Psí útulky

Psí útulek Opava

Městský útulek pro psy

  • Země: Česká Republika
  • Region: Moravskoslezský kraj
  • Okres: Opava
  • Město/obec: Opava
  • Adresa: Městské Sady

Městský útulek pro psy
Statutární město Opava zastoupené odborem životního prostředí provozuje Městský útulek pro psy od července roku 1997.


 


Útulek byl původně zbudován za účelem umísťování nalezených psů. V nedávné době byly provedeny úpravy tak, aby zde v menší míře mohly být umístěny i nalezené nebo odchycené kočky a některá nalezená handicapovaná zvířata. U umístěných koček je prováděna kastrace a sterilizace v souladu s metodickým pokynem na regulacivýskytu zdivočelých koček.


 


Provozní doba: 8.00 až 17.00 hod


 


Útulek se nachází v Opavě v Městských sadech a má běžnou kapacitu 34 zvířat. Výjimečně na přechodnou dobu zde lze umístit v letním období až 65 zvířat a v zimním období (tj. od 1.11. do 30.4.) až 45 zvířat.


 


Zvířata jsou umístěna v klecích a mají možnost pohybu ve výbězích. Výběhů je šest pro psy a jeden pro handicapovaná zvířata. Útulek byl postaven tak, aby zvířatům byl umožněn pohyb ve skupinách ve větších výbězích, což je z hlediska zajištění pohybu vhodnější pro zvířata, ale jsou takto kladeny větší nároky na pracovníky obsluhy.