Psí plemena

Maďarský ohař krátkosrstý - viszla

F.C.I. - Standard č. 57 / 13.09.2000 / D
ZEMĚ PŮVODU Maďarsko
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 6. 4. 2000
VYUŽITÍ Všestranně lovecky upotřebitelný pes pro lov v poli, na vodě i v lese. Jeho charakteristickými vlastnostmi jsou zejména výrazný smysl pro stopu, pevné vystavování, vynikající vlohy pro přinášení a cílevědomé sledování stopy na vodě při velké ochotě k vodní práci. Dobře zvládá práci v obtížném terénu i extrémní počasí. Jako výkonný lovecký pes nesmí projevovat bázlivost po výstřelu, strach ze zvěře, absenci vloh k vystavování a přinášení a nechuť k vodní práci. Pro svou bezproblémovou povahu a př
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 7. Skupina - Ohaři
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 1. Kontinentální ohaři
Pracovní zkouška Ano

Maďarský ohař krátkosrstý - viszla na YouTube


Všeobecně
KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED
Předkové maďarského ohaře přišli do své vlasti společně s kočujícími maďarskými kmeny. První stručnou písemnou zmínku a vyobrazení těchto psů lze doložit již v dokumentech ze 14. století. Jeho význam pro lov však výrazněji rostl teprve od 18. století. Koncem 19. století pak byly v Maďarsku pořádány soutěže pro ohaře, jichž se s velkým úspěchem zúčastnili také ohaři maďarští. Na vzniku tohoto plemene se v tehdejší době podílela také jiná plemena loveckých psů. Cílevědomý chov začal v roce 1920 a v roce 1936 byl maďarský ohař uznán mezinárodní kynologickou organizací FCI jako samostatné plemeno.
CELKOVÝ DOJEM
Středně velký elegantní lovecký pes ušlechtilého vzhledu s krátkou žemlově zbarvenou srstí. Spíše lehká, suchá a štíhlá stavba těla tvoří harmonii mezi krásou a sílou.
DŮLEŽITÉ PROPORCE
* Délka těla mírně překračuje kohoutkovou výšku.
* Hloubka hrudníku dosahuje téměř poloviny kohoutkové výšky.
* Čenichová partie je o něco kratší než polovina délky celé hlavy.
CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA)
živá, přátelská, vyrovnaná, lehce cvičitelný. Snadné navázání kontaktu s vůdcem patří k jeho základním vlastnostem. Nesnáší hrubé zacházení a nesmí být ani agresivní, ani bázlivý.


HLAVA
Hlava
Suchá, ušlechtilá, s dobrými proporcemi.
Lebka
Přiměřeně široká, mírně klenutá, s nepříliš výraznou čelní brázdou, která probíhá od středně vyvinutého týlního hrbolu ve směru stopu. Oční oblouky jsou přiměřeně vyvinuté.
Stop
mírný.
Nosní houba
čenich je dobře vyvinutý se širokými nozdrami. Jeho barva ladí s tmavým tónem srsti.
Morda
Čenichová partie je tupá, ne zašpičatělá, dobře osvalená se silnými čelistmi. Hřbet nosu je rovný.
Pysky
jsou těsně přiléhají, nejsou převislé.
Čelisti / zuby
Silné čelisti s dokonalým, pravidelným a úplným nůžkovým skusem, přičemž horní řada řezáků překrývá bez mezery spodní a zuby stojí přiměřeně kolmo; 42 zdravých zubů dle zubního vzorce.
Líce
silné, dobře osvalené.
Oči
středně velké a mírně oválné. Oční víčka dobře přiléhají k oku. Pohled živý, inteligentní. Barva očí je hnědá a ladí s barvou srsti, přičemž přednost se dává tmavší barvě.
Uši
nasazeny mírně vzadu a středně vysoko. Ušní boltce jsou jemné a přiléhají k lícím. Mají tvar zakulaceného V a jejich délka tvoří zhruba tři čtvrtiny délky hlavy.
KRK
Středně dlouhý, přiměřený k tělu, dobře osvalený, mírně klenutý. Těsně přiléhající kůže na hrdle.


TRUP
Kohoutek
výrazný a svalnatý.
Hřbet
pevný, rovný, dobře osvalený. Trnové výběžky mají být zakryty svalstvem.
Bedra
krátká, široká, pevná, osvalená, rovná či mírně klenutá. Přechod od hřbetu k bedrům je kompaktní a pevný.
Záď
široká a dostatečně dlouhá, ne krátká, k nasazení ocasu mírně spáditá, nesmí být sražená; dobře osvalená.
Hrudník
je hluboký a široký s výrazným, dobře osvaleným a přiměřeně klenutým předhrudím; hrudní kost má sahat co nejdále dozadu. Hloubka hrudníku má dosahovat k loktům. Žebra jsou mírně klenutá. Zadní žebra sahají daleko dozadu.
Spodní linie a břicho
tvoří elegantní oblouk, břicho je napjaté a lehce vtažené.
OCAS
Poměrně nízko nasazen, u kořene silný, ke špičce se zužuje. V zemích, kde není kupírování zákonem zakázáno, se z preventivních důvodů s ohledem na lovecké využití krátí o jednu čtvrtinu. Pokud není zkrácen, dosahuje až k hlezennímu kloubu a je rovný, případně lehce šavlovitě zahnutý. Při pohybu je nesen výš až k horizontále. Ocas je dobře a hustě osrstěn.


Končetiny
HRUDNÍ KONČETINY
při pohledu zepředu jsou hrudní končetiny rovnoběžné, při pohledu zboku kolmé a dobře postavené pod tělem. Dobře utvářených kostí a silného svalstva.
Plece
Lopatka je dlouhá, šikmá a dozadu ploše přiléhající. V pohybu je pružná a je výrazně osvalená. Dobré zaúhlení mezi lopatkou a ramenní kostí.
Ramenní kost
pokud možno dlouhá a dobře osvalená.
Lokty
těsně přiléhají k tělu, ale nejsou vmáčknuté; nejsou vytočené, ani stočené dovnitř. Dobré zaúhlení mezi ramenní kostí a předloktím.
Předloktí
rovné a dlouhé, dostatečně osvalené se silnými, nikoliv však hrubými kostmi.
Zápěstí
suché a pevné.
Přední nadprstí
krátké a jen lehce šikmo postavené.
Tlapy
lehce oválné s pevně sevřenými, dobře klenutými silnými prsty a silnými hnědými drápy. Pevné a odolné polštářky břidlicově šedavého odstínu. V klidu i pohybu jsou tlapy rovnoběžné.
PÁNEVNÍ KONČETINY
při pohledu zezadu rovné a rovnoběžné. Správně zaúhlené se silnými kostmi.
Stehno
dlouhé, osvalené, s odpovídajícím zaúhlením mezi pánví a stehnem.
Kolena
dobré zaúhlení mezi stehnem a bércem.
Lýtka
dlouhá, osvalená a šlachovitá. Délka lýtka odpovídá přibližně délce stehna. Dobré zaúhlení mezi lýtkem a zadním nadprstím.
Hlezno
silné, suché a šlachovité, poměrně nízko postavené.
Zadní nadprstí
kolmé, krátké a suché.
Tlapy pánevní končetiny
viz tlapy hrudních končetin.
POHYB
Typickým chodem je pružný a elegantní prostorný klus s prostorným a dlouhým krokem. V poli hledá vytrvalým cvalem. Při pohybu je hřbet pevný a zůstává ve vodorovné poloze. Dobré držení těla. Mimochod je nežádoucí.
KŮŽE
Pevně přiléhá k tělu, netvoří záhyby a je dobře pigmentovaná.


OSRSTĚNÍ
SRST
Krátká a hustá, má být pevná a tuhá. Na hlavě a na boltcích je jemnější, hedvábná a kratší, na spodní straně ocasu naopak o trochu delší. Srst má pokrývat celé tělo, břišní krajina je však méně osrstěná. Srst nemá podsadu.
ZBARVENÍ
Různé odstíny žemlové barvy. Ušní boltce mohou být tmavší, jinak jednotné zbarvení. Červené, hnědavé nebo vybledlé barevné tóny jsou nežádoucí. Malá bílá skvrna na předhrudí nebo na hrdle, jejíž průměr nesmí překročit 5 cm, stejně jako bílé odznaky na prstech tlap nejsou vadou. Barva pysků a očních víček odpovídá barvě nosu.


Ostatní
Kohoutková výška
psi 58 - 64 cm
feny 54 - 60 cm
Zvyšovat kohoutkovou výšku je nežádoucí, vhodné je usilovat o střední velikost. Statická a dynamická vyváženost a symetrie jsou důležitější než v centimetrech naměřená výška.
VADY
Jako chyba musí být posouzena každá odchylka od uvedených údajů, hodnocení chyby by pak mělo být přímo úměrné stupni odchylky.
VYLUČUJÍCÍ VADY


 • Výrazné odchylky od standardu plemene

 • Hrubé odchylky od pohlavního výrazu

 • Netypická hlava

 • Skvrnitý nos

 • Převislé pysky a volné otevřené koutky

 • Předkus, podkus, zkřížený skus jakož i přechodné formy

 • Chybění jednoho nebo více zubů ze skupiny řezáků (I), špičáků (C) nebo třenových zubů P2
  až P4 a stoliček M1 a M2, absence více než dvou třenových zubů P1. Na zuby M3 se nebere
  zřetel. Neprořezané zuby se hodnotí jako chybějící.

 • Nadpočetné zuby vybočující z řady

 • Rozštěp patra či pysku

 • Světle žluté oko, příliš volná víčka, ektropium, entropium, dvojitá řada řas

 • Výrazný lalok pod krkem,

 • Vlčí drápky, tzv. paspárky,

 • Špatná mechanika pohybu,

 • Netypické osrstění,

 • Tmavohnědá či světle žlutá barva, vícebarevnost, nejednotná barva, bílá hrudní skvrna
  v průměru větší než 5 cm,

 • Bílé tlapy,

 • Nedostatečně pigmentovaná kůže, oční víčka a pysky,

 • Kohoutková výška odchylující se o více než 2 cm od standardu,

 • Jakákoliv známka nevyrovnanosti povahy.


Poznámka
Psi musejí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata, která se nacházejí zcela v šourku.


Zdroj: www.cmku.cz