličej nesmí být příliš zarostlý;
Zbarvení
plavé, od zlatavě pšeničné až po cihlově červenou. Několik černých chlupů roztroušených v úrovni hřbetu a na uších je přípustné. Někdy se vyskytne bílá skvrna na hrudi, což je nežádoucí.


Ostatní
Výška
v hranicích 48 – 56 cm pro psy i feny, s tolerancí +2 cm pro vynikající jedince;
Chyby
Všechny odchylky od tohoto standardu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti.
Povaha


 • Nedůvěřivá


Hlava


 • mozkovna široká, nebo plochá

 • příliš výrazné nadočnicové oblouky

 • čenich špičatý nebo krátký, pysky visící a hrubé

 • světlé oko

 • uši ploché a se širokým úponem


Tělo


 • chybějící substance (slaboučký jedinec)

 • hřbetní linie nedostatečně pevná

 • břicho příliš vtažené


Ocas


 • vytočený do strany


Končetiny


 • příliš slabá kostra

 • měkké tlapky


Srst


 • osrstění nedostatečné, hladké, jemné, vylínané


Vylučující vady


 • agresivní nebo bázlivá jedinec

 • netypický jedinec (každý jedinec, jehož charakteristické rysy nejsou shodné s ostatními představiteli rasy)

 • předkus nebo podkus

 • dravčí oko

 • částečná nebi úplná depigmentace nosní houby nebo očních víček a pysků

 • křivý ocas

 • přítomnost paspárků na pánevních končetinách (u tohoto plemene se paspárky nikdy nevyskytují)

 • srst dlouhá, srst strukturou připomínající vlnu

 • každé jiné zbarvení, než jaké uvádí standard

 • výška mimo hranice, stanovené standardem

 • viditelné invalidní změny, těžká anatomická postižení


Všichni psi, na kterých bude patrná porucha psychiky nebo chování, budou vyloučeni.

Poznámka:Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.
Zdroj: www.cmku.cz