Psí plemena

Velký Gascon-saintongeois

Foto Francie
F.C.I. - Standard č. 21 / 28.03.07/F
ZEMĚ PŮVODU Francie
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 06.03.2007
VYUŽITÍ Velký Gascon-Saintongeois je to honič používaný při lovu se střelnou zbraní a někdy též ke štvanicím velké zvěře, ale lze je použít i k lovu zajíce, pracuje obvykle obvykle ve smečce, ale i samostatně jako stopař. Malý Gascon-Saintongeois je to všestranný pes používaný při lovu se střelnou zbraní. Jeho původ z něj dělá specialistu na lov zajíce, ale lze s ním velmi úspěšně lovit i velkou zvěř.
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 6. Skupina - Honiči + barváři a příbuzná plemena
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 1. Honiči
Pracovní zkouška Ano

Velký Gascon-saintongeois na YouTube


Všeobecně
Krátký výtah z historie
Velký
kdyžv polovině 19.století hrabě Joseph de Carayon-Latour chtěl regenerovat zanikající plemeno honičů ze Saintonge, spojil několik zbývajících jedinců s modrými gaskoňskými honiči barona de Ruble, čímž dal základ plemeni Gascon-Saintongeois, ale způsobil tím definitivní zánik plemene ze Saintonge.
Malý
v polovině 20.století několik lovců z jihozápadu Francie provedlo selektivní výběr malých jedinců ve svých odchovech a upevnili následně tuto varietu, která byla, dle svého původu, specializována k lovu zajíce štvaním.
Důležité proporce
kohoutková výška / délka scapulo-ischiální jsou v poměru 10 / 10,5.
Mozkovna a čenichová partie jsou stejně dlouhé.
Použití/Povaha
je to excelentní smečkový (parforsní) honič s velmi jemným nosem, aktivní, obdařený velmi krásným hlasem. Instinktivně se sdružuje do smečky. Je klidný, věrný, velmi dobře se vodí (myšleno ve vztahu k práci ve smečce).


HLAVA
Hlava
linie mozkovny a nosního hřbetu jsou rozbíhavé.
Mozkovna
při pohledu zepředu je klenutá a spíše úzká; týlní hrbol je výrazný. Při pohledu shora má mozkovna tvar protáhlého oválu.
Stop
nevýrazný.
Nosní houba
je černá, velká, nozdry jsou dobře otevřené.
Pysky
překrývají spodní čelist, koutek je nevýrazný. Okraje pysků jsou černě pigmentované.
Nosní hřbet
je silný, mírně vyklenutý.
Čelisti
mají nůžkový skus, řezáky jsou dobře postaveny v čelistech.
Líce
suché.
Oči
mají oválný tvar; jsou hnědé. Orámování očních víček je černé. Pohled je milý adůvěřivý.
Uši
jsou jemné, stočené do vývrtky, musí dosahovat nejméně ke konci nosní houby. Jsou zavěšené pod linií očí a dost vzadu, krásně rámují mozkovnu.
Krk
je středně dlouhý a středně silný. Je mírně klenutý, má nevýrazný lalok.


TRUP
Horní linie
je pevná, nesmí být moc dlouhá.
Bedra
jsou dobře spojená se hřbetem, mírně klenutá, dost svalnatá, nepříliš dlouhá.
Záď
správné šířky, mírně skloněná.
Hrudník
široký, dlouhý, dosahuje do úrovně lokte. Hruď je dost otevřená.
Žebra
mírně klenutá a dlouhá.
Slabiny
mírně vtažené.
Ocas
u kořene je silný; štíhlý na konci, dosahuje do úrovně hlezenního kloubu. Je elegantně nesen ve formě šavle.


Končetiny
Hrudní končetiny
přední nohy jsou silné.
Lopatky
jsou dosti dlouhé, svalnaté, šikmo uložené.
Lokty
postavené u těla.
Předloktí
se silnými kostmi.
Tlapky
mají tvar protáhlého oválu; prsty jsou suché a sevřené. Polštářky a drápy jsou černé.
Pánevní končetiny
zadní nohy mají vyvážené proporce.
Stehna
jsou dlouhá a svalnatá.
Hlezna
široká, dobře zaúhlená, rovně postavená, postavená v ose těla.
Pohyb
vyrovnaný a lehký.
Kůže
je pružná a ne příliš silná. Bílá s černými plotnami.


OSRSTĚNÍ
Srst
krátká a přiléhavá.
Zbarvení
Základ je bílý s černými plotnami, někdy je v bílé přítomné stříkání, ale nesmí být příliš četné (husté). Dvě černé plotny jsou obvykle umístěny po obou stranách hlavy, pokrývají uši, obkružují oči a končí na lících. Líce mají plavou barvu, je upřednostňován světlý odstín.
Plavé znaky pálení jsou nad očima, tvoří tzv. „čtyřočáka“. Pálení je též na vnitřní straně uší a spodní části končetin jsou rovněž stříkány touto barvou. Několik plavých chlupů se může vyskytovat i na horní části uší, nesmí to však dávat hlavě trikolorní vzhled. Někdy se vyskytuje na dolní části stehen typická skvrna v barvě spadaného listí, která se nazývá „srnčí známka“.


Ostatní
Kohoutková výška


 • Velký


psi 65 – 72 cm
feny 62 – 68 cm
Malý
psi 56 – 62 cm
feny 54 – 59 cm
Pro oba rázy platí tolerance plus minus 1 cm.
Chyby
všechny odchylky od znění tohoto standardu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti.
Hlava


 • krátká

 • široká mozkovna

 • krátké ucho, vysoko nasazené ucho

 • totální absence pálení


Tělo


 • chybějící substance

 • měkká hřbetní linie

 • sražená záď

 • křivý prut


Končetiny


 • nedostatečně silné kosti

 • lopatka příliš šikmá nebo strmě uložená

 • otevřené tlapky

 • strmé úhlení pánevních končetin

 • při pohledu zezadu sbíhavá hlezna


Vylučující vady


 • pes agresivní, pes bázlivý

 • jedinec nedostatečný v typu, a to zvláště široká a kulatá mozkovna

 • předkus nebo podkus

 • světlé oko

 • každé jiné zbarvení, než takové, jaké uvádí standard


Všichni jedinci, na kterých bude patrná porucha psychiky nebo chování, budou vyloučeni.
Poznámka: Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.


Zdroj: www.cmku.cz