Psí plemena

PUDL

F.C.I. - Standard č. 172 / 18.04.2007 / GB
ZEMĚ PŮVODU Francie
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 06.03.2007
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 9. Skupina - Společenská plemena
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 2. Pudli
Pracovní zkouška Ne

PUDL na YouTube


Chovatelské tipy

Pokud jste se rozhdli pořídit si pudla, tak nezapomeňte pořídit kvalitní granule určené pro toto psí plemeno.
Všeobecně
KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ
Etymologicky francouzské slovo „caniche“ (pudl) vychází z „cane“, což je francouzské slovo pro kachnu. V jiných zemích je název plemene spojován se stříkáním vody. Původně byli tito psi používáni při lovu divokého ptactva. Pocházejí z barbetů, z nichž si zachovali mnoho charakteristických rysů. V roce 1743 byla francouzsky „caniche“ nazývána fena barbeta. Potom se barbet a pudl postupně oddělovali. Chovatelé věnovali mnoho úsilí získání jednobarevných jedinců. Pudl se stal velmi populárním společenským psem díky své přátelské, veselé a věrné povaze a také díky čtyřem velikostem a různým barevným varietám, mezi nimiž každý nalezne tu pravou.
CELKOVÝ VZHLED
Harmonický pes středních proporcí s charakteristickou kadeřavou srstí, která je buď kudrnatá nebo šňůrová. Vzhled odpovídá inteligentnímu, stále pozornému, čilému a harmonicky stavěnému psovi elegantního a hrdého zjevu.
DŮLEŽITÉ POMĚRY
- délka tlamy je přibližně 9/10 délky mozkovny.
- délka trupu (skapulárně-ischiální, tj. od hrbolku lopatky k hrbolku kosti sedací) je lehce větší než kohoutková výška.
- výška v kohoutku je prakticky stejná jako výška v zádi.
- výška lokte je 5/9 kohoutkové výšky.
CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA)
Vyznačuje se věrností, učenlivostí a schopností výcviku, což z něj činí mimořádně příjemného společníka.


HLAVA
Hlava
Ušlechtilá, rovných linií, úměrná velikosti těla. Hlava je dobře modelovaná, nesmí být těžká ani masivní, ale ani přehnaně jemná.
Lebka
Její šířka je menší než polovina celkové délky hlavy. Při pohledu shora se mozkovna jeví oválná, z profilu je lehce konvexní. Osy mozkovny a tlamy jsou lehce rozbíhavé.
Nadočnicové oblouky
středně zdůrazněné, pokryté dlouhou srstí.
Čelní rýha
Široká mezi očima, lehce se zužující směrem k silně vyjádřenému týlnímu hrbolu. (U trpasličích pudlů může být týlní hrbol poněkud méně vyjádřen.)
Stop
Velmi málo vyjádřen.
Nosní houba
vyvinutá, při pohledu z profilu kolmá, nozdry jsou otevřené. U černých, bílých a stříbrných psů je nosní houba černá; u hnědých psů je hnědá; u pudlů se zbarvením aprikot (oranžovoplavá) a červenoplavých je hnědá nebo černá.
Tlama
Horní profil zcela rovný, délka odpovídá zhruba devíti desetinám délky mozkovny. Obě větve dolní čelisti probíhají téměř paralelně. Tlama je silná. Dolní profil tlamy je tvořen dolní čelistí a nikoliv okrajem horního pysku.
Pysky
Středně vyvinuté, poměrně těsně přiléhající, středně silné. Horní pysky přiléhají na dolní, nejsou převislé. U černých, bílých a stříbrných psů jsou pysky černé. U hnědých pudlů jsou hnědé; u pudlů se zbarvením aprikot (oranžovoplavá) a červenoplavých jsou pysky více či méně tmavě hnědé nebo černé. Koutek pysku nesmí být výrazný.
Čelisti / zuby
Nůžkový skus. Silné zuby.
Líce
Nevystupující, formovány kostmi. Partie pod očima je dobře tvarovaná a jen málo vyplněná. Jařmové oblouky jen velmi málo vyjádřené.
Oči
Horlivý výraz. Posazeny v úrovni stopu, lehce šikmo. Mandlového tvaru. Černá nebo tmavě hnědá barva. U hnědých psů může být barva očí tmavě jantarová.
Oční víčka
Okraje očí jsou černé u černých, bílých a stříbrných jedinců. U jedinců barvy aprikot (oranžovoplavá) nebo červenoplavých mohou být hnědé nebo černé.
Uši
Dosti dlouhé a volně spadající podél lící. Nasazení uší se nachází v prodloužení linie vycházející ze špičky nosu a procházející pod vnějším koutkem oka. Jsou ploché, pod nasazením širší, na špičkách zaoblené, pokryté velmi dlouhou zvlněnou srstí. Kůže má dosahovat ke koutku pysků.
KRK
Silný, šíje za zátylkem lehce klenutá, krk středně dlouhý, dobrých proporcí. Hlava je nesena vysoko a hrdě. Lalok se netvoří. Krk má oválný průřez. Jeho délka je poněkud menší než je délka hlavy.


TRUP
TRUP
Dobrých proporcí. Délka trupu je lehce větší než kohoutková výška.
Kohoutek
Středně vyvinutý.
Hřbet
Krátký. Hřbetní linie je harmonická a pevná. Kohoutková výška je prakticky rovna výšce od nejvyššího bodu zádi k zemi.
Bedra
Pevná a svalnatá.
Záď
Zaoblená, nikoliv však spáditá.
Předhrudí
Vrchol hrudní kosti je lehce vystupující a leží poměrně vysoko.
Hrudní koš
Dosahující až k loktům. Jeho šířka odpovídá dvěma třetinám hloubky. U velkých pudlů obvod hrudníku měřený za lopatkami musí být větší než kohoutková výška o 10 cm. Oválný průřez, široký v dorzální (hřbetní) části.
Břicho a slabiny
Vtažené, ale nikoliv přehnaně.
OCAS
Nasazený dosti vysoko, v úrovni beder. Může být ponechán přirozeně nebo kupírován na 1/3 nebo o 1 délky (v zemích, kde není zakázáno kupírování ocasů). V postoji je ocas nesen nízko, v pohybu je šikmo zvednutý.


Končetiny
HRUDNÍ KONČETINY
Hrudní končetiny zcela rovné a rovnoběžně postavené, dobře osvalené, dobré síly kostí. Výška lokte nad zemí je o málo větší než polovina kohoutkové výšky.
Plece
Šikmo uložené, dobře osvalené. Lopatka tvoří s pažní kostí úhel zhruba 110°.
Nadloktí
Délka pažní kosti odpovídá délce lopatky.
Zápěstí
Tvoří prodloužení přední části předloktí.
Přední nadprstí
Silné, při pohledu ze strany téměř kolmé.
Tlapy hrudních končetin
Spíše malé, pevné, tvořící krátký ovál. Prsty jsou dobře klenuté, těsně přiléhající. Polštářky jsou tvrdé a silné. Drápy jsou u černých a stříbrných pudlů černé, u hnědých jsou černé nebo hnědé. U bílých pudlů mohou být drápy zbarveny v celé škále odstínů od rohoviny až po černou. U aprikot a červenoplavých pudlů jsou drápy hnědé nebo černé.
PÁNEVNÍ KONČETINY
Při pohledu zezadu jsou končetiny postaveny paralelně. Osvalení je dobře vyvinuté a velmi zřetelné. Hlezno je dosti dobře zaúhlené. Koxálně-femorální, tibiálně-femorální a tibiálně-tarsální úhly jsou vyjádřené.
Stehna
Dobře osvalená a silná.
Nárt a zánártí
Svisle postavené. Pudl nesmí mít při narození na pánevních končetinách paspárky.
Tlapy pánevních končetin
Viz tlapy hrudních končetin.
CHODY / POHYB
Pudl má lehký a pružný krok.
KŮŽE
Je pružná, bez ochablosti, pigmentovaná.
Pigmentace kůže černých, hnědých, stříbrných pudlů a pudlů zbarvení aprikot nebo červenoplavého musí být v souladu s barvou srsti. U bílých pudlů je žádoucí stříbřítá pigmentace kůže.


OSRSTĚNÍ
SRST


 • Kadeřavá srst: bohatá, jemná srst s texturou odpovídající vlně, velmi zkadeřená, pružná, odolávající tlaku ruky. Srst má být velmi hustá, bohatá, stejnoměrné délky, tvořící rovnoměrné kadeře.

 • Šňůrová srst: srst je bohatá, jemná, textury podobající se vlně; tvoří charakteristické šňůry, dlouhé alespoň 20 cm.


BARVA
Jednobarevná: černá, bílá, hnědá, stříbrná (stříbřitě šedá), oranžovoplavá (aprikot), červenoplavá.


 • Hnědá: čistá, poměrně tmavá, jednotná a teplého odstínu. Béžová a její světlejší odstíny nejsou přípustné.

 • Stříbřitě šedá: Stejnoměrná, čistá. Barevné odstíny nesmějí přecházet do černé ani do bílé.

 • Oranžovoplavá (Aprikot): Stejnoměrná. Barevné odstíny nesmějí přecházet do plavé, krémové nebo červenoplavé.

 • Červenoplavá: Stejnoměrná po celém těle, nesmí přecházet do oranžovoplavé.


Oční víčka, nosní houba, pysky, dásně, patro, tělní otvory, šourek a polštářky tlapek jsou dobře pigmenované.


Ostatní
Kohoutková výška


 • Velký pudl: nad 45 až do 60 cm, s tolerancí +2 cm. Velký pudl musí představovat zvětšenou a vyvinutou obdobu středního pudla a musí si zachovat jeho typické znaky.

 • Střední pudl: nad 35 až do 45 cm.

 • Trpasličí pudl: nad 28 až do 35 cm. Trpasličí pudl musí představovat zmenšeného středního pudla a musí si pokud možno zachovat stejné proporce; nesmí vykazovat znaky zakrslosti (nanismu).

 • Toy pudl: nad 24 cm až do 28 cm (žádoucí ideální typ je 25 cm, s tolerancí -1 cm). Toy pudl si v celkovém vzhledu zachovává vlastnosti trpasličího pudla a stejné proporce, které jsou v souladu se standardem. Všechny znaky zakrslosti (nanismu) jsou vyloučeny, jedině týlní hrbol může být méně vyjádřen.


VADY
Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, a závažnost, s níž je vada posuzována, musí být v přesném poměru k jejímu stupni.


 • Kapří nebo volný hřbet.

 • Ocas nasazený příliš nízko.

 • Příliš neklidný jedinec.

 • Chrup : absence 2PM1 není brána v úvahu. Absence jednoho nebo dvou PM2, pokud jsou symetrické. Absence M3 není brána v úvahu.


ZÁVAŽNÉ VADY


 • Částečně depigmentovaná nosní houba.

 • Slučí nos (příliš úzký).

 • Špičatá tlama.

 • Klenutý nosní hřbet.

 • Chrup : absence dvou PM2, pokud není symetrická.

 • Příliš velké nebo zapadlé oči, nedostatečně tmavé.

 • Příliš krátké uši.

 • Spáditá záď.

 • Ocas stočený nad hřbetem.

 • Příliš strmé zaúhlení pánevních končetin.

 • Plynulý nebo prodloužený krok.

 • Řídká, měkká nebo hrubá srst.

 • Barva nedostatečně jasně vyjádřená nebo nestejnoměrná : černavě šedá nebo bělavě šedá, vymytá plavá, krémová, béžová u hnědých jedinců nebo velmi tmavá hnědá.


VYLUČUJÍCÍ VADY


 • Agresivita nebo bázlivost.

 • Nosní houba zcela depigmentovaná.

 • Nedostatek plemenného typu, zvláště v oblasti hlavy.

 • Předkus, podkus.

 • Chrup: absence 1 řezáku nebo 1 špičáku nebo 1 karnasiálu (P4 horní čelist, M1 spodní čelist). Absence jednoho PM3 nebo jednoho PM4. Absence tří nebo více PM (kromě PM1)

 • Absence ocasu nebo přirozeně krátký ocas.

 • Paspárky nebo stopy paspárků na pánevních končetinách.

 • Srst, která není jednobarevná.

 • Bílé znaky.

 • Bílé pesíky na tlapkách.

 • Výška přesahující 62 cm u velkých pudlů a menší než 23 cm u toy pudlů.

 • Jakýkoliv jedinec vykazující znaky zakrslosti, globulární lebku, absenci týlního hrbolku, velmi vyznačený stop, vystupující oči, příliš krátká a vzhůru zvednutá tlama, ustupující brada.

 • Čelní rýha prakticky neexistující.

 • Velmi lehká kostra u toy pudlů.

 • Zatočený ocas se špičkou spadající přes slabiny nebo záď.


Jedinci vykazující fyzické nebo povahové abnormality musí být diskvalifikováni.

Poznámka: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.
Příloha
PŘÍLOHA KE STANDARDU
UZNÁVANÉ VÝSTAVNÍ STŘIHY
Lví střih
Pudl s kadeřavou i šňůrovou srstí je vzadu ostříhán až k žebrům. Rovněž je třeba ostříhat: tlamu, obličejovou část nad spodními víčky a pod nimi; líce; hrudní a pánevní končetiny s výjimkou manžet nebo náramků a libovolných motivů na zádi; ocas s výjimkou kulaté nebo podlouhlé koncové bambulky. Pro všechny jedince je předepsán knír. Je dovoleno ponechat srst na hrudních končetinách (tzv. kalhotky).
Moderní střih
Na pánevních a na hrudních končetinách je povoleno ponechat srst za bezpodmínečného dodržení následujících předpokladů

 • 1. Ostříhat je třeba:

  • a) tlapky hrudních končetin od drápů k drápu na karpálním prstu; dolní část pánevních končetin až do výšky odpovídající výšce střihu na hrudních končetinách. Pomocí strojku je povoleno ostříhat pouze srst na prstech.

  • b) hlavu a ocas podle výše popsaných pravidel.
U tohoto střihu se výjimečně připouští:  • · Krátký vous na dolní čelisti, který by neměl být delší než 1 cm. Dolní linie se zastřihuje rovnoběžně s dolní čelistí. Vous v podobě »kozí brady« není dovolen.

  • · Bambulka na ocasu může být vynechána.


 • 2. Zkrátit je třeba: Srst na trupu tak, aby na hřbetě bylo patrné delší či kratší moaré v délce nejméně 1 cm. Délka srsti se postupně prodlužuje kolem žeber a nahoře na končetinách.
 • 3. Upravené osrstění:

  • a) na hlavě, kde zůstává koruna (topknot) přiměřené výšky, podobně jako na krku, kde přechází vzadu ke kohoutku a vpředu bez přerušení v lehce šikmé linii od horní části předhrudí až k ostříhané části tlapy. V místě nasazení uší nanejvýš do jedné třetiny jejich délky se může srst zkrátit nůžkami nebo strojkem ve směru růstu srsti. Dolní část ucha zůstává pokrytá srstí, jejíž délka se směrem dolů postupně prodlužuje. Srst končí třásněmi, které lze zarovnat nůžkami.

  • b) na končetinách, kde »kalhotky« tvoří zřetelný přechod k vystříhané části tlapek. Směrem nahoru se srst postupně prodlužuje, takže na plecích a na stehnech dosahuje (při natažení chlupů) délky 4 až 7 cm. Délka srsti musí být v poměru k velikosti psa; nesmí působit dojmem nadměrné objemnosti. »Kalhotky« pánevních končetin musí podtrhovat typické zaúhlení končetin pudla. Jakýkoliv jiný střih, který neodpovídá výše uvedeným zásadám, vede k diskvalifikaci psa z posuzování. Nezávisle na použitém střihu nesmí střih nijak ovlivňovat hodnocení na výstavě. Všichni vystavovaní pudlové přihlášení do stejné třídy se posuzují a hodnotí společně.
Anglický střih
U tohoto střihu se ke lvímu střihu doplňují a modelují motivy – například náramky nebo manžety na pánevních končetinách nebo na hlavě koruna (topknot). U tohoto střihu není pevně předepsán knír. Absence ostrých prostřihů v srsti na pánevních končetinách se toleruje. Koruna (topknot) není pevně předepsána (je zakázáno používat lak nebo jinou látku k udržení koruny na místě).
Pudli, kteří nejsou ostříháni v souladu se standardem, nesmějí být posuzováni na výstavách nebo oficiálních akcích (dokud střih přetrvává), nejsou však vyřazeni z chovu.


Zdroj: www.cmku.cz