Psí plemena

Welsh corgi - Cardigan

F.C.I. - Standard č. 38 / 30.05.1989 / D
ZEMĚ PŮVODU Velká Británie
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 24.06.1987
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 1. Skupina - Plemena ovčácká + pastevecká a honácká
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 1. Ovčáčtí psi
Pracovní zkouška Ne

Welsh corgi - Cardigan na YouTube


Všeobecně
CELKOVÝ VZHLED
stabilní, robustní, pohyblivý, disponovaný k vytrvalosti. Výška v dobrém poměru k délce. Ocas podobný liščímu ohonu, nasazený v linii těla.
CHARAKTERISTIKA
pozorný, aktivní a inteligentní.
POVAHA
pozorný, inteligentní, vyrovnaný, není ani bázlivý ani agresivní.


HLAVA
HLAVA A LEBKA
hlava je tvarem a vzhledem podobná liščí. Lebka je mezi ušima široká a plochá, zužuje se k očím, nad kterými je lehce klenutá. Středně vyvinutý stop. Délka tlamy je v poměru k délce lebky jako tři ku pěti. Tlama se postupně zužuje k nosu, který lehce vyčnívá a v žádném případě není tupý. Spodní čelist je souměrná, silná, ale ne příliš nápadná. Nosní houba černá.
TLAMA / SKUS
silné zuby, nůžkový skus, kde horní řezáky v těsném kontaktu překrývají spodní a zuby jsou kolmo zasazeny v čelistech.
OČI
středně velké, jasné, s přátelským, bystrým, ale ostražitým výrazem, poměrně daleko od sebe posazené, s jasně vykreslenými koutky očí. Barva je nelépe tmavá nebo harmonující s barvou srsti. Okraje očí tmavé. Bledě modré, modré nebo modře skvrnité oči jsou přípustné výlučně u psů barvy blue-merle.
UŠI
vztyčené, poměrně velké v poměru k velikosti psa. Špičky lehce zaoblené, v bázi středně široké a asi 9 cm od sebe vzdálené, nasazené dosti vzadu, takže jejich délka dosáhne při položení ke krku. Jsou nesené tak, že špičky jsou poněkud vně myšlené linie od špičky nosu procházející středem oka.
KRK
svalnatý, v poměru ke stavbě psa dobře vyvinutý, s harmonickým přechodem v šikmo uložené plece.


TRUP
TRUP
hrudní koš středně široký, s vyznačenou hrudní kostí. Trup poměrně dlouhý a silný, s hlubokým hrudníkem, dobře klenutým hrudním košem a dobře vyznačeným pasem. Rovná hřbetní linie.
OCAS
podobný liščímu ocasu. Nasazený v linii těla, středně dlouhý (dosahující až k zemi nebo téměř k zemi). V postoji nesen nízko, v pohybu může být nesen nad úrovní trupu, ale ne stočený nad hřbetem.


Končetiny
HRUDNÍ KONČETINY
plece dobře uložené, rameno s nadloktím svírají úhel asi 90°, svalnaté. Lokty přiléhají těsně po stranách hrudního koše. Po celé délce končetin až k tlapkám silná kostra. Končetiny krátké, ale musí ponechat pod trupem dostatek místa. Předloktí lehce klenuté tak, aby odpovídalo zaoblení hrudního koše. Tlapky lehce vybočené.
PÁNEVNÍ KONČETINY
silné, dobře zaúhlené a postavené, se svalnatými stehny a bérci. Po celé délce končetin až k tlapkám silná kostra. Končetiny krátké. Záprstí v postoji při pohledu ze strany i zezadu kolmé.
TLAPKY
kulaté, uzavřené, dosti velké, se silnými polštářky. Paspárky musí být odstraněny.
POHYB
volný a aktivní. Lokty jsou uloženy těsně u trupu, ale nejsou ani volné ani příliš těsně přiléhající. Hrudní končetiny, aniž by se příliš silně zvedaly, mají dobrý předkrok, což je v souladu s dobrým posunem pánevních končetin.


OSRSTĚNÍ
OSRSTĚNÍ
krátká nebo středně dlouhá srst, hrubé textury, odolná vůči rozmarům počasí, s dobrou podsadou, nejlépe hladká.
Barva
Povolena je každá barva, s nebo bez bílých znaků. Bílá by ale neměla převládat.


Ostatní
Kohoutková výška
ideální výška v plecích: 30 cm.
Hmotnost
Hmotnost odpovídající výšce, přičemž hlavním zájmem je vyvážený celkový vzhled.
VADY
jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.

Poznámka: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.
Zdroj: www.cmku.cz