Psí plemena

AMERICKÝ KOKRŠPANĚL

Foto Odenosuke
F.C.I. - Standard č. 167 / 22. 01. 1999/ GB
ZEMĚ PŮVODU U.S.A.
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 17.05.1993
VYUŽITÍ Slidič, společenský pes
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 8. Skupina - Slídiči + retrívři a vodní psi
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 2. Slídiči
Pracovní zkouška Ne

AMERICKÝ KOKRŠPANĚL na YouTube


Všeobecně
Kokršpaněl je nejmenším zástupcem skupiny loveckých španělů. Má robustní, kompaktní stavbu těla a ušlechtile ciselovanou, ušlechtile formovanou hlavu; celkově je to dokonale vyvážený pes ideální velikosti. Stojí pevně vzpřímen na rovných hrudních končetinách, linie hřbetu lehce klesá k silným, přiměřeně zaúhleným a svalnatým pánevním končetinám. Je to pes schopný značné rychlosti spolu s velkou vytrvalostí. Především však musí být přirozený a veselý, zdravý a celkově vyvážený, při pohybu musí projevovat dychtivou chuť k práci. Ve všech částech dobře vyvážený pes je více žádoucí než pes se silným kontrastem jednotlivých předností a vad.
DŮLEŽITÉ PROPORCE
Vzdálenost od vrcholu hrudní kosti k sedacímu hrbolu je mírně delší než vzdálenost od nejvyššího bodu kohoutku k zemi. Trup musí mít dostatečnou délku, aby umožňoval přímý a volný dlouhý krok; pes nikdy nevypadá dlouhý a nízký.
CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT
Vyrovnaná povaha bez náznaku bázlivosti.


HLAVA
Hlava
Hlava správných proporcí musí být v souladu s celkovým vzhledem psa; ztělesňuje inteligenci, ostražitost, laskavost a milý výraz.
Mozkovna
Zaoblená, ale ne přehnaně, bez sklonu k plochosti; nadočnicové oblouky jsou výrazně patrné. Stavba kostí pod očima je jemně modelovaná.
Stop
Výrazný.
Nosní houba
Dostatečné velikosti, aby byla v rovnováze s tlamou a obličejovou částí hlavy, s dobře vyvinutými nosními dírkami, typický pro loveckého psa. Černé barvy u černých, černých s pálením a černobílých jedinců; u ostatních barev může být hnědý, játrový nebo černý, čím tmavší, tím lépe. Barva nosu ladí s barvou okraje očního víčka.
Tlama
Široká a hluboká. Aby byla správně vyvážená, musí vzdálenost od stopu ke špičce čenichu tvořit polovinu vzdálenosti stopu přes temeno hlavy k týlnímu hrbolu.
Pysky
Horní pysky jsou plné a dostatečně hluboké, aby překrývaly dolní čelist.
Čelisti / zuby
Čelisti kvadratické a pravidelné. Zuby silné a zdravé, ne příliš malé, skus nůžkový.
Líce
Nevystupují.
Oči
Oční bulvy jsou kulaté a plné a hledí přímo kupředu. Tvar očních víček dodává očím lehce mandlový vzhled; není uloženo ani příliš hluboko ani nevystupuje. Barva oční duhovky je tmavě hnědá a obecně platí, že čím tmavší, tím lépe.
Uši
Svěšené, dlouhé, s jemnou kůží, dobře osrstěné, nasazené ne výše než je spodní linie oka.
KRK
Krk je dostatečně dlouhý, aby umožnil snadné dosažení nosu na zem, je svalnatý, bez volné kůže na hrdle. Silně vystupuje z partie plecí a v mírném oblouku se lehce zužuje až ke spojení s hlavou.


TRUP
Horní linie
Lehce klesá ke svalnaté zádi.
Hřbet
Silný a stejnoměrně mírně klesající od plecí k nasazení kupírovaného ocasu.
Hrudník
Hluboký, jeho nejnižší bod není výše než lokty, vpředu dostatečně široký, aby poskytl dostatek místa pro srdce a plíce, avšak ne tak široký, aby rušil přímý pohyb hrudních končetin. Žebra hluboká a dobře klenutá.
OCAS
Kupírovaný ocas je nasazen a nesen v prodloužení horní linie hřbetu nebo mírně výše; nikdy není vztyčen jako u teriéra, nikdy není nesen tak nízko, aby to naznačovalo bázlivost. V pohybu je akce ocasu veselá.


Končetiny
HRUDNÍ KONČETINY
Hrudní končetiny jsou rovnoběžné, rovné, silných kostí, svalnaté, těsně přiléhající k trupu, dobře stojí pod lopatkami.
Plece
Jsou uloženy šikmo dozadu a svírají s pažní kostí úhel přibližně 90 stupňů, což psovi umožňuje prostorný chod hrudních končetin a jejich daleký dosah. Lopatky jsou zřetelné, šikmé, nevyčnívají a jsou uložené tak, že horní body kohoutku tvoří úhel, umožňující širokou klenbu žeber.
Lokty
Při pohledu ze strany a při svislém postoji hrudních končetin je loket postaven přímo pod nejvyšším bodem lopatky
Zápěstí
Krátká a silná. Paspárky na hrudních končetinách mohou být odstraněny.
PÁNEVNÍ KONČETINY
Při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny rovnoběžné v pohybu i v postoji. Jsou silných kostí a svalnaté.
Kyčle
Široké, záď je dobře zaoblená a svalnatá.
Stehna
Silná a zřetelně ohraničená.
Kolena
Přiměřené zaúhlení kolen. Kolena jsou silná, bez vychýlení v pohybu či v postoji.
Hlezna
Silná a hluboko posazená. Paspárky na pánevních končetinách mohou být odstraněny.
TLAPY
Kompaktní, velké, kulaté a pevné, s rohovitými polštářky. Nejsou vtočené dovnitř ani vytočené ven.
CHODY / POHYB
Americký kokršpaněl, i když je nejmenším zástupcem skupiny loveckých španělů, musí mít pohyb typický pro loveckého psa. Předpokladem dobrého kroku je rovnováha mezi hrudními a pánevními končetinami. Zdrojem hnacího impulsu jsou silné pánevní končetiny a pes má správně formované plece a hrudní končetiny, takže dosahuje daleko dopředu, ničím neomezeným dlouhým krokem, který vyvažuje hnací impuls zezadu. Jeho pohyb je vždy koordinovaný, plynulý a bez námahy. Pes musí pokrývat půdu vydatnou akcí; přehnaná živost nesmí být zaměňována za správné chody.


OSRSTĚNÍ
SRST
Na hlavě krátká a jemná; na trupu střední délky s dostatečnou podsadou na ochranu. Na uších, hrudi, břiše a zadní straně končetin je srst dlouhá, ne však natolik, aby zakrývala skutečné linie kokršpaněla; nesmí překážet při pohybu ani ovlivňovat vzhled a funkci přiměřeně osrstěného loveckého psa. Nejdůležitější je struktura srsti. Srst je hedvábná, hladká nebo mírně zvlněná a je takové struktury, která umožňuje snadnou údržbu. Nadměrně bohatou nebo zvlněnou či vatovitou srst je třeba přísně penalizovat. Použití elektrického stojku na srst hřbetu je nežádoucí. Ke zdůraznění skutečných linií psa, aby vypadal co nejpřirozeněji, je třeba používat trimování.
BARVA A ODZNAKY
Černá varieta
Jednobarevná černá včetně černé s tříslovými odznaky. Černá musí být uhlová a lesklá; hnědé nebo játrové odstíny srsti jsou nežádoucí Trochu bílé na hrudi anebo na hrdle je přípustné; bílá kdekoliv jinde je diskvalifikující.
Ostatní jednobarevní kromě černých /ASCOB
Jakákoliv plná barva kromě černé, počínaje nejsvětlejší krémovou po nejtmavší červenou, včetně hnědých a hnědých s tříslovými odznaky. Barva musí mít jednotný odstín, avšak světlejší odstín dlouhé srsti je přípustný. Trochu bílé na hrudi anebo na hrdle je přípustné; bílá kdekoliv jinde je diskvalifikující.
Vícebarevná varieta - parti-colour
Dvě nebo více jasných navzájem zřetelně od sebe oddělených barev, z nichž jedna musí být bílá; černobílí, červenobílí (červená může být od nejsvětlejší krémové až po nejtmavší červenou), hnědobílí a bělouši, včetně všech těchto barevných kombinací s tříslovými odznaky. Přednost se dává stejnému rozložení tříslových odznaků jako u černé variety a ostatních jednobarevných (ASCOB). Bělouši jsou klasifikováni jako vícebarevní (Parti-Colour) a mohou mít libovolný z obvyklých vzorů běloušů. Základní barva v rozsahu 90 a více procent je diskvalifikující.
Tříslové odznaky
Barva tříslových odznaků může dosahovat od nejsvětlejší krémové až po nejtmavší červenou a je omezena na 10 nebo méně procent barvy jedince. Tříslové odznaky překračující tento rozsah jsou diskvalifikující. V případě tříslových odznaků u černé variety a ostatních jednobarevných se odznaky nacházejí na následujících místech


  • 1) Zřetelný tříslový bod nad každým okem;

  • 2) po stranách čenichu a na lících;

  • 3) na spodní straně uší;

  • 4) na všech tlapách anebo končetinách;

  • 5) pod ocasem;

  • 6) na hrudi (volitelně) přítomnost nebo nepřítomnost se nepenalizuje.


Tříslové odznaky, které nejsou zřetelně viditelné, nebo jestliže jsou patrné jen stopově, je třeba penalizovat. Tříslová barva na tlamě rozšiřující se nahoru a dokola tak, až se spojuje, se rovněž penalizuje. Nepřítomnost tříslových odznaků u variety černé a ostatních jednobarevných na kterémkoliv z uvedených míst u psa, který jinak vykazuje tříslové odznaky, se diskvalifikuje.


Ostatní
Výška v kohoutku
psa je 38,1 cm
feny je 35,6 cm
Výška se může odchylovat o 1,3 cm od tohoto ideálu oběma směry. Psi, jejichž výška přesahuje 39,4 cm nebo feny, jejichž výška přesahuje 36,8 cm , se diskvalifikují. Dospělí psi s výškou menší než 36,8 cm nebo feny, jejichž výška nedosahuje 34,3 cm , se penalizují. Výška se měří na kolmici spuštěné k podložce z vrcholu lopatek. Pes při měření stojí přirozeně s hrudními končetinami a dolní částí pánevních končetin rovnoběžně s linií měření.
VADY
Jakákoliv odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti.
DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY
Barva a odznaky
Výše uvedené barvy a barevné kombinace jsou jediné přípustné. Jakékoliv jiné barvy nebo jejich kombinace jsou diskvalifikující.
Černá varieta
Bílé znaky s výjimkou skvrny na hrudníku a na hrdle.
Ostatní jednobarevní kromě černých /ASCOB
Bílé znaky s výjimkou skvrny na hrudníku a na hrdle.
Vícebarevná varieta
Základní barva v rozsahu 90 a více procent.
Tříslové odznaky
(1) Tříslové odznaky překračující rozsah 10 procent;
(2) Nepřítomnost tříslových odznaků u variety černé a ostatních jednobarevných na kterémkoliv z uvedených míst u psa, který jinak vykazuje tříslové odznaky.
Výška Psi více než 15 1" (39,4 cm)
Feny více než 14 1" (36,8 cm)

Poznámka:psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.
Zdroj: www.cmku.cz