Psí útulky

Psí útulek Neratovice

Městský útulek Neratovice

 • Země: Česká Republika
 • Region: Středočeský kraj
 • Okres: Mělník
 • Město/obec: Neratovice
 • Adresa: Jedová 326

O útulku

Útulek byl založen dne 1.11. 1999.
13.8. 2002 nás zasáhla ničivá povodeň - znovuotevření následovalo v září roku 2002.
V roce 2008 byl zvýšen počet kotců z 11 na 16 a tím se rozrostla i kapacita. Jeden kotec je zcela zateplený. Z kontrol prováděných veterinární správou vyšel útulek se známkou velmi pěkný - v kraji !

O zdraví a blaho našich svěřenců se stará MVDr. Jitka Bilíková

 

 Z činnosti 


 • odchyt psa provádí městská policie Neratovice, poté je pes převezen do útulku a umístěn do karanténního kotce

 • do 24 hodin je pes vyšetřen veterinárním lékařem

 • po 7-mi dnech je pes naočkován a převeden do nekaranténní části útulku

 • když se o psa přihlásí majitel, pes je mu vydán za poplatek, který činní 80Kč každý započatý den pobytu psa s útulku + poplatky za případné veterinárí vyšetření

 • pokud se o psa majitel do 7-mi dnů nepřihlásí, může být pes vydán novému osvojiteli. Pokud se do půl roku po převzetí psa do adoptivní péče původní majitel ozve, pes mu musí být vydán a dočasný osvojitel má právo na úhradu všech vzniklých výdajů za psa. Po dobu dočasné péče (půl roku) je majitelem psa Městský úřad Neratovice.

 • Pejsci jsou z našeho útulku vydáváni bezplatně ( případně může být poskytnut sponzorský dar ), po předložení platného průkazu totožnosti ( občanský průkaz )

 • každý pes je registrován v evidenci a fotodokumentaci přijatých zvířat

 • jsou prováděny namátkové kontroly  psů u nových majitelů