Psí plemena

Slovenský kopov

F.C.I. - Standard č.244 / 19.08.1996 / F
ZEMĚ PŮVODU Slovensko
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 16.04.1963
VYUŽITÍ Tento pes má obdivuhodnou schopnost vytrvale sledovat teplou stopu celé hodiny a hlásit, aniž by ochabl. Vyniká také značnou ostrostí; proto je ve své domovině používán zejména k lovu černé a škodné zvěře.
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 6. Skupina - Honiči + barváři a příbuzná plemena
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 1. Honiči
Pracovní zkouška Ano

Slovenský kopov na YouTube


Všeobecně
Celkový vzhled
je vždy černý s pálením, má vždy silnou kostru i přes to, že je víceméně lehké konstrukce. Rámec je protáhle obdélníkový.
Použití / Povaha
je živě temperamentní. Má výrazně vyvinutý orientační smysl.


HLAVA
Mozkovna
v horní části je zaoblená, má tvar zaobleného obdélníku; nadočnicové oblouky a střední rýha jsou výrazné; týlní hrbol je slabě vyznačen; podélné osy nosního hřbetu a mozkovny jsou rovnoběžné.
Stop
svírá úhel přibližně 45°.
Nos
je vždy černě zbarvený, spíše velký, mírně zašpičatělý; nozdry mírně otevřené.
Čenichová partie
nosní hřbet je rovný, je přiměřeně velký v poměru k mozkovně, dlouhý, ale nikoli moc široký.
Pysky
jsou přiléhavé, nikoli spuštěné; slabé; koutek je otevřený.
Čelisti /Zuby
čelisti jsou stejně dlouhé, silné; chrup úplný, dobře vyvinutý.
Oči
vyzařují živost a odvahu. Jsou tmavé a dobře uložené v očních důlcích. Oční víčka jsou vždy černě orámována. Mají mandlový tvar.
Uši
jsou zavěšené mírně pod linií očí. Jsou středně dlouhé, zakulacené na konci a ploché, zavěšené podle hlavy.
Krk
je dobře uložen mezi lopatkami, je nesen zhruba ve sklonu 135°. Je krátký, svalnatý, bez laloku.


TRUP
Hřbet
je rovný, středně dlouhý;
Bedra
jsou spíše kratší, široká silná, svalnatá.
Záď
je kratší, středně široká, zaoblená.
Hrudník
je široký a prostorný. Je středně hluboký, přiměřeně široký a dlouhý. Žebra jsou klenutá a šikmo uložená.
Břicho a slabiny
mírně vtažené.
Ocas
je nasazen pod linií hřbetu, přiměřeně silný, ke špičce zeštíhluje, dosahuje k hlezennímu kloubu. V klidu je nesen spuštěný, je-li pes vzrušen, nese jej otočený vzhůru ve tvaru šavle se sklonem okolo 150°.


Končetiny
Lopatka a rámě
jsou víceméně krátké, silné a svalnaté. Zaúhlení lopatky je okolo 110°.
Předloktí
kolmé a suché.
Kotník
krátký.
Záprstí
spíše krátké, poněkud šikmé.
Přední tlapka
je oválná; prsty jsou dobře klenuté; drápy jsou vždy černé a silné; polštářky tmavé a odolné.
Stehna
dostatečně široká, správně dlouhá a svalnatá.
Hlezno
je vysoké asi 15 cm, středně široké, svírá úhel asi 150°.
Metatarsus
je asi 8 cm dlouhý, mírně zahnutý, bez paspárků.
Zadní tlapka
oválná. Prsty jsou sevřené a klenuté; polštářky černé a odolné.
Pohyb
pohyb slovenského kopova je vyrovnaný a živý.
Kůže
je tmavě hnědá až černá, dobře přiléhá k tělu, netvoří vrásky a řasy.


OSRSTĚNÍ
Srst
je dlouhá asi 2,5 cm, středně silná, přiléhající, hustá. Na hřbetě, krku a ocasu je delší.Podsada je hustá, především v zimních měsících, ale nesmí chybět ani v létě.
Zbarvení
černé se znaky, které přecházejí od hnědé až do mahagonové na končetinách.


Ostatní
Kohoutková výška
pro psy 45 – 50 cm
pro feny 40 - 45 cm
Hmotnost
15 – 20 kg
Chyby
Všechny odchylky od výše uvedeného standardu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti.


 • tělesná stavba hrubá, těžká, zavalitá

 • příliš těžká hlava

 • spuštěné pysky

 • neúplný chrup

 • předkus nebo podkus

 • světlé oči, spuštěná víčka, příliš uzavřená víčka

 • uši příliš lehké nebo špičaté

 • volná kůže na krku

 • měkký hřbet

 • plochý hrudník (těžká vada)

 • ocas viditelně příliš dlouhý, nesený nad hřbetní linií i v době, kdy je pes v klidu

 • nekorektní postoj končetin

 • měkké tlapky

 • příliš krátká srst, bez podsady; dlouhá, zvlněná srst

 • každé jiné zbarvení než černé; bílé znaky; příliš nevýrazné znaky pálení

 • výška, vybočující z hranic, které udává standard


Všichni psi, na kterých bude patrná porucha psychiky nebo chování, budou vyloučeni.
Poznámka: Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.


Zdroj: www.cmku.cz