Psí plemena

POSÁVSKÝ HONIČ

F.C.I. - Standard č. 154 / 10.04.2002 / F
ZEMĚ PŮVODU Chorvatsko
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 25.10.2000
VYUŽITÍ Jedná se o kvalitního honiče, otužilého, vhodného zvláště k lovu lišky a zajíce. Může být rovněž využíván k dosledu poraněné spárkaté zvěře. Jeho robustní konstituce je zvláště vhodná k použití při lovu v neprostupných lesních terénech s hustým podrostem v údolí Sávy.
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 6. Skupina - Honiči + barváři a příbuzná plemena
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 1. Honiči
Pracovní zkouška Ano

POSÁVSKÝ HONIČ na YouTube


Všeobecně
Krátký výtah z historie
jedná se o starobylou, autochtonní chorvatskou rasu, jejíž skutečné kořeny se ztrácí v temnu časů. Starobylé fresky (1474 v kapli zasvěcené Sv. Marii v Beramu u Pazinu), kroniky (1719, biskupa Bakiče z Djakova, 1859 veterináře Franjo Bertiče také z Djakova) a knihy (Joze Kristen) to dosvědčují. Pod jménem „boskini“ byli tito honiči ze sávského údolí známi po všech okolních regionech. V roce 1924 bylo toto plemeno poprvé představeno na výstavě psů. První zápisy v plemenné knize jsou datovány rokem 1929.
V roce 1955 bylo plemeno uznáno rovněž FCI. První standard, který už nesl současné jméno plemene, byl datován rokem 1969; toto jméno dosvědčuje, že plemeno pochází ze širokého, bohatě zalesněného údolí řeky Sávy na jihovýchodě od Záhřebu (Posavina, Posavacký pes).
Celkový vzhled
je to mohutný pes středního rámce, jeho zbarvení je červené, rezavé nebo pšeničné s bílými znaky na hlavě, na krku, na hrudi, na dolních částech končetin a na konci ocasu. Hlásí ve vysoké tónině, má zvučný hlas.
Důležité proporce
délka těla je o 11-13% větší, než je jeho kohoutková výška.
Použití/Povaha
je ovladatelný, velmi vázaný na svého pána, má dobrou povahu; jeho temperament je mírný. Je to vášnivý lovec.


HLAVA
Hlava
je dlouhá a úzká, dlouhá asi 20-24 cm.
Mozkovna
při pohledu z profilu je čelo mírně vyklenuté. Při pohledu seshora je mozkovna oválná a nepříliš široká. Střední dělící rýha je zřetelná; týlní hrbol je výrazný.
Stop
je patný, ale nepříliš výrazný.
Nos - nosní houba
široká, černá, načernalá nebo tmavě hnědá.
Nosní hřbet
jeho profil může být lehce konvexní.
Čenichová partie
je dost dlouhá, rovnoměrná po celé délce.
Pysky
jsou středně silné, přiléhavé, horní lehce překrývá spodní. Koutek je těsně přiléhající.
Jsou tmavě anebo černě pigmentované.
Zuby
jsou silné, mají pravidelný kompletní nůžkový skus.
Oči
jsou velké, oční víčka dobře přiléhají k oční kouli. Duhovka je tmavá. Pohled je něžný.
Uši
zavěšené, dobře přiléhají k lícím, ploché, jemné, zaoblené na konci; natáhneme-li je směrem k nosu, dosahují ke koutku pysků.
Krk
při pohledu z profilu je jeho horní linie mírně konvexní. Je nesený šikmo, je středně dlouhý, svalnatý. Kůže je přiléhavá.


TRUP
Horní linie
je rovná.
Kohoutek
je dobře patrný.
Hřbet
dlouhý.
Bedra
bederní oblast je středně dlouhá, široká, svalnatá, robustní a dobře navazující na záď.
Záď
je svalnatá, mírně oblá a středně šikmá. Kyčelní hrboly jsou sotva zřetelné.
Hrudník
dlouhý, široký a hluboký. Žebra jsou klenutá. Hruď je středně široká. Předhrudí není příliš výrazné.
Břicho a slabiny
břicho je vtažené, slabiny málo vyplněné.
Ocas
je nasazen v prodloužené linii hřbetu, u kořene je silný. Není příliš dlouhý, dosahuje maximálně k hlezennímu kloubu; je nesený šavlovitě. Je pokrytý hustou srstí. Kartáč delší srsti na spodní straně je přípustný.


Končetiny
Hrudní končetiny
při pohledu zepředu jsou rovné, široce postavené. Při pohledu z profilu jsou mírně dopředu postavené. Mají silnou kostru.
Lopatky
lopatkové kosti jsou šikmo uložené, dlouhé, dobře osvalené a přiléhající k hrudnímu koši.
Rámě
silné a svalnaté.
Loket
korektně postavený, ani nevybočený, ani nevbočený.
Předloktí
kolmo postavené.
Karpus
nepříliš výrazný.
Metakarpus
krátký, velmi mírně šikmý.
Přední tlapky
jsou to spíše kočičí než zaječí tlapky, prsty jsou dobře sevřené. Polštářky jsou odolné a pružné. Drápy silné, preferovány jsou dobře pigmentované.
Pánevní končetiny
při pohledu z profilu jsou postavené poněkud vzadu.
Stehna
středně dlouhá, široká, svalnatá.
Bérce
šikmé, delší než stehna.
Hlezna
silná.
Metatarsus
vertikální, nepříliš dlouhý. Pokud se vyskytnou paspárky, musí být odstraněny.
Zadní tlapky
jsou stejné, jako přední.
Pohyb
je pravidelný, plynulý, vyrovnaný.
Kůže
je pružná, dobře přiléhá po celém těle, netvoří vrásky.


OSRSTĚNÍ
Srst
je dlouhá asi 2-3 cm, je rovná, hustá a přiléhavá. Břicho je dobře osrstěné. Na spodní straně břicha, na zadní straně nohou a na spodní straně ocasu je srst poněkud delší.
Zbarvení
zbarvení je pšeničně červené v různých odstínech, nikdy kaštanové nebo čokoládové. Znaky na hlavě se vyskytují ve formě hvězdičky, úzké lysinky nebo širšího bílého znaku, tvořícího masku. V úrovni krku tvoří bílá barva buď celý límec, anebo jen bílou skvrnu na spodní straně krku; bílé znaky jsou také na hrudi, na břiše, na spodních koncích končetin a na konci ocasu.


Ostatní
Kohoutková výška
je v rozmezí 46-58 cm
Ideální výška pro psy: 50 cm
Ideální výška pro feny 48 cm
Chyby
Všechny odchylky od výše uvedeného textu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti.
Lehké vady


 • disproporce mezi výškou v kohoutku a délkou těla

 • příliš klenutá žebra, sudovitý hrudník

 • příliš vysoko nasazený ocas

 • málo prostorný postoj (končetiny pod tělem)

 • lokty vybočené

 • křivé předloktí

 • měkkký metakarpus a metatarsus

 • vystouplé kyčle

 • nedostatečná pigmentace viditelných sliznic


vylučující vady


 • pes agresivní nebo bázlivý

 • příliš špičatý čenich, příliš široký (hrubý), křivý čenich

 • brachygnathie, předkus, podkus

 • skvrnité duhovky

 • uši příliš krátké nebo vztyčené, nasazené příliš vysoko nebo příliš nízko

 • ocas tvořící háček nebo nesený nakřivo do strany, ocas s praporcem

 • příliš dlouhá srst

 • výskyt každé jiné barevné příměsi, s výjimkou bílé je vylučující, obzvláště příměs černé nebo šedé

 • výška pod či nad hranicí, stanovenou standardem

 • všechny degenerativní změny


Všichni jedinci, na kterých bude patrná porucha psychiky nebo chování, budou vyloučeni.
Poznámka: Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.


Zdroj: www.cmku.cz