Psí plemena

Švédský baset - DREVER

F.C.I. - Standard č. 130 / 26. 07. 2006 / F
ZEMĚ PŮVODU Švédsko
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 21.02.2006
VYUŽITÍ Honič
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 6. Skupina - Honiči + barváři a příbuzná plemena
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 1. Honiči
Pracovní zkouška Ano

Všeobecně
Krátký výtah z historie
V roce 1910 byl do Švédska dovezen Westfálský brakýř, malý německý honič. První jedinci byli ve švédské plemenné knize zapsáni v roce 1913, ale až do roku 1930 se o tomto plemeni mnoho nevědělo. Až po tomto roce nastal obrat, plemeno získalo věhlas svojí spolehlivostí na stopě srnčí zvěře. Před rokem 1930 byla totiž srnčí zvěř ve Švédsku málo rozšířená, ale pak nastala její expanze, šířila se stále více na sever a tak lovci začali stále častěji využívat výjimečné schopnosti tohoto malého honiče k lovu srnčí zvěře. V roce 1947 obdržela švédská varianta, která byla v kohoutku vyšší o 2 cm než původní brakýř, název « drever » a v roce 1953 byl drever uznán jako švédské plemeno. Drever je znám jako prvotřídní pes pro práci na srnčí stopě, ale má stejné schopnosti i k práci na stopě lišky a zajíce. Jeho tělesný rámec odpovídá stavbě stopaře. Zachovává si své lovecké schopnosti i v podmínkách drsného švédského klimatu. Drever je striktně chápán a používán jako pes lovecký, prakticky nikdy není psem společenským.
Celkový vzhled
tělo je dlouhé a nohy nízké. Působí dojmem psa silného a robustního, je však elegantní a rychlý. Má krásnou postavu, výrazné osvalení a působí celkově aktivním dojmem. Pohlavní dimorfismus je výrazný.
Důležité proporce
vzdálenost hrudní kosti od země se musí rovnat 40% kohoutkové výšky. Čenichová a mozková část hlavy jsou stejně dlouhé.
Použití/Povaha
je temperamentní, vyrovnané povahy, není nikdy agresivní, nedůvěřivý nebo bázlivý.


HLAVA
Hlava
v poměru k tělu je velká, dlouhá a směrem k nosu se její obvod zmenšuje. Délka mozkové a čenichové části musí být stejná.
Mozkovna
je jen mírně klenutá.
Stop
je nevýrazný.
Nos
černý, s širokými a dobře otevřenými nozdrami.
Čenichová partie
z bočního pohledu je čenichová část dost velká, nesmí být špičatá, Nosní hřbet je rovný nebo nepatrně konvexní.
Pysky
jsou suché, dobře přiléhají a překrývají zuby. Koutek není patrný.
Čelisti/Zuby
silné čelisti mají pravidelný kompletní nůžkový skus. Klešťový skus je přípustný.
Oči
zářivé, s výrazným pohledem, ani vpadlé, ani vyděšené. Jsou tmavě hnědé. Oční víčka dobře přiléhají k oční kouli.
Uši
jsou zavěšené dost nízko, jsou středně dlouhé a středně široké, ploché. Přiléhají k lícím a jejich konec je zaoblený.
Krk
je poměrně dlouhý a mohutný, harmonicky vsazený mezi lopatky. Kůže je pružná a netvoří lalok.


TRUP
Horní linie
vodorovná.
Kohoutek
u psů je výrazný.
Hřbet
mohutný a svalnatý.
Bedra
silná a poměrně krátká. Při bočním pohledu jsou mírně vyklenutá.
Záď
je mírně skloněná, dlouhá a široká.
Hrudník
je prostorný, oválného průřezu, dosahuje zřetelně pod úroveň loktů. Žebra jsou silná, se sklonem dozadu. Předhrudí je výrazné.
Spodní linie
hrudní kost se pozvolna zvedá směrem k zádi, přechází nenásilně v linii břicha, které není příliš vtažené.
Ocas
dlouhý, u kořene je silný. Je upřednostňován nízko nesený, může být nesen i výše, ale nikdy ne na hřbetě.


Končetiny
Hrudní končetiny
při pohledu zepředu jsou hrudní končetiny rovné ; mají silné kosti.
Lopatky
lopatky jsou dlouhé, široké, svalnaté a hřeben je výrazný. Přiléhají správně k hrudnímu koši. Při bočním pohledu svírají s horizontálou úhel 50°.
Rámě
Relativně dlouhé a široké. Přiléhá dobře k tělu, ale zachovává si si perfektní pohyblivost. S lopatkovou kostí svírá úhel 100°.
Lokty
jsou rovně postavené, nevybočují ven ani nejsou vtočené dovnitř.
Metakarpus
je pružný. Při pohledu z boku je mírně šikmo postaven.
Přední tlapky
jsou uzavřené, se sevřenými prsty a dobře vyvinutými polštářky. Tlapky nejsou vytočené ani dovnitř, ani ven.
Pánevní končetiny
při pohledu zezadu jsou zadní nohy rovnoběžně postavené.
Stehna
široká, s výrazným svalstvem.
Koleno
svírá správný úhel.
Hlezno
široké, silné a správně zaúhlené.
Metatarsus
krátký a téměř kolmý.
Zadní tlapky
se stejnoou caharakteristikou, jako přední.
Pohyb
pravidlené chody, končetiny se pohybují v ose, prostorný krok. Linie hřbetu zůstává vodorovná.


OSRSTĚNÍ
Srst
drsná, rovná a přiléhavá. Na hlavě, na uších a vnitřní straně končetin je kratší. Na spodní straně ocasu tvoří srst kartáč, ale ne praporce.
Zbarvení
všechny barvy s příměsí bílé jsou povoleny. Zbarvení játrové a celé bílé je nepřípustné. Barvy musí být ostře ohraničeny. Bílé znaky musí být vidět ze všech stran, tvoří lysinku, bílý límec okolo celého krku a bílé znaky na nohou, na tlapkách a na konci ocasu. Preferovány jsou symetricky rozložené znaky.


Ostatní
Kohoutková výška
Ideální výška pro psy:35 cm, může se pohybovat v rozmezí 32-38 cm
Ideální výška pro feny:33 cm, může se pohybovat v rozmezí 30-36 cm
Chyby
Všechny odchylky od tohoto standardu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti.


 • Světle zbarvený nos

 • Světlé oči

 • Nekompletní počet řezáků

 • Bílé znaky umístěné jinde, než kde to udává standard.


Těžké vady


 • Pes s příliš nízkýma nohama

 • Úzká spodní čelist

 • Pronesený hřbet, kapří hřbet

 • Křivé přední nohy

 • Vybočené nebo vbočené tlapky


Vylučující vady


 • Pes agresivní nebo bázlivý

 • Jedno nebo obě oči modré

 • Předkus nebo jasný podkus

 • Špatná (úzká) pozice jednoho nebo obou špičáků spodní čelisti, která by mohla mít za následek poranění patra horní čelisti, když pes zavře tlamu.

 • Ocas křivý nebo jinak deformovaný

 • Jedinec játrově zbarvený nebo celý bílý

 • Výška vybočující z hranic, stanovených standardem


Všichni psi, na kterých bude patrná porucha psychiky nebo chování, budou vyloučeni.

Poznámka:Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.
Zdroj: www.cmku.cz