Psí plemena

KAVALÍR KING CHARLES ŠPANĚL

F.C.I. - Standard č. 136 / 06. 04. 1998 / GB
ZEMĚ PŮVODU Velká Británie
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 24.06.1987
VYUŽITÍ Společenský pes
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 9. Skupina - Společenská plemena
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 7. Angličtí společenští španělé
Pracovní zkouška Ne

KAVALÍR KING CHARLES ŠPANĚL na YouTube


Chovatelské tipy

Pokud jste se rozhdli pořídit si Kavalíra, tak mu nezapomeňte pořídit kvalitní granule.




Všeobecně
CELKOVÝ VZHLED
Aktivní, elegantní a dobře vyvážený, s něžným výrazem.
CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT
Podnikavý, laskavý, absolutně nebojácný. Veselý, přátelský, neagresivní; beze sklonu k nervozitě.


HLAVA
Mozkovna
Mezi ušima téměř plochá.
Stop
Plochý.
Nosní houba
Nozdry černé a dobře vyvinuté, bez masově zbarvených skvrn.
Tlama
Délka od základny stopu ke špičce nosu zhruba 3,8 cm (1 1"). Dobře se zužuje ke špičce. Líce pod očima dobře vyplněné. Náznak slabé, špičaté tlamy je nežádoucí.
Pysky
Dobře vyvinuté, ale nepřevislé.
Čelisti / zuby
Čelisti silné, s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo.
Oči
Velké, tmavé, kulaté, ale nevystupující; posazené široko od sebe.
Uši
Dlouhé, vysoko nasazené, s bohatými třásněmi.
KRK
Středně dlouhý, mírně klenutý.


TRUP
Hřbet
Rovný.
Bedra
Krátká, kompaktní.
Hrudník
Středně vyvinutý, žebra dobře klenutá.
OCAS
Délka ocasu v rovnováze s trupem, ocas dobře nasazený, nesený vesele, ale nikdy není nesen příliš vysoko nad úrovní hřbetu. Kupírování je možné. Kupírováním se ocas zkracuje nejvýš o jednu třetinu.


Končetiny
HRUDNÍ KONČETINY
Končetiny jsou střední síly kostry, rovné.
Plece
Dobře skloněné dozadu.
PÁNEVNÍ KONČETINY
Končetiny středně silnou kostrou.
Kolena
Dobře zaúhlená.
Hlezna
Bez náznaku kravského postoje nebo nadměrného zaúhlení.
TLAPY
Kompaktní, s dobrými polštářky a dobře osrstěné (s praporci).
CHODY / POHYB
Volný a elegantní, silný posun vychází zezadu. Hrudní a pánevní končetiny se pohybují rovnoběžně při pohledu zepředu i zezadu.


OSRSTĚNÍ
SRST
Dlouhá, hedvábná, bez kudrn. Mírné zvlnění je přípustné. Bohaté praporce. Nikdy nesmí být trimována.
BARVA
Uznávané barvy jsou


  • Černá a tříslová: Havraní černá s tříslovými odznaky nad očima, na lících, na vnitřní straně uší, na hrudi, na končetinách, a na spodní straně ocasu. Tříslová barva musí být zářivá. Bílé znaky jsou nežádoucí.

  • Ruby : Jednobarevná sytá červená. Bílé znaky jsou nežádoucí.

  • Blenheim : Syté kaštanové znaky navzájem dobře oddělené, na perlově bílém podkladu. Znaky rovnoměrně rozložené na hlavě, ponechávají dostatek prostoru mezi ušima na vysoce ceněný znak ve tvaru kosočtverce (jedinečný charakteristický znak plemene).

  • Trikolórní: Černá a bílá navzájem dobře oddělená, skvrny rovnoměrně rozložené, s tříslovými odznaky nad očima, na lících, na vnitřní straně končetin a na spodní straně ocasu.


Jakékoliv jiné barvy nebo jejich kombinace jsou vysoce nežádoucí.


Ostatní
HMOTNOST
5,4 – 8 kg . Žádoucí je malý, harmonicky vyvážený pes v rozsahu těchto hmotností.
VADY
Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa:
Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.
Poznámka: psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.


Zdroj: www.cmku.cz