Psí plemena

BOLOŇSKÝ PSÍK

F.C.I. - Standard č. 196 / 20.04.1998 / GB
ZEMĚ PŮVODU Itálie
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 27.11.1989
VYUŽITÍ Společenský pes
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 9. Skupina - Společenská plemena
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 1. Bišonci a příbuzná plemena
Pracovní zkouška Ne

BOLOŇSKÝ PSÍK na YouTube


Všeobecně
KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ
Původ plemene je směšován s původem maltézského psíka, protože jejich vzdálenými předky jsou stejní malí psíci zmínění v latinských spisech Aristotela (384 – 322 př. Kr.) pod označením „canes melitenses“. Boloňští psíci, známí již v období starověkého Říma, patřili v celé epoše mezi nejoblíbenější dary dávané mocnými tohoto světa. Cosimo de Medici (1389-1464) přinesl ne méně než osm boloňských psíků do Bruselu jako dary pro belgické šlechtice. Filip II, král španělský v letech 1556 až 1598, poté, co obdržel dva boloňské psíky od vévody d´Este, děkoval v dopisu dárci těmito slovy „tito dva malí psíci jsou nejkrálovštějším darem, který může kdokoliv učinit panovníkovi“. Boloňští psíci jsou vyobrazeni na malbách Tiziana, Pierra Breughela staršího a Goyi.
CELKOVÝ VZHLED
Malý, robustní a kompaktní, s čistě bílou, dlouhou a nadýchanou srstí.
DŮLEŽITÉ POMĚRY
Kvadratická stavba, takže délka trupu je rovna výšce v kohoutku.
POVAHA / TEMPERAMENT
Velmi vážný, celkově ne příliš aktivní. Průbojný, učenlivý, silně vázaný na svého pána a jeho okolí.


HLAVA
Hlava
střední délky, dosahující 1/3 výšky v kohoutku. Šířka hlavy, měřená na úrovni jařmových oblouků, je shodná s délkou hlavy.
Lebka
mírně ovoidního (vejčitého) tvaru v předozadním směru a spíše plochá v horní části, má však konvexní postranní části; hrbolky čelní kosti jsou dobře vyvinuté. Podélné osy lebky a nosního hřbetu jsou rovnoběžné; čelní vráska je jen slabě zvýrazněná a týlní hrbol jen slabě patrný. Délka lebky je o málo větší než délka tlamy.
Stop
dosti výrazný.
Nosní houba
ve stejné linii jako nosní hřbet; při pohledu z profilu je její přední strana vertikální. Je velká a musí být černá.
Tlama
Její délka dosahuje 2/5 délky hlavy, nosní hřbet je rovný a postranní části tlamy jsou rovnoběžné, takže přední část tlamy je téměř čtvercová. Oblast spodní části očnice je dobře vytvarovaná.
Pysky
horní pysky jsou málo vyvinuté do hloubky, nezakrývají spodní pysky, a spodní profil tlamy je ohraničen spodní čelistí.
Čelisti/Zuby
Čelisti normálně vyvinuté, s horními a spodními oblouky navzájem perfektně přizpůsobenými. Zuby bílé, pravidelně vyrovnané, skus silný a úplný. Nůžkový skus, tolerován je klešťový skus.
Oči
Posazené téměř v čelní rovině; dobře otevřené, spíše velké než normální velikosti. Oční víčko je kulaté, oční bulva nesmí vystupovat, oční bělmo není viditelné. Okraje očních víček musí být černé a duhovka je tmavě okrové barvy.
Uši
vysoko nasazené, dlouhé a svěšené, ale dosti pevné v místě nasazení, takže horní část vnějšího ucha odstává od lebky, vzbuzujíc tím dojem, že hlava je větší než ve skutečnosti.
KRK
bez kožního laloku; jeho délka je rovna délce hlavy.


TRUP
TRUP
pes má kvadratickou stavbu, délka trupu, měřená od ramenního hrbolku po hrbolek sedací kosti, je rovna výšce v kohoutku.
Kohoutek
jen slabě vystupující z hřbetní linie.
Hřbetní linie
rovný profil zad a mírně konvexní profil beder harmonicky přecházejí v linii zádě.
Záď
velmi mírně spáditá; je velmi široká.
Předhrudí
špička hrudní kosti (manubrium) jen slabě vystupující
Hrudník
prostorný, dosahuje do úrovně loktů, s dobře klenutým hrudním košem, hloubka dosahuje téměř poloviny výšky v kohoutku.
Spodní linie
sleduje profil hrudní kosti, potom mírně stoupá k břichu.
OCAS
nasazen v prodloužení linie zádě, nesen v oblouku nad hřbetem.


Končetiny
HRUDNÍ KONČETINY
v celkovém vzhledu jsou zcela rovné a rovnoběžné vzhledem ke střední rovině těla.
Ramena
délka lopatek je rovna 1/4 výšky v kohoutku; vzhledem k horizontále jsou šikmé a jsou blízko vertikále vzhledem ke střední rovině těla. Jejich pohyb je dostatečně volný.
Nadloktí
dobře přiléhající k trupu, je téměř stejné délky jako ramena, ale méně šikmé.
Lokty
jsou v rovině rovnoběžné se střední rovinou těla.
Předloktí
jeho délka je rovna délce nadloktí; sleduje zcela vertikální směr.
Nadprstí a kloub nadprstí
při pohledu zpředu navazují na vertikální linii předloktí. Při pohledu z profilu je nadprstí poněkud šikmé.
Přední tlapky
oválného tvaru, s tmavými pružnými polštářky tlap a velmi tvrdými černými drápky.
PÁNEVNÍ KONČETINY
v celkovém vzhledu a při pohledu zezadu musí sledovat od hrbolku kosti sedací k zemi zcela vertikální linii; jsou vzájemně rovnoběžné.
Stehna
jejich délka je rovna 1/3 výšky v kohoutku. Jdou šikmo shora dolů a zezadu dopředu a jsou zcela rovnoběžná se střední rovinou těla.
Bérec
je delší než stehno.
Hlezenní kloub
úhel hlezenního kloubu (tibia-tarsální) není příliš sevřený.
Nárt
vzdálenost mezi hlezenním kloubem a špičkami prstů je o málo menší než třetina výšky v kohoutku.
Zadní tlapky
stejná charakteristika jako přední tlapky, pouze jsou méně oválné.
POHYB
volný, energický, hlava nesena ušlechtile a elegantně.


OSRSTĚNÍ
SRST
dlouhá po celém těle, od hlavy po ocas, od hřbetní linie k tlapkám. Na tlamě je kratší. Dosti chundelatá, proto nepřiléhající, spíše chomáčkovitá, netvoří prameny.
BARVA
čistě bílá, bez skvrn a jiných odstínů bílé.
KŮŽE
po celém těle dobře napnutá a přiléhající k tělu. Viditelné sliznice a třetí oční víčka musí být pigmentovány černě.


Ostatní
Výška v kohoutku
Psi 27 až 30 cm.
Feny 25 až 28 cm.
Hmotnost
od 2,5 do 4 kg.
VADY
jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.


 • strabismus (šilhavost)


ZÁVAŽNÉ VADY


 • výrazná konvergence nebo divergence horních podélných os

 • konvexní nosní hřbet (římský nos)

 • prognathismus (tj. slabý předkus či podkus), pokud mění vnější vzhled tlamy

 • výška pod 25 cm a nad 33 cm u psů a pod 22 cm nebo nad 32 cm u fen.


VYŘAZUJÍCÍ VADY


 • agresivita nebo přílišná plachost

 • depigmentace nosní houby

 • nosní houba jiné barvy než černé

 • předkus (spodní čelist delší než horní)

 • oboustranná depigmentace očních víček

 • skvrna na rohovce

 • chybící ocas

 • zkrácený ocas, ať už přirozeně nebo uměle

 • jakákoliv jiná barva než bílá

 • skvrny a tečky


Psi, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

Poznámka:Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.
Zdroj: www.cmku.cz