Psí plemena

Saint-germainský ohař

F.C.I. - Standard č. 115 / 05:05:2003 / F
ZEMĚ PŮVODU Francie
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 25.3.2003
VYUŽITÍ Stavěcí pes (ohař) užívaný především pro lov pernaté, ale který může lovit i srstnatou.
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 7. Skupina - Ohaři
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 1. Kontinentální ohaři
Pracovní zkouška Ano

Saint-germainský ohař na YouTube


Všeobecně
Krátký výtah z historie
Je to potomek psů, kteří vzešli z křížení pointera a krátkosrstého ohaře. Plemeno bylo vyšlechtěno okolo roku 1830 v královském psinci v Compiegne, později v St. Germain en Laye. Tento pes byl velmi oblíben až do počátku XX. století, byl to nejčastěji vystavovaný ohař na prvních výstavách psů, rovněž na první výstavě psů v Paříži roku 1863. Chovatelský klub plemene byl založen v roce 1913.
Celkový vzhled
Středně velký pes s linií cranio-faciální rovnoběžnou nebo mírně rozbíhavou, se stopem středně výrazným. Kostra je dosti silná, svalstvo uzpůsobené k práci vyjadřuje odolnost. Jeho zbarvení je bílé a plavé, bez přítomnosti černé. V pohybu je jeho ocas středně pohyblivý a jeho cval pravidelný a pružný.
Použití/povaha
Je to především lovec, je velmi dobře socializovatelný, vyvážený v povaze, přátelský a při výcviku na něj nelze chvátat. Je snadno cvičitelný. Je použitelný ve všech terénech, loví vášnivě bažanty, koroptve sluky. Zvěř přináší s jemným stiskem. Jelikož je velmi závislý na člověku, vyhovuje mu život v rodině.


HLAVA
Mozkovna
je mírně klenutá, v zadní části oválná, s výrazným týlním hrbolem. Nadočnicové oblouky jsou málo výrazné.
Stop
je málo výrazný.
Nosní partie
nosní hřbet je rovný nebo velmi lehce klenutý, je stejně dlouhý, jako mozkovna.
Nos
široký, s dobře otevřenými nozdrami, tmavě růžový.
Pysky
zakrývají kompletně spodní čelist. Jsou dost jemné a není na nich žádná černá skvrna.
Čelisti/zuby
čelisti jsou silné, stejně dlouhé; zuby jsou silné, správně postavené, mají nůžkový skus.
Patro
bez přítomnosti černých skvrn.
Oči
pěkně otevřené, dosti velké, zlatožluté, dobře umístěné v očních důlcích. Pohled je milý a přátelský.
Uši
jsou zavěšené, nasazené v linii očí, nepříliš dlouhé. Na boltci je podélný záhyb. Na koncích jsou zaoblené a jsou neseny mírně odstálé od hlavy.
Krk
svalnatý, dosti dlouhý, mírně klenutý, velmi malý lakok je tolerován.


TRUP
Hřbet
je vodorovný.
Bedra
dost krátká, široká a silná.
Záď
mírně spáditá.
Hrudník
dlouhý, hluboký a široký. Předhrudí je středně výrazné. Žebra jsou dlouhá a klenutá.
Břicho
je mírně vtažené, pozvolna přechází v hrudník, není patrný žádný předěl. Hrudník je dlouhý, slabiny krátké.
Ocas
je nasazen dosti nízko, nepřesahuje přes hlezenní kloub, je silný u kořene a ke špičce se zužuje; v pohybu je nesen horizontálně.


Končetiny
Přední končetiny
Lopatka
je dlouhá a šikmá, osvalená tak, jak odpovídá psu, pohybujícímu se cvalem.
Rameno
je mírně šikmé.
Předloktí
je silné, svalnaté, kolmé.
Metakarpus
je krátký, velmi málo šikmý při pohledu z boku.
Přední tlapka
je protáhlá, prsty jsou sevřené, drápy velmi světlé, téměř bílé. Polštářky odolné.
Zadní končetiny
kolmé k zemi, při pohledu zezadu.
Stehno
dlouhé a velmi svalnaté.
Nadkolení velmi svalnaté.
Hlezno
široké a v ose těla.
Metatarsus
krátký, svislý, suchý.
Zadní tlapka
stejná jako přední.
Pohyb
normální pohyb je cval; musí být pružný, vyvážený a pravidelný; jeho amplituda je střední. Při všech typech pohybu je hlava nesena mírně nad hřbetní linií, nikdy ne nízko. Saintgermainský ohař dobře zabírá terén, kterému přizpůsobuje svůj pohyb.
Kůže
je spíše jemná.


OSRSTĚNÍ
Srst
krátká, nepříliš jemná.
Matně bílá s oranžovými (plavými) plotnami, slabé stříkání je tolerováno, ale je nežádoucí.Ucho je plavé. Nepatrný náznak bílé na něm je tolerován, ale je nežádoucí.


Ostatní
Kohoutková výška
psi: 56 – 62 cm
feny: 54 – 59 cm
Pro zvlášť kvalitní jedince platí tolerance + 2 cm.
Chyby
všechny odchylky od tohoto standardu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti.


 • Mozkovna:příliš široká

 • Oči:malé, se zlým pohledem, citrónové

 • Uši:stočené jako u honičů

 • Záď:příliš spáditá

 • Tlapky:otevřené, přítomnost paspárků


Vylučující vady


 • Jedinec bázlivý či agresivní

 • Chybění typu (všichni jedinci, jejichž charakteristika neodpovídá tomu, jak mají vypadat)

 • Přítomnost černé, zejména na:


  • Nose

  • Pyskách

  • Patře

  • Očích (hnědé oko je rovněž vylučující)

  • Drápech


 • Chybění více jak jednoho zubu, s výjimkou PM1, předkus, podkus, špatná pozice zubů

 • Výška mimo hranice, stanovené standardem


Všichni psi s patrnou fyzickou anomálií budou vyloučeni.
Poznámka: Psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.


Zdroj: www.cmku.cz