Psí plemena

BIŠONEK

F.C.I. - Standard č. 215 / 11.05.1998 / D
ZEMĚ PŮVODU Francie / Belgie
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 10. 01. 1972
VYUŽITÍ Společenský pes
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 9. Skupina - Společenská plemena
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 1. Bišonci a příbuzná plemena
Pracovní zkouška Ne

BIŠONEK na YouTube


Všeobecně
CELKOVÝ VZHLED
Malý, veselý a hravý pes. Čilá povaha. Středně dlouhá tlama. Dlouhá, velmi vlnitá srst, tvarem chlupů připomínající vývrtku; srstí se podobá mongolské koze. Hlava je nesena vysoko a hrdě; tmavé oči mají silný výraz a jejich pohled je živý.


HLAVA
Hlava
v harmonickém poměru s tělem.
Lebka
Lebka na omak spíše plochá, třebaže díky bohaté srsti vypadá kulatá. Mozkovna je delší než tlama.
Stop
Málo vyjádřen.
Nosní houba
Nosní houba je dobře zaoblená, sytě černá, jemného zrnění a lesklá.
Tlama
Tlama nesmí být silná ani těžká, ale ani nesmí být špičatá. Prohlubeň mezi nadočnicovými oblouky je málo patrná.
Pysky
pysky jsou tenké, poměrně suché, i když méně než u šiperky. Dosahují právě tak daleko, aby byl překryt spodní pysk, ale nikdy ne těžké nebo visící pysky; až ke koutku pysků jsou normálně černě pigmentovány; dolní pysk nesmí být příliš těžký ani viditelný, ani povolený; při uzavřené tlamě nesmí být vidět sliznice.
Čelisti / zuby
Normální skus, což znamená, že řezáky dolní čelisti stojí bezprostředně proti zubům a těsně za špičkami zubů horní čelisti.
Líce
ploché a ne příliš svalnaté.
Oči
Tmavé oči jsou lemovány pokud možno tmavými víčky a jsou spíše kulaté, ne mandlového tvaru; nejsou šikmo uložené; jsou živé, ne příliš velké a není vidět bělmo. Nejsou příliš velké ani vystupující jako u belgického grifonka a pekingského palácového psa. Oční jamky nevystupují; oční bulvy nesmí přehnaně vystupovat.
Uši
uši visící, bohatě pokryté dlouhou a jemně kučeravou srstí. Je-li vzbuzena pozornost psa, směřují spíše dopředu, ale tak, že se jejich přední okraj dotýká lebky a šikmo neodstává; ušní boltce nesmí dosahovat až k nosní houbě jako u pudla, ale musí končit v polovině délky tlamy. Uši jsou mimochodem mnohem méně široké a tenčí než u zmíněného plemene.
KRK
Krk je opravdu dlouhý a je nesen vysoko a hrdě. Je kulatý a u mozkovny štíhlý; poté se postupně rozšiřuje a plynule přechází do plecí. Jeho délka odpovídá zhruba třetině délky trupu (11 cm ze 33 cm u psa vysokého 27 cm), vezmeme-li za vztažný bod místo, kde vrcholky lopatek stojí proti kohoutku.


TRUP
Bedra
Široká a svalnatá, lehce klenutá.
Záď
lehce zaoblená.
Hruď
Hruď je dobře vyvinutá, hrudní kost vyjádřená, falešná žebra jsou zaoblená a nekončí náhle. Hrudní koš je poměrně velké hloubky.
Dolní linie z profilu a břicho
Slabiny jsou dobře přitaženy k břichu. Kůže je tenká a ne příliš volná; to propůjčuje psovi vzhled poněkud podobný chrtům.
OCAS
Ocas je nasazen poněkud hlouběji pod linií hřbetu, než je tomu u pudla. Ocas je obvykle nesen vysoko a odvážně nad hřbetem, na úrovni páteře, aniž by byl zatočen. Není kupírovaný a nesmí se dotýkat hřbetu; bohatá srst ocasu však smí spadat na hřbet.


Končetiny
HRUDNÍ KONČETINY
Při pohledu zepředu jsou končetiny rovné, svisle postavené a jemné kostry.
Plece
Poměrně šikmo postavené a nevystupují; zdají se být stejné délky jako nadloktí, zhruba 10 cm.
Nadloktí
Neodstává od trupu.
Loket
Není vytočen ven.
Zápěstí
Krátké, při pohledu zepředu rovné; při pohledu ze strany lehce skloněné.
PÁNEVNÍ KONČETINY
Pánev široká.
Stehna
Široká a silně osvalená. šikmo postavená.
Hlezno
Ve srovnání s pudlem je hlezno výrazněji zaúhlené.
TLAPY
Šlachovité. Přednost se dává černým drápům. Tato ideální barva je však jen obtížně dosažitelná.


OSRSTĚNÍ
SRST
Jemná, hedvábná, tvarem chlupů připomínající vývrtku; velmi volná, podobná srsti mongolské kozy. není hladká ani zapletená; dosahuje délky 7 až 10 cm.
ÚPRAVA
Pes může být představen s lehce upravenými tlapami a tlamou.
BARVA
Čistě bílá.
KŮŽE
Pod bílou srstí přednostně tmavě zbarvená; barva kůže pohlavních orgánů je černá, namodralá nebo béžová.


Ostatní
VELIKOST
Kohoutková výška by neměla překročit 30 cm. Menší velikosti se dává přednost.
VADY
Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou.


  • Lehký předkus nebo podkus.

  • Srst: Hladká, zvlněná, zapletená, příliš krátká.

  • Pigmentace stoupající do srsti, což má za následek načervenalé skvrny.


VYLUČUJÍCÍ VADY


  • Masově zbarvený nos.

  • Masově zbarvené pysky.

  • Tak silně vyjádřený předkus nebo podkus, že se řezáky již nedotýkají.

  • Světlé oči.

  • Zatočený ocas, šroubovitě stočený ocas.

  • Černé skvrny v srsti.


Poznámka: psi musí vykazovat dvě očividně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.


Zdroj: www.cmku.cz