Psí útulky

Psí útulek Teplice - Prosetice

Útulek pro opuštěná zvířata

  • Země: Česká Republika
  • Region: Ústecký kraj
  • Okres: Teplice
  • Město/obec: Teplice - Prosetice
  • Adresa: Dvorská 195

Pro milovníky zvířat, kteří mají bohužel tu smůlu, že si nemohou pořídit psího přítele nastálo, útulek rád zapůjčí pejska na pár hodin za účelem vyvenčení.

Podmínky zapůjčení zvířete  • Je nutné podepsat záznam o zapůjčení zvířete, k tomuto účelu je nutné předložit platný občanský průkaz.

  • Dále - svým podpisem se zavazujete, že o zapůjčené zvíře budete řádně pečovat a nebudete ho vystavovat týrání či záhubě s vědomím postihu ze strany provozovatele útulku.

  • Zavazujete se, že zvíře vrátíte zpět do útulku ve stejném stavu, v jakém bylo zvíře zapůjčeno a v dohodnutém termínu s ošetřovatelem útulku.

  • Jestliže Vám zapůjčené zvíře uteče a útulek vynaloží náklady na odchyt, jste povinni uhradit tyto náklady dle platného Provozního řádu útulku.

  • Budete seznámeni se všemi povahovými vlastnostmi a chováním zapůjčeného zvířete. Od převzetí do vrácení zodpovídáte za veškeré škody způsobené zvířetem ve vaší péči.