Psí plemena

Kuvasz

F.C.I. - Standard č. 54 / 13. 09. 2000 / D
ZEMĚ PŮVODU Maďarsko
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 06. 04. 2000
VYUŽITÍ Kuvasz se používá ke hlídání a k ochraně domů a majetku a dalšího cenného vlastnictví a osob. Používal se také k lovu a jako slidič.
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 1. Skupina - Plemena ovčácká + pastevecká a honácká
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 1. Ovčáčtí psi
Pracovní zkouška Ne

Kuvasz na YouTube


Všeobecně
KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED
Jde o prastaré původní maďarské ovčácké plemeno. Jeho předci přišli do karpatské kotliny v době, kdy ji osidlovali Maďaři. Potřebovali tyto psy ke hlídání a na ochranu stád proti dravé zvěři a zlodějům. Vzhledem k rozvinutému loveckému pudu se tito psi používali v dobách krále Matyáše Korvína přednostně k lovu. Od doby, kdy je pastevectví na ústupu, je jeho původní využití podstatně vzácnější, a proto se zabydluje spíše ve vesnicích a v poslední době dokonce ve městech.
CELKOVÝ VZHLED
Psi tohoto plemene jsou silní, velcí a vykazují hustou, zvlněnou bílou srst. Jejich půvabný vzhled vyzařuje ušlechtilost a sílu. Jednotlivé části těla navzájem harmonicky ladí a končetiny nejsou ani příliš krátké, ani příliš dlouhé. Stavba kostry je silná, ale není hrubá. Silné osvalení je štíhlé a klouby jsou ostře řezané. Při pohledu z profilu je formát těla pravoúhlý a blíží se čtvercovému. Dobré osvalení. Silná postava, živý temperament, velká pohyblivost. Jeho vzhled svědčí o neúnavné výkonnosti.
DŮLEŽITÉ PROPORCE
· Délka těla mírně přesahuje kohoutkovou výšku.
· Hloubka hrudníku odpovídá zhruba polovině kohoutkové výšky.
· Délka tlamy je poněkud kratší než polovina celkové délky hlavy.
CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA)
Kuvasz je odvážný, smělý a nebojácný pes. Osoby svěřené jeho péči nebo pod jeho ochranu svěřený majetek brání i s nasazením svého života. Je sebevědomý, při špatném zacházení může být agresivní. Je velmi věrný, spolehlivý, miluje svého pána a své prostředí. Potřebuje hodně pohybu a musí mít dostatek činnosti. Je nenáročný, péče o něj je snadná a dobře snáší i velmi špatné povětrnostní podmínky. Za projevenou lásku a péči je vděčný.


HLAVA
Hlava
Hlava kuvasze je charakteristicky klínovitá, v harmonickém poměru s tělem, vzhledná, ušlechtilá a vyzařuje pozoruhodnou sílu. Hlava je typicky štíhlá a suchá. Od příbuzných plemense kuvasz odlišuje především tvarem hlavy. Hlava psa je trochu robustnější než hlava feny.
Lebka
Lebka je široká, čelo lehce vystupuje. Uprostřed čela probíhá dobře vyjádřená rýha.
Stop
Málo vyjádřen.
LEBKA OBLIČEJOVÉ ČÁSTI
Široká, dlouhá a dobře osvalená.
Nosní houba
Černá nosní houba je tupě řezaná.
Tlama
Hřbet nosu je rovný. Tlama se stejnoměrně zužuje k čenichu, ale nikdy není špičatá.
Pysky
Černé, těsně přiléhající; Okraj koutku tlamy je zoubkovaný.
Čelisti / zuby
Dobře vyvinutý, silný, pravidelný a zubnímu vzorci odpovídající úplný nůžkový skus.
Oči
Poněkud šikmo uložené, mandlového tvaru, tmavě hnědé. Okraj očních víček je černý a těsně přiléhá k oční bulvě.
Uši
Středně vysoko nasazené, od kořene odstávající v oblouku zhruba do třetiny celkové délky, poté spadající a těsně přiléhající k hlavě. Uši jsou ve tvaru V se zaoblenou špičkou. Při vzbuzené pozornosti psa je ucho poněkud výše zdvižené. Nikdy není neseno vzpřímené ani stočené.
KRK
Krk je spíše krátký než středně dlouhý a je silně osvalený. S horizontálou tvoří úhel mezi 25° až 30°. Šíje je krátká. Pevně přiléhající kůže na hrdle, netvoří se lalok. U psů je výrazný límec a hříva.


TRUP
TRUP
Při pohledu z profilu je formát těla pravoúhlý, je to ležící obdélník a poměrem svých stran se blíží se čtvercovému tvaru.
Kohoutek
Dlouhý, od roviny hřbetu se výrazně zvedá.
Hřbet
Středně dlouhý, rovný, široký, dobře osvalený a pevný.
Bedra
Krátká; jsou pevným a plynulým pokračováním hřbetu.
Záď
Lehce spadající, bohatě osvalená, široká. Osrstění je velmi husté, takže záď může vlivem srsti vypadat poněkud přestavěná.
Předhrudí
Vzhledem k silně vyvinutému svalstvu je předhrudí zaoblené a špička hrudní kosti vystupuje jen lehce.
Hruď
Hluboká, dlouhá, lehce klenutá.
Spodní linie z profilu a břicho
V pokračování hrudního koše, směrem dozadu lehce vtažené.
OCAS
Nízko nasazený, přímým pokračováním lehce spadající zádi. Ocas spadá svisle a má lehce nahoru zatočenou, nedeformovanou špičku. Délkou dosahuje k hleznu. Při vzbuzené pozornosti a při vzrušení psa se může zvedat nejvýš na úroveň hřbetní linie.


Končetiny
HRUDNÍ KONČETINY
Hrudní končetiny podpírají trup až k zápěstí svisle; jsou rovnoběžné a přiměřeně široce postavené. Při pohledu zepředu je postavení hrudních končetin korektní, jestliže svislá linie spuštěná z ramenního kloubu spadá rovnoběžně s osou hrudní končetiny a protíná její prsty mezi 3. a 4. prstem. Postavení při pohledu ze strany je korektní, jestliže svislice spuštěná z loketního kloubu směrem k zemi probíhá středem končetiny až k zápěstí.
Plece
Lopatka dlouhá a šikmo uložená, svalnatá; přiléhá těsně a pevně k hrudnímu koši, aniž by tím ztrácela na pohyblivosti.
Nadloktí
Středně dlouhé, dobře osvalené. Nadloktí a lopatka tvoří v rameni úhel zhruba 100°-110°.
Loket
Suchý, těsně přiléhající ke stěně hrudníku; není vytočený ven, ani vbočený dovnitř. Nadloktí a předloktí tvoří úhel zhruba 120°-130°.
Předloktí
Poměrně dlouhé, rovné, kompaktní, se štíhlým svalstvem. Se silnými šlachami pokračuje směrem k zápěstí.
Zápěstí
Dobře vyvinuté, pevné. Ocelové šlachy.
Přední nadprstí
Poměrně krátké, štíhlé, lehce skloněné (úhel ke svislé ose činí 10° až 15°).
Tlapy hrudních končetin
Kulaté nebo trochu oválné, pevné. Prsty jsou krátké a tak vysoko klenuté, že se uprostřed vůbec nedotýkají podložky. Pružné, dobře navzájem přiléhající. Polštářky tlap jsou pružné, černé. Drápy jsou tvrdé, silné, černé nebo břidlicově šedé.
PÁNEVNÍ KONČETINY
Postavení pánevních končetin je při pohledu ze strany korektní, jestliže se koleno nachází pod sedacím hrbolem a tlapa pod kyčelním kloubem. Svislice spuštěná z vrcholu sedací kosti se dotýká patní kosti. Postavení pánevních končetin při pohledu zezadu je korektní, jestliže svislá linie spuštěná ze sedací kosti probíhá rovnoběžně s osou končetiny, obě končetiny jsou rovnoběžné a postaveny v přiměřené vzdálenosti od sebe.
Stehna
Stehna jsou vybavena velmi dlouhými, širokými, mohutnými svaly, jsou těsně spojena s pánví. Pánev a stehno tvoří úhel zhruba 100°-110°.
Kolena
Objemná. Úhel mezi stehnem a lýtkem činí 110° až 120°.
Lýtka
Dlouhé, mohutné osvalení přechází u hlezna v silné šlachy. Při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny svislé, oboustranně jsou rovnoběžné s osou těla psa.
Hlezna
Široká, objemná, suchá, šlachovitá. Zaúhlení hlezenního kloubu činí 130 až 140°.
Nárt
Dlouhý, kolmý.
Tlapy pánevních končetin
Oválné, jinak jako tlapy hrudních končetin.
CHODY
Druhý, pomalý, vydatný krok. V klusu je pohyb pružný, lehký, pérovaný, prostorný, vydatný, stejnoměrný, vytrvalý. Lokty nejsou vtočeny dovnitř ani vybočeny ven.
KŮŽE
Obsahuje hodně pigmentu. Je břidlicově šedá a pevně přiléhající.


OSRSTĚNÍ
srst
Přiměřeně tvrdá, zvlněná, poněkud tuhá, nemá přílišný sklon ke zplstnatění. Pod hrubější krycí srstí se nachází jemnější, hebká podsada. Hlava, uši a tlapy jsou pokryté krátkou srstí v délce 1 až 2 cm, hustou a rovnou. Přední a boční strany hrudních končetin a dále pánevní končetiny pod koleny jsou rovněž pokryty krátkou rovnou srstí, dlouhou rovněž 1 až 2 cm. Na zadní straně končetin se nacházejí 5 až 8 cm dlouhé praporce, které dosahují na pánevních končetinách až k hleznu. Kolem kroku se nachází límec, který se prodlužuje a zasahuje až na hruď, kde tvoří hřívu. Ta je velmi výrazná zejména u psů. Na těle, na stehnech a na plecích je srst středně dlouhá (4 až 12 cm), je bohatě zvlněná a tvoří často hřebínky srsti, lemy a chomáče. Ocas je po celé délce porostlý hustou, zvlněnou srstí; na špičce může délka srsti dosahovat 10 až 15 centimetrů.
barva
Bílá, slonovinová je povolená. Nosní houba, okraj očních víček a pysky jsou černé. Polštářky tlap jsou černé nebo břidlicově šedé. U patra je žádoucí tmavá barva; růžově zbarvené skvrny jsou přípustné.


Ostatní
Kohoutková výška
Psi 71 - 76 cm
Feny 66 -70 cm
Hmotnost
Psi 48 -62 kg
Feny 37 -50 kg
VADY
Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou.
VYLUČUJÍCÍ VADY


  • Výrazný stop.

  • Nedostatek pigmentu nosní houby, pysků a očních víček.

  • Chybění jednoho zubu nebo několika zubů, pokud jde o řezáky, špičáky, třeňové zuby (premoláry) 2-4, stoličky (moláry) 1-2; chybění více než 2× PM 1; na M3 se nebere zřetel.

  • Předkus nebo podkus, zkřížený skus; Ztráta kontaktu řezáků o více než 2 mm.

  • Entropium, ektropium.

  • Vzpřímené uši.

  • Zvednutý i v klidu nad linii hřbetu nebo zatočený nad zádí.

  • Srst se sklonem k chundelatosti, kučeravá nebo nezvlněná popřípadě drátovitá srst.

  • Končetiny porostlé dlouhou srstí.

  • Odchylující se barva srsti.Poznámka: psi musí vykazovat dvě očividně+ normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.
Zdroj: www.cmku.cz