Psí plemena

Perdiguero de Burgos

F.C.I. - Standard č. 90 / 09.11.1998/F
ZEMĚ PŮVODU Španělsko
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 26.05.1982
VYUŽITÍ Je to ohař, používaný k lovu srstnaté a pernaté zvěře. Je to velmi vhodný pes pro lovce, kteří si přejí mít psa odolného, kterému nevadí žádný terén a je použitelný pro všechny způsoby lovu, poslušného a silného, s výborným čichem a výborným loveckým stylem, který vychází z jeho klidné povahy a jistoty při hledání, stejně jako z jeho vystavování a bezvadného přinášení. Ačkoli byl používán k lovu drobné zvěře, je schopný konat i dosled vysoké a tohoto úkolu se zhošťuje velmi srdnatě.
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 7. Skupina - Ohaři
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 1. Kontinentální ohaři
Pracovní zkouška Ano

Všeobecně
Celkový vzhled
je to lovecký pes přiměřené velikosti, kvadratický, vyvážených proporcí. Hlavu má pěkně utvářenou, má kompaktní trup a silné končetiny. Uši má svěšené a je krátkosrstý. Délka těla se má co nejvíce přibližovat výšce v kohoutku. Je třeba vyhledávat funkční a harmonickou tělesnou stavbu ve statice i v pohybu.
Použití/Povaha
je otužilý, má vyrovnanou povahu, je klidný a usedlý; je to výborný stavěč, specialista na lov drobné zvěře srstnaté i pernaté. Má milý pohled, je ušlechtilý, je to plemeno s výbornou povahou, vrozenou poslušností a inteligencí.


HLAVA
Hlava
celkově je hlava velká a mohutná, se správně vyvinutou mozkovnou, obličejová i čenichová partie jsou silné, uši jsou zavěšené a spirálovitě se stáčejí. Při pohledu seshora má hlava obdélníkový tvar, přičemž se pozvolna zužuje směrem k nosu, čenich však není špičatý. Poměr délky mozkovny a čenichové partie je 6 : 5. Horní osy mozkovny a nosního hřbetu jsou rozbíhavé.
Mozkovna
je široká, mohutná, z profilu klenutá, konvexní; střední rýha je výrazná a týlní hrbol je málo výrazný. Rozbíhavost os mozkovny a nosního hřbetu je výrazná.
Stop
je je pozvolna klesající, málo vyjádřený;
Nos
je tmavě hnědý, vlhký, velký a široký s dobře otevřenými nozdrami.
Čenichová partie
z profilu je rovná nebo jen mírně klenutá směrem k nozdrám. Je široká po celé své délce, nesmí budit dojem, že je špičatá. Nosní hřbet je široký.
Pysky
jsou spuštěné, nikoli však volné (větrné). Horní dobře překrývá spodní. Spodní pysk tvoří viditelný koutek. Sliznice pysků musí být hnědě pigmentované.
Čelisti/Zuby
zuby jsou silné, bílé a zdravé; mají nůžkový skus; všechny premoláry jsou v čelistech.
Oči
jsou středně velké, mandlového tvaru, oříškové barvy, je upřednostňována tmavá; mají ušlechtilý a něžný pohled, který někdy působí dojmem smutku. Kůže očních víček je středně silná, hnědě pigmentovaná stejně jako sliznice. Spodní víčko musí přiléhat co možná nejtěsněji k oční kouli.
Uši
jsou dlouhé, zavěšené, trojúhelníkovitého tvaru. Jsou zavěšení v linii očí, v klidu krásně splývají podle lící a jsou vývrtkovitě stočené. Aniž bychom je násilně natahovali, musí dosahovat ke koutku a nesmí přesahovat konec nosu. Jsou jemné a sametové na dotek, osrstění i kůže jsou jemné, s patrnou sítí žil. Je-li pes vzrušený, nese ucho výše a linie závěsu je plošší.
Patro
je růžově zbarvené, hrany jsou výrazné;
Krk
je silný, mohutný; je široký u hlavy a pozvolna se zesiluje směrem k tělu. Horní linie je mírně vyklenutá. Spodní linie má patrný lalok, který tvoří dvě řasy, vycházející z oblasti koutků; nesmí však být příliš výrazný.


TRUP
Celkový vzhled
hranaté, silné a mohutné s velmi vyvinutým předhrudím a hrudníkem, budí dojem síly a obratnosti.
Kohoutek
je dobře patrný;
Horní linie
rovná a vodorovná; je upřednostňován mírný sklon od kohoutku k zádi; Nikdy není pronesená a v pohybu se nesmí houpat ze strany na stranu.
Hřbet
je mohutný a dobře osvalený.
Bedra
středně dlouhá, široká a svalnatá, působící dojmem síly.
Záď
je široká a silná; je třeba dbát na to, aby její sklon vzhledem k hřbetní linii byl menší ne 45 °. Záď má být stejně vysoko, jako kohoutek, nebo o něco níže.
Hrudník
široký, hluboký, dosahující úrovně lokte; je svalnatý a mohutný; výrazné předhrudí; žebra jsou silná a klenutá, ne plochá; Mezižeberní prostor je široký a zřetelný v takové míře, s jako se přibližuje volným žebrům. Obvod hrudníku, měřený v jeho čtvrtině, musí být stejný, jako výška v kohoutku.
Břicho a slabiny
břicho se pozvolna zvedá směrem ke genitáliím. Slabiny jen mírně vtažené.
Ocas
silný i kořene, nasazený středně vysoko. Krátí se na polovinu svojí délky.


Končetiny
Hrudní končetiny
jsou perfektně rovné, rovnoběžně postavené. Mají silnou kostru, krátké záprstí a dobře vyvinuté tlapky.
Lopatky
jsou středně šikmé, svalnaté. Lopatka musí být téměř stejně dlouhá jako ramenní kost.
Ramě
silné a silně osvalené; je dlouhé jako 2/3 délky přední nohy.
Lokty
dobře přiléhají k hrudnímu koši.
Přední nohy
mají silné kosti a kotník je výrazný. Jsou rovné, kolmo postavené.
Metakarpus
z profilu nepříliš šikmo postavený, je postaven v ose prodloužené přední nohy. Má silné kosti.
Přední tlapky
kočičí; prsty jsou sevřené, články prstů jsou silné a klenuté; drápy tmavé; chodidlové hrboly robustní, polštářky široké a odolné. Meziprstní blány středně vyvinuté.
Zaúhlení
uhel scapulo-humerální: okolo 100%
úhel numero – radiální okolo 125%
Pánevní končetiny
zadní nohy jsou silné a svalnaté, se silnou kostrou, s korektním úhlením hlezna výrazně a správně zaúhlená, celkově působí dojmem mohutnosti a pevnosti.
Stehna
jsou velmi silná, svalstvo je zřetelné, výrazné a mohutně vyvinuté.Jejich délka tvoří 1/3 z celkové délky nohy.
Bérec
dlouhý, se silnými kostmi. Je 2x tak dlouhý než metatarsus.
Hlezna
jsou výrazná, se zřetelnými klouby.
Metatarsus
má silné kosti, je postavený kolmo k zemi.
Zadní tlapky
jsou kočičí, stejně jako přední, někdy jsou nepatrně delší.
Zaúhlení
úhel coxo-femorální okolo 100°
úhel femoro-tibiální okolo 120°
úhel hlezenní otevřený více jak 130°
Pohyb
typický pohyb pro tuto rasu je ekonomický klus, plynulý a důrazný, bez sklonu k mimochodu.
Kůže
pružná, aniž by však byla volná, je silná, dostatečně velká, růžová beze skvrn. Veškeré sliznice jsou hnědé, nikdy černé.


OSRSTĚNÍ
Srst
uzavřená, středně silná, krátká, hladká a pokrývající tělo včetně meziprstí. Na hlavě, uších a koncích končetin je jemnější.
Zbarvení
základní barvy jsou bílá a játrová. Tyto dvě barvy se nepravidelně mísí, což dodává srsti různé odstíny – játrový, šedohnědý, stříkaný játrově hnědou a další odstíny, podle toho, zda převládá játrová nebo bílá barva a podle rozmístěná různě velikých bílých ploch. Jedním z velmi rozšířených znaků, i když ne nezbytným, je čistě bílá skvrna na hrudi, větší či menší. Uši jsou vždy celé hnědé. Hnědá srst může tvořit jednobarevné, jasně ohraničené plotny, rozmístěné nepravidelně po celém zevnějšku psa. Totéž platí pro bílou srst, která rovněž může tvořit bílé plochy, které však nesmí být příliš rozsáhlé. Nikdy není přípustná černá barva nebo znaky pálení nad očima s na končetinách.


Ostatní
Kohoutková výška
psi: 62 – 67 cm
feny 59 – 64 cm
U tohoto plemene je velmi výrazný pohlavní dimorfismus, psi jsou mnohem jednolitější a feny se liší jak výškou, tak i tím, že jsou celkově jemnější.
Chyby
Všechny odchylky od tohoto standardu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti.
Lehké vady


 • poněkud klenutý profil čenichové partie

 • chybění několika premolárů

 • klešťový skus

 • nepatrně viditelné spojivky

 • pysky nebo lalok výraznější, ne však přehnaně vyvinuté

 • nedostatečně pevná hřbetní linie

 • záprstí a tlapky měkčí

 • jizvy, zranění a lehké odřeniny během lovecké sezóny


Těžké vady


 • lehká konstrukce, křehká nebo přehnaně hrubá a lymfatická tělesná stavba

 • osy mozkovny a nosního hřbetu rovnoběžné

 • malá nebo lehká hlava

 • úzká mozkovna

 • špičatý čenich

 • chybění některých stoliček nebo špičáků, pokud to není následek úrazu

 • výrazné entropium či ektropium, světlé oči

 • uši příliš dlouhé nebo příliš nízko zavěšené

 • příliš spuštěné pysky, příliš velký lalok

 • prosedlá hřbetní linie

 • záď příliš převyšující kohoutek

 • nekorektní zaúhlení, slabé nebo vychýlené

 • vybočené lokty

 • kravský postoj

 • srst zvlněná nebo příliš dlouhá

 • nevyvážená povaha


Vylučující vady


 • osy mozkovny a nosního hřbetu zřetelně sbíhavé

 • depigmentace nosní houby

 • rozštěp nosu, černý nos

 • výraznější předkus nebo podkus

 • albinismus povrchu těla a sliznic


Poznámka: Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.


Zdroj: www.cmku.cz