Psí útulky

Psí útulek Rožnov Pod Radhoštěm

Psí útulek Rožnov pod Radhoštěm

  • Země: Česká Republika
  • Region: Zlínský kraj
  • Okres: Vsetín
  • Město/obec: Rožnov Pod Radhoštěm
  • Adresa: Rožnov Pod Radhoštěm

Kapacita útulku je 24 kotců, z toho jsou dva izolační. V letošním orce je průměrný počet psů na útulku téměř 23 psů. Našemu útulku se výborně daří umísťovat psy novým majitelům. V roce 2012 bylo do útulku přijato 38 psů, a předáno novým majitelům bylo 19 psů.


Útulek je pravidelně kontrolován Krajskou veterinární správou. Vzhledem k současnému technickému stavu útulku probíhají práce na novém projektu Studie útulku pro zvířata, ve kterém se předpokládá, že do konce roku 2014 bude otevřen nový útulek v Rožnově pod Radhoštěm.


Povinosti návštěvníků


a) Vstup návštěvníků do útulku je možná pouze za přítomnosti provozovatel útulku nebo ošetřovatele.b) Návštěvníkům je zakázán vstup do prostoru izolačních kotců a dále do výběhových prostor, pokud tam jsou volně puštění psi.


c) Návštěvníci si mohou v průběhu provozní doby půjčit psa na procházku. V tomto případě jim psa vyvede a předá ošetřovatel. Dětem mladší 18-ti let bude pes vydán na procházku pouze v doprovodu dospělé osoby.


d) Návštěvníkům je zakázáno krmit psy. Donesené krmivo je nutné předat ošetřovateli, který rozhodne o jeho dalším použití. Vhodné jsou zejména psí konzervy a granulované krmivo, případně nevařené těstoviny nebo rýže. Nevhodné jsou tzv. „kuchyňské zbytky“, a to pro vysoký obsah koření a soli.


e) Návštěvník je povinen neprodleně informovat ošetřovatele o zranění psem. Ošetřovatel provede o zranění záznam a poskytne návštěvníkovi základní ošetření.


f) Ten, kdo si vezme psa z útulku je po dobu 1 roku osvobozen od poplatku.