Služby pro psy

Smluvní podmínky

1. Vymezení pojmů

1.1
Internetový portál Dogslife.cz (dále jen web, portál nebo server) - webové stránky na adrese Dogslife.cz nebo www.dogslife.cz provozovaným Provozovatelem.

1.2
Provozovatel - provozovatelem Dogslife.cz je Luboš Bräth, se sídlem podnikání Palackého 80, Železnice 507 13, IČ: 88771598. Provozovatel není plátce daně z přidané hodnoty.

1.3
Uživatel portálu -
je každý návštěvník portálu Dogslife.cz

1.4
Registrovaný uživatel portálu - je každý návštěvník portálu Dogslife.cz, který vyplní registrační formulář.

1.5
Registrace - registrace je úkon, který stanový provozovatel portálu při kterém uživatel portálu získává status registrovaného uživatele portálu. Uživatel se může registrovat do sekce Inzerce psů a Očkování psů.
Do každé sekce je nutné se zaregistrovat zvlášť z důvodu rozdílnosti služeb.

1.6
Inzerent - je každý uživatel portálu nebo registrovaný uživatel portálu, který podá inzerát v sekci inzerce psů.

1.7
Uživatelský účet - je účet registrovaného uživatele po registraci

 

2. Práva a povinnosti provozovatele

2.1
Provozovatel má právo smazat inzerát, který nesouvisí s tématikou portálu Dogslife.cz

2.2
Provozovatel má právo zrušit uživatelský účet za porušení slušného chování (vulgarismus v inzerátech, duplicity inzerátů, posílání spamů, atd.)

2.3
Provozovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresu uživatele i registrovaného  uživatele portálu při každém úkonu na serveru Dogslife.cz.

2.4
Provozovatel neručí za dostupnost a provoz serveru a služeb, zejména pak za případné výpadky způsobené odstávkou serveru, údržbou, hardwarovými či softwarovými závadami serveru, problémy s obsluhou serveru ani jakýmikoli externími vlivy či výpadky.

2.5
Provozovatel portálu neodpovídá za nefunkčnost portálu z důvodu nefunkčnosti webhostingu, kde je portál umístěn.

2.6
Provozovatel neručí za zachování obsahu na serveru, a to ani dat umístěných na server uživateli, ani dat umístěných provozovatelem.

2.7
Provozovatel není povinen provádět jakékoli zálohy obsahu umístěného na serveru a činí-li tak dobrovolně, nezakládá se tím právo uživatele na zálohování či jiná související práva.

2.8

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto smluvní podmínky změnit dle svého uvážení bez informování účastníků. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.9
Provozovatel může zablokovat uživatelům přístum pomocí IP adresy v případě porušování pravidel slušného chování.

 

3. Práva a povinnosti uživatele

3.1
Uživatel má přístup do všech částí webu Dogslife.cz.

3.2
Uživatel může bezplatně vkládat inzeráty do sekce Inzerce psů.

3.3
Uživatel se může zdarma registrovat a získat status registrovaného uživatele.

 

4. Práva a povinnosti registrovaného uživatele

4.1
Registrovaný uživatel má přístup do všech částí webu Dogslife.cz

4.2
Registrovaný uživatel může zdarma vkládat inzeráty do sekce Inzerce psů.

4.3
Registrovaný uživatel může využívat službu Očkování psů (bezplatné upozornění na blížící se očkování vašich mazlíčků)

4.4
Registrovaný uživatel souhlasí, že mu Provozovatel může zasílat obchodní sdělení.

4.5
Registrovaný uživatel má právo kdykoliv dle svého uvážení zrušit uživatelský účet kontaktováním administrátora webu emailem na admin@dogslife.cz

 

5. Všeobecná ustanovení

5.1
Uživatel a registrovaný uživatel vložením inzerátu s fotografií do sekce Inzerce psů stvrzují, že jsou majiteli fotografií popřípadě mají na fotografie autorská práva. V opačném případě by se jednalo o porušení autorského zákona č. 121/2000 Sb. Za toto porušení provozovatel nenese žádnou zodpovědnost.

5.2
Vložením fotografie na web dogslife.cz dáváte povolení provozovateli k využití fotek na propagaci webu dogslife.cz.

5.3
Povolené formáty fotek jsou jpg, png, gif a max. velikost fotky je 2048kb.

 

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 14. července 2014.