Psí plemena

CURLY COATED RETRIEVER

F.C.I. - Standard č. 110 / 22. 01. 1999/ GB
ZEMĚ PŮVODU Velká Británie
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 22.01.1999
VYUŽITÍ Retrívr
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 8. Skupina - Slídiči + retrívři a vodní psi
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 1. Přinašeči
Pracovní zkouška Ano

CURLY COATED RETRIEVER na YouTube


Všeobecně
CELKOVÝ VZHLED
Silný, vzpřímený pes s určitým stupněm elegance. Charakteristická srst.
CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT
Inteligentní, vyrovnaná a spolehlivá povaha. Statečný, přátelský, sebejistý a nezávislý. Může se jevit rezervovaný.


HLAVA
Hlava
Klínovitého tvaru při pohledu ze stran i zepředu. Ve správném poměru s velikostí těla.
Mozkovna
Obličejová část a mozkovna stejné délky. Souběžné roviny mozkovny a tlamy.
Stop
Mírný.
Nosní houba
Černá u černých a hnědá u játrově zbarvených psů.
Čelisti / zuby
Čelisti silné, s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo.
Oči
Velké, nevystupující, oválného tvaru, šikmo posazené. Tmavě hnědé u černých psů; u játrově hnědých psů odstínem odpovídají barvě srsti.
Uši
Poněkud menší, nasazeny mírně nad úrovní očí; těsně přiléhající k hlavě, pokryté drobnými kudrnkami.
KRK
Silný a lehce klenutý, střední délky, ne příliš těžký, plynule přecházející do dobře uložených plecí, v nichž lopatky směřují dozadu.


TRUP
Horní linie
Rovná a silná. Poněkud delší od kohoutku ke kořeni ocasu než je výška od kohoutku k zemi.
Bedra
Krátká, hluboká a silná.
Hrudník
Hluboký, s dobře klenutými žebry, oválný v průřezu, spodní stranou dosahující k lokti. Předhrudí dobře viditelné. Žebra zasahují daleko dozadu.
Slabiny
Lehce vtažené.
OCAS
Plynule navazuje na horní linii. Měl by dosahovat zhruba k hleznu. Při pohybu nesen rovný na úrovni horní linie.


Končetiny
HRUDNÍ KONČETINY
Přední běhy rovné, dobře postavené pod tělem.
Plece
Dobře šikmo dozadu uložené, svalnaté.
Nadloktí
Nadloktí a lopatky zhruba stejné délky.
Zápěstí
Silná.
PÁNEVNÍ KONČETINY
Silná, svalnatá.
Kolena
Přiměřené zaúhlení kolen.
Nárty
Dobře zaúhlené a hluboko posazené.
TLAPY
Kulaté, těsně uzavřené s dobře klenutými prsty.
CHODY / POHYB
Chody bez námahy, plné síly, dosahující daleko dopředu a se silným impulsem zezadu. Paralelní pohyb končetin. Se zvyšující se rychlostí mají tlapy sklon pohybovat se více pod osou těla.


OSRSTĚNÍ
SRST
Srst na těle tvoří silná vrstva malých, těsně stočených kudrnek těsně přiléhajících ke kůži, a to od týla až po špičku ocasu. Bez podsady a holých míst. Na ostatních místech hladká srst.
BARVA
Černá nebo játrová.


Ostatní
Výška v kohoutku
Psi: 67,5 cm (27 palců),
Feny: 62,5 cm (25 palců).
VADY
Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa
Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.
Poznámka: psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.


Zdroj: www.cmku.cz